บริการ

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน,ไดร์เวอร์ , เฟิร์มแวร์ , โปรแกรม และค้นหาคำถามที่พบบ่อย ได้จากเว็บไซต์ให้บริการจากทางเอซุส อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

  P5Q PRO

  Product Image

  The best computing platform for any purpose!

 • Intel LGA775 Platform
 • Intel® P45 chipset
 • ASUS 8-phase Power Design
 • Dual-channel DDR2 1200/1066/800/667 MHz
 • 100% High-quality Japan-made Conductive Polymer Capacitors!
  VRM 5000hrs lifespan @105°C, 500,000hrs @65°C
 • ASUS EPU-6 Engine
 • ASUS Express Gate
 • ASUS Drive Xpert
 • VRD11.1 CPU support (backward support VRD10.X CPU)
  • Product Image

   The P5Q PRO is an Intel® P45 chipset-based motherboard that combines powerful performance with great energy efficiency; and supports DDR2 1200MHz dual-channel memory architecture and two PCI Express 2.0 x16 lane for extreme graphics performance. It also comes with the world´s best ASUS EPU -6 Engine, allowing the CPU power supply to be digitally monitored and fine-tuned with improved VRM efficiency in heavy or light loadings – attaining the best possible power efficiency and energy savings to help save the environment. The P5Q PRO also supports ASUS Express Gate– an Linux OS bootup for instant access to the Internet in 5 seconds.

   CPU, Chipset and Graphics features

   LGA775 Intel® Core™2 Processor Ready

   This motherboard supports the latest Intel® Core™2 processors in LGA775 package. It also can support Intel® 45nm Multi-Core CPU. With new Intel® Core™ microarchitecture technology and 1600/1333/1066/800MHz FSB, Intel® Core™2 processor is one of the most powerful and energy efficient CPU in the world.

   PCIe 2.0

   Double Speed; Double Bandwidth
   This motherboard supports the latest PCIe 2.0 devices for double speed and bandwidth which enhances system performance.

   AMD CrossFire Technology

   AMD´s CrossFire boosts image quality along with rendering speed, eliminating the need to scale down screen resolutions to get the high image quality you want. CrossFire ignites with the higher antialiasing, anisotropic filtering, shading, and texture settings you desire. Adjust your display configurations, experiment with your advanced 3D settings, and check the effect with a real-time 3D-rendered preview within AMD´s Catalyst™ Control Center to rule your CrossFire system.

   Memory Features

   Dual-Channel DDR2 1200

   The motherboard supports DDR2 memory that features data transfer rates of 1200/1066/800/667 MHz to meet the higher bandwidth requirements of the latest operation system, 3D graphics, multimedia, and Internet applications. The dual-channel DDR2 architecture doubles the bandwidth of your system memory to boost system performance, eliminating bottlenecks with peak bandwidths of up to 19.2GB/s.

   ASUS Power Saving Solution

   ASUS EPU-6 Engine

   System Level Energy Saving
   The new ASUS EPU - the world´s first power saving engine, has been upgraded to a new 6 engine version, which provides total system power savings by detecting current PC loadings and intelligently moderating power in real-time. With auto phase switching for components (which includes the CPU, VGA card, memory, chipset, hard drives and CPU cooler/system fans), the EPU automatically provides the most appropriate power usage via intelligent acceleration and overclocking - helping save power and money

   AI Nap

   Minimize noise and power consumption when temporarily away!
   With AI Nap, users can instantly snooze your PC without terminating the tasks. System will continue operating at minimum power and noise when user is temporarily away. It keeps downloading files or running applications in quietest state while you´re sleeping. Simply click keyboard or mouse, you can swiftly wake up the system in few seconds.

   ASUS Exclusive Features

   ASUS Express Gate

   Surf the Internet in 5-second-boot time without entering Windows
   With a fast bootup speed of only 5 seconds, the ASUS Express Gate offers an optional Linux OS bootup that allows you to enjoy instant access to commonly used functions like accessing the Internet, VoIP, and Web emailing without entering the OS.

   * The actual boot time is subject to hardware configurations and product models

   100% High-quality Japan-made Conductive Polymer Capacitors!(5000hrs VRM)

   This motherboard uses all high-quality Japan-made conductive polymer capacitors onboard for durability, improved lifespan, and enhanced thermal capacity.

