1856
  เมนบอร์ด
  MAXIMUS VIII RANGER

  Best Innovation

  Best Innovation, That let you easy to overclock and a new tools for help you to play your favorite game easier. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/8069.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  11/18/2015

  เมนบอร์ด
  MAXIMUS VIII RANGER

  Best Performance

  Best Performance for Gaming and Overclocking รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/6951.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  11/14/2015

  เมนบอร์ด
  MAXIMUS VIII RANGER

  Best Value

  The best choice to newbie on ROG motherboard with the best price in the market. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/6950.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  11/14/2015

  เมนบอร์ด
  MAXIMUS VIII RANGER

  Good performance

  Good gaming and overclocking performance. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/7785.jpg www.ocstation.com
  THAILAND
  www.ocstation.com
  11/10/2015

  เมนบอร์ด
  MAXIMUS VIII RANGER

  Good Design

  Very nice outlook design. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/7784.jpg www.ocstation.com
  THAILAND
  www.ocstation.com
  11/10/2015

  B150 PRO GAMING D3

  Good performance

  Overall performance is very good, And extra benefit function for gamer. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/4591.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  11/07/2015

  เมนบอร์ด
  MAXIMUS VIII RANGER

  Best Innovation

  Even B150 Chipset, But it's become to gaming motherboard. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/8069.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  11/07/2015

  STRIX-R7370-DC2OC-4GD5-GAMING

  Good performance

  Good gaming experience. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/7785.jpg www.ocstation.com
  THAILAND
  www.ocstation.com
  11/05/2015

  STRIX-R7370-DC2OC-4GD5-GAMING

  Good Design

  Good PCB and thermal cooling design with auto extreme technology. รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/7784.jpg www.ocstation.com
  THAILAND
  www.ocstation.com
  11/05/2015

  กราฟฟิกการ์ด
  STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING

  Gold award

  The one in Hi-end model that's most high performance. You can touch the extreme gaming experience with this card.
  https://www.asus.com/images/award_logo/2372.jpg BuyComs
  THAILAND
  BuyComs
  11/01/2015

  SABERTOOTH Z170 MARK 1

  Silver Award

  The top one in the ultimate force series you can trust and feel the performance and reliability
  https://www.asus.com/images/award_logo/2373.jpg BuyComs
  THAILAND
  BuyComs
  11/01/2015

  MATRIX-GTX980TI-P-6GD5-GAMING

  Best Performance

  Best Performance รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/6951.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  10/26/2015

  MATRIX-GTX980TI-P-6GD5-GAMING

  Best Innovation

  Best Innovation รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/8069.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  10/26/2015

  SABERTOOTH Z170 MARK 1

  Best Performance

  Best Performance รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/6951.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  10/26/2015

  เมนบอร์ด
  MAXIMUS VIII EXTREME

  Good Design

  Good Design รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/7784.jpg www.ocstation.com
  THAILAND
  www.ocstation.com
  10/26/2015

  กราฟฟิกการ์ด
  STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING

  Good performance

  Good performance รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/7785.jpg www.ocstation.com
  THAILAND
  www.ocstation.com
  10/26/2015

  SABERTOOTH Z170 MARK 1

  Best Innovation

  Best Innovation รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/8069.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  10/25/2015

  เมนบอร์ด
  MAXIMUS VIII EXTREME

  Best Performance

  Good Performance รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/7785.jpg www.ocstation.com
  THAILAND
  www.ocstation.com
  10/24/2015

  กราฟฟิกการ์ด
  STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING

  Good Design

  Good Design รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/7784.jpg www.ocstation.com
  THAILAND
  www.ocstation.com
  10/24/2015

  เมนบอร์ด
  Z170I PRO GAMING

  Best Performance

  Best Performance รายละเอียดเพิ่มเติม
  https://www.asus.com/images/award_logo/1350/6951.jpg www.vmodtech.com
  THAILAND
  www.vmodtech.com
  10/21/2015