Instrukcje i dokumenty

Na stronie Pobierania ASUS dostępne są 3 serwery pobierania plików - Globalny, Chiny, P2P. Każdy serwer zapewnia tą samą treść plików bez względu na to z którego pobierasz dane, różnica może być jednak w prędkości transferu.