บริการ

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน,ไดร์เวอร์ , เฟิร์มแวร์ , โปรแกรม และค้นหาคำถามที่พบบ่อย ได้จากเว็บไซต์ให้บริการจากทางเอซุส อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

  ข้อมูลเกี่ยวกับ เว็บไซต์ เอซุส

  Asustek Computer (Thailand) Co., Ltd.

  ASUSTeK Computer Inc., trading as Asus, is a Taiwanese multinational computer hardware and electronics company headquartered in Taipei, Taiwan. Its products include motherboards, desktops, laptops, monitors, tablet PCs, servers, video cards and mobile phones. It primarily sells products under its own brand but also produces components for other manufacturers.

  Asus is the world's fifth-largest PC vendor by 2011 unit sales Asus appears in BusinessWeeks "InfoTech 100" and "Asias Top 10 IT Companies" rankings, and it ranked first in the IT Hardware category of the 2008 Taiwan Top 10 Global Brand

  Technical PR Specialist

  PRIMARY JOB OBJECTIVES :
  • Generating buzz and publicity for ASUS in social media/forum
  • Maintain relationship with IT media/bloggers/power-users and conduct media sample review
  • Monitoring IT media and forum
  • Resolved technical issue and problems for products
  • Assist marketing team in daily work (e.g. technical enquiries)
  REQUIREMENTS:
  • Strong technical knowledge in computer hardware and troubleshooting
  • Strong interests and passionate in hardware & software
  • Independent, creative with drive, willingly to learn and also a team player
  • Excellent verbal and written communication & interpersonal skills.
  • Fluent speaking/writing/reading/listening in English & Thai
  • Very organized and able to meet tight deadlines
  • Proficient with MS Word / Excel / PowerPoint
  • Preferred IT media editor/reviewer/blogger/power user background
  • High pressure-resistant

  Product Training Specialist

  PRIMARY JOB OBJECTIVES :
  • Prepare product training materials
  • Conduct technical product training to partners, promoters and end-users
  • Assist in PR and end-users' event coordination
  • Assist marketing team in daily work
  REQUIREMENTS:
  • Strong technical knowledge in computer hardware and troubleshooting
  • Strong interests and passionate in hardware & software
  • Independent, creative with drive, willingly to learn and also a team player
  • Excellent presentation & interpersonal skills.
  • Fluent speaking/writing/reading/listening in English & Thai
  • Very organized and able to meet tight deadlines
  • Proficient with MS Word / Excel / PowerPoint
  • Frequent travel around Thailand is required
  • High pressure-resistant

  Channel Marketing Specialist

  PRIMARY JOB OBJECTIVES :
  • Align with marketing strategies to plan and execute channel marketing to increase ASUS exposure at last mile
  • Study and monitor competitors' channel marketing activities
  • Source and compare vendors for channel marketing materials
  • Closely work with sales team to ensure marketing materials deployment and decoration in time
  • Frequently visit shops and maintain good relationship with shop staff
  • Assist marketing team in daily work
  REQUIREMENTS:
  • Strong interests and passionate in IT products
  • Excellent negotiation, communication & interpersonal skills
  • Independent, creative with drive, willingly to learn and also a team player
  • Fluent speaking/writing/reading/listening in English & Thai
  • Very organized and able to meet tight deadlines
  • Proficient with MS Word / Excel / PowerPoint
  • High pressure-resistant

  Channel Sales Management

  Job description :
  • Identify and manage sales opportunities through channel partners. Create and maintain good relationship with channels and customers.
  • Maintain existing and develop new sales channels in different provinces
  • Achieve sales target and KPI
  • Strengthen customer relationships through service ethic; anticipates and provides solutions to customer needs; strive for customer satisfaction
  • Manage and monitor the execution of all channel marketing programs, and work closely with partners as well as the marketing, sales and business development teams e.g. seminars/training/exhibitions
  • Report to Sales Manager in market feedback and competitors’ including trends
  • Follow up with dealer on delivery of orders
  • Submit related reports as required by the Sales Department
  • Attend sales meeting & provide accurate sales forecast
  Qualifications :
  • Age 23-35 years old
  • Bachelor’s Degree or higher in Marketing or Business Administration
  • Experience in sales or marketing management at least 2 years (Preferably in IT industry).
  • Initiative, energetic, leadership, problem solving, systematic thinking and analytical skills
  • Self-motivated, energetic and creative thinking
  • Have hometown at work area will be plus
  • Have Knowledge of IT and Tablet and Note book
  • Able to work under pressure with very good negotiation and communication skill.
  • Good command of English
  • If the Chinese will be an advantage.
  • Command of computer literacy in MS Office.

