תנאים והגבלות

חברת ‎ASUSTeK Computer Inc.‎‏ ("ASUS") מארחת את המבצע הזה, מבצע '30 שנים ביחד' ("המבצע"). • 1. להלן פרטים נוספים לגבי אופן ההשתפות והזכייה בפרסים במבצע הזה. הודעת תנאי השימוש של ASUS ומדיניות הפרטיות של ASUS מהוות חלק מהתנאים וההגבלות של אירוע מבצע זה ("התנאים וההגבלות"). השתתפות במבצע זה מהווה הסכמה לתנאים והגבלות אלה. ASUS רשאית לערוך שינוי בכל עת בתנאים וההגבלות ובכל כלל אחר ש-ASUS מגדירה. נרשם זכאי (כמוגדר להלן) יהיה כפוף לכל שינוי כזה.
 • 2. המבצע מתחיל ב- 2 במאי 2019 בשעה 11:00 (לפי שעון GMT+8), ומסתיים ב-10 ביוני 2019 בשעה 11:00 (לפי שעון GMT+8) ("תקופת המבצע"), והוא מתנהל בכל רחבי העולם ("אזור המבצע").
 • 3. עובדים המועסקים ב-ASUS ובחברות האם שלה, בחברות המסונפות שלה, בחברות הבית שלה, בחברות פרסום ובסוכנויות פרסום המעורבות במבצע זה, וכן חברי המשפחה המיידית של כל אלה, אינם זכאים להשתתף במבצע זה.
 • 4. אנשים שגרים באזור המבצע ומעוניינים להשתתף במבצע זה במהלך תקופת המבצע מכירים בתנאים הבאים:
  • א. נרשם זכאי (כמוגדר להלן) יהיה לפחות בן 18 וייחשב למבוגר לפי חוקי המדינה שבה הנרשם הזכאי מתגורר.
  • ב. אתה ("הנרשם הזכאי") חייב להירשם ו/או להיכנס באמצעות חשבון ASUS שלך לאתר המבצע כדי להיות זכאי להשתתף במבצע.
  • ג. תוכל להשתתף בשתי (2) פעילויות כדי להשיג נקודות. פעילויות שונות והגשות תוכן שונות יציעו מספק נקודות שונה.
   • פעילות 1: שתף סיפור מוצר על ידי הגשת תמונה או קישור לסרטון של מוצר ASUS ו/או ROG לצד סיפור בטקסט המבוסס על נושאים ש-ASUS תגדיר.
    • א. סוג הגשה 1: אם יש בבעלותך מוצר/ים של ASUS או של ROG, תוכל להגיש עד חמישה (5) פריטי תוכן. המוצר המופיע בפריט תוכן חייב להיות בבעלותך, ואין להגיש מוצר אחד יותר מפעם אחת.
    • ב. סוג הגשה 2: אם אין בבעלותך מוצר/ים של ASUS או של ROG, תוכל להגיש עד שלושה (3) פריטי תוכן.
   • פעילות 2: מלא את חידון בניית המחשב האולטימטיבי וקבל תוצאה עם הנקודות התואמות. תוכל למלא את החידון פעם אחת בלבד. אם תענה על כל התשובות נכונה, תדורג בטבלת המובילים העולמית לפי הזמן שלקח לך להשלים את החידון. אם תדורג ב-10 המקומות הראשונים בטבלת המובילים בסוף תקופת המבצע, תקבל נקודות נוספות.
   • תוכל לשתף ו/או לפרסם מחדש את ההגשה/ות או את התוצאה של שתי הפעילויות בפרופילים שלך בפלטפורמות חברתיות (Facebook, Instagram, Twitter) כדי לזכות בנקודות נוספות. ניתן לשתף רק פעם אחת כל פריט תוכן שהוגש או כל תוצאה בכל אחת מהפלטפורמות החברתיות שצוינו לעיל.
