Sprawdz status naprawy

Wybrany przez Ciebie kraj to: Poland

Select different country

Nie ma możliwości sprawdzenie statusu naprawy w wypadku w którym sprzęt zgłoszony został przez sklep lub bezpośrednio u dystrybutora. Proszę o kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem odnośnie statusu naprawy.

Przewidywany termin zakończenia naprawy jest wartością szacunkową zależną od rzeczywistego stadium naprawy.

Sprawdź według numeru RMA

Numer RMA
Numer seryjny produktu.
Sprawdź