  Mobile Channel Account Management

  Job Description for Smartphone and Tablet Channel Sales :
  • Maintain and develop strong relationship with new & existing account.
  • Arrange product & FAB training for distributors and dealers. Execute incentive programs.
  • Identify new business prospects, penetrate and develop markets. Proactively seek to increase sales opportunities.
  • Design channel programs and marketing activities such as trade/road shows and promotions.
  • Monitor Asus market pricing and stock reports. Increase shopfront presence, achieve sales targets and grow market share. Allocate sales promoters in dealer shops.
  • Collect and feedback about dealer's selling / product / service problem.
  • Conduct sales presentation as and when required.
  • Other duties as assigned by the sales manager.
  Qualifications :
  • Thai Nationality only, age 23-35 years old
  • Bachelor’s Degree or higher in Marketing or Business Administration
  • Experience in sales or marketing management at least 2 years (Preferably in IT and Mobile Phone industry).
  • Initiative, energetic, leadership, problem solving, systematic thinking and analytical skills
  • Self-motivated, energetic and creative thinking
  • Have hometown at work area will be plus
  • Have Knowledge of IT , Tablet and Mobile phone
  • Able to work under pressure with very good negotiation and communication skill.
  • Good command of English and computer literacy in MS Office.

  Stock Keeper Staff

  Key Responsibilities :
  • ตรวจรับอะไหล่, จัดเก็บ, ดูแลการการเบิก – จ่ายอะไหล่
  • จัดสินค้าเตรียมส่งให้ลูกค้า
  • บันทึกข้อมูลเข้าระบบของบริษัท
  • เช็ค Stock อะไหล่ที่ไม่ใช้งาน
  • จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียนตาม Location ให้ตรงตามระบบ
  • ดูแลสินค้าและอะไหล่ในระบบว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีความเสียหาย
  Qualifications :
  • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐาน
  • รักการบริการ รับความกดดันได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาและในวันหยุดได้
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS Word, MS Excel ฯลฯ
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  • ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียน รด.
  • ทัศนคติที่ดีกับองค์กร และการทำงานเป็นทีม

  OPBG Leader

  Key Responsibilities :
  • ดูแลและกำกับการทำงาน / การดำเนินงานคลังสินค้า โดยกำหนดการจัดการคลังสินค้าคงคลัง
  • และการจัดส่งให้ทันกับความต้องการ
  • ดูแลและควบคุมการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพในการจัดส่งและการดูแลสินค้าอะไหล่
  • ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  • จัดเก็บสินค้าให้เรียบร้อยและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้า
  • การดูแลการส่งสินค้าและติดตามสินค้าจากโรงงานให้ตรงตามกำหนดเวลา
  • การปรับปรุงและการประเมินผลการดำเนินงานของทีมงานให้มีความถูกต้อง 100%

  Qualifications :
  • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานสินค้าคงคลังอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการทำงานและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย 5 ปี และการวางแผนการดำเนินงานเชิงปฏิบัติ
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐาน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • รักการบริการ รับความกดดันได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาและในวันหยุดได้
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น MS Word, MS Excel ฯลฯ
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

  Interested candidates are invited to write in with full resume in English, stating present and expected salaries and enclosing a recent photo to Human Resources Department at the address below:

  ASUSTekCOMPUTER (THALAND) CO.,Ltd

  11 Q.House SathornBuilding 17th Floor, South Sathorn Road,Tungmahamek, Sathorn,Bangkok 10250

  Tel :089-892-5115 Fax : 02-6774430 Email : Hr_Thailand@asus.com www.asus.co.th