   ASUS 8-Phase Power Design

   Longer Life, & Higher Efficiency!
   With power efficiency so important to operating temperatures, ASUS 8-phase VRM design leads the industry with its 96% power efficiency. High quality power components such as low RDS (on) MOSFETs for minimum switching loss & lower temperatures, Ferrite core chokes with lower hysteresis loss, and high quality Japanese-made conductive polymer capacitors all add up to ensure longer component life and lower power loss - creating more energy efficiency.

   ASUS EZ DIY

   Drive Xpert

   Plug & Safe!
   Without drivers or BIOS setups, the ASUS exclusive Drive Xpert is ideal for anyone who needs to secure data on their hard drives or enhance hard drive performances without the hassles of complicated configurations. With Drive Xpert´s user-friendly graphical user interface, users can easily arrange hard drive backups or enhance their hard drive transfer rates - making sure that data is looked after every moment, every day.

   Q- Shield

   Easy and Comfortable Installations
   The specially designed ASUS Q-Shield does without the usual "fingers" - making it convenient and easy to install. With better electric conductivity, it ideally protects your motherboard against static electricity and shields it against Electronic Magnetic Interference (EMI).

   Q-Connector

   Make connection quick and accurate!
   The ASUS Q-Connector allows you to connect or disconnect chassis front panel cables in one easy step with one complete module. This unique adapter eliminates the trouble of plugging in one cable at a time, making connection quick and accurate.

   O.C. Profile

   Conveniently store or load multiple BIOS settings
   Freely share and distribute favorite overclocking settings The motherboard features the ASUS O.C. Profile that allows users to conveniently store or load multiple BIOS settings. The BIOS settings can be stored in the CMOS or a separate file, giving users freedom to share and distribute their favorite overclocking settings.

   Fan Xpert

   Active Quiet & Cool
   ASUS Fan Xpert intelligently allows users to adjust both the CPU and chassis fan speed according to different ambient temperature , which is caused by different climate conditions in different geographic regions and system loading.Built-in variety of useful profiles offer flexible controls of fan speed to achieve a quiet and cool environment.

   AI Direct Link

   Lightning Fast Data Linkage between Your PC & Laptop
   AI Direct Link can easily and efficiently transfer large amounts of data via the network cable - saving up to 70% of the total time taken. With AI Direct Link, it becomes easy to backup or share large data files like movies or other media content.

   CrashFree BIOS 3

   Simply restore corrupted BIOS data from USB flash disk
   The ASUS CrashFree BIOS 3 allows users to restore corrupted BIOS data from a USB flash disk containing the BIOS file. This utility saves users the cost and hassle of buying a replacement BIOS chip.

   EZ-Flash 2

   Simply update BIOS from a USB flash disk before entering the OS
   EZ Flash 2 is a user-friendly BIOS update utility. Simply launch this tool and update BIOS from a USB flash disk before entering the OS. You can update your BIOS only in a few clicks without preparing an additional floppy diskette or using an OS-based flash utility.

   Precision Tweaker 2

   Super-fine Adjustments to Help Create a Brand New O.C Record!
   Allows the user to adjust the NB Voltage, FSB termination Voltage, CPU PLL Voltage and the DRAM Voltage in 0.02v steps to finetune voltages to achieve the most precise setting for the ultimate customized overclocking configuration.

   ASUS Crystal Sound

   Noise Filtering

   Eliminate background noise while recording
   This feature detects repetitive and stationary noises like computer fans, air conditioners, and other background noises then eliminates it in the incoming audio stream while recording.

   Other Innovative Features

   MyLogo2

   Personalize your system with customizable boot logo
   You can convert your favorite photo into a 256-color boot logo for a more colorful and vivid image on your screen.

   Industry Standard

   IEEE 1394a interface

   IEEE 1394a interface provides high speed digital interface for audio/video appliances such as digital television, digital video camcorders, storage peripherals & other PC portable devices.

   S/PDIF-out on Back I/O Port

   This motherboard provides convenient connectivity to external home theater audio systems via coaxial and optical S/PDIF-out (SONY-PHILIPS Digital Interface) jacks. It allows to transfer digital audio without converting to analog format and keeps the best signal quality.

   RoHS

   GreenASUS

   The motherboard and its packaging comply with the European Union´s Restriction on the use of Hazardous Substances (RoHS). This is in line with the ASUS vision of creating environment-friendly and recyclable products and packaging to safeguard consumers´ health while minimizing the impact on the environment