  • ד. כשאתה מגיש, מעלה, משדר, מזין או מספק את המידע הכולל את התמונות, הסרטונים, קישורי הסרטונים, הפוסטים ו/או ההגשות שלך למבצע זה, אתה מעניק ל-ASUS, חברות המסונפות אליה ולחברות הבת שלה ברחבי העולם, זכות בלתי-בלעדית, לא ניתנת לביטול, ללא תמלוגים, ניתנת להעברה, ניתנת לרישיון משנה, לקדם ולהפיץ חלק מהמידע או את כולו בכל פורמט מדיה בכל אופן, לרבות ללא הגבלה, לשנות, לשכפל, לשדר באופן ציבורי, למסור באופן ציבורי, להתאים, להפיץ, לפרסם, לשחרר אותו באופן ציבורי או להשתמש בו בכל דרך אחרת.
  • ד. כשאתה מגיש, מעלה, משדר, מזין או מספק את המידע הכולל את התמונות, הסרטונים, קישורי הסרטונים, הפוסטים ו/או ההגשות שלך למבצע זה, אתה מעניק ל-ASUS, חברות המסונפות אליה ולחברות הבת שלה ברחבי העולם, זכות בלתי-בלעדית, לא ניתנת לביטול, ללא תמלוגים, ניתנת להעברה, ניתנת לרישיון משנה, לקדם ולהפיץ חלק מהמידע או את כולו בכל פורמט מדיה בכל אופן, לרבות ללא הגבלה, לשנות, לשכפל, לשדר באופן ציבורי, למסור באופן ציבורי, להתאים, להפיץ, לפרסם, לשחרר אותו באופן ציבורי או להשתמש בו בכל דרך אחרת.
  • ד. כשאתה מגיש, מעלה, משדר, מזין או מספק את המידע הכולל את התמונות, הסרטונים, קישורי הסרטונים, הפוסטים ו/או ההגשות שלך למבצע זה, אתה מעניק ל-ASUS, חברות המסונפות אליה ולחברות הבת שלה ברחבי העולם, זכות בלתי-בלעדית, לא ניתנת לביטול, ללא תמלוגים, ניתנת להעברה, ניתנת לרישיון משנה, לקדם ולהפיץ חלק מהמידע או את כולו בכל פורמט מדיה בכל אופן, לרבות ללא הגבלה, לשנות, לשכפל, לשדר באופן ציבורי, למסור באופן ציבורי, להתאים, להפיץ, לפרסם, לשחרר אותו באופן ציבורי או להשתמש בו בכל דרך אחרת.
   • סוג 1: חמישה (5) זוכי פרסים ייבחרו מנרשמים זכאים של פעילות 1 – סוג הגשה 1. זוכה הפרס ייבחר בשקלול הבא: 70% הצבעת ASUS + 30% הצבעת המעריצים.
   • סוג 2: עשרים וחמישה (25) זוכי פרסים ייבחרו באקראי. הסיכוי לזכות מבוסס על מספר הנקודות שנצברו.
   • קודם כל זוכי פרסים מסוג 1 ייבחרו, ואז ייבחרו סוכי פרסים מסוג 2 לאחר מכן.
   • כל ההגשות מכל זוכי הפרסים ייבדקו כדי לוודא את זכאותם.
  • ז. זוכי פרסים יקבלו הודעה על זכייתם תוך שישה (6) שבועות מסוף תקופת המבצע ("תאריך הדיווח") בדוא"ל, ושמותיהם יוכרזו בדפי המעריצים של ASUS ברשתות החברתיות.
  • ח. זוכי הפרסים ישלחו ל-ASUS אץ פרטי הקשר שלהם תוך שבעים ושתיים (72) מהמועד שבו ASUS תשלח את הדוא"ל. בכל מקרה שבו זוכה פרס לא יספק ל-ASUS את פרטי הקשר, הדבר ייחשב לוויתור על הזכות לקבלת הפרס, ו-ASUS זכאית לבצע בחירה מחודשת לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי לבחור זוכה חלופי.
  • ט. הפרס יימסר לכתובת שתצוין תוך שלושה (3) חודשים מתאריך הדיווח. תאריך המשלוח עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
  • י. לקבלת מידע מפורט על הפרסים הכלולים במבצע, עיין במקטע הפרסים באתר המבצע. הפרסים שיינתנו לא יכוסו באחריות של ASUS.
  • כ. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למבצע, צור איתנו קשר בכתובת: campaign@asus.com
 • 5. מבצע זה לא בשום אופן אינו ממומן על ידי Facebook, היא אינה נותנת לו חסות, היא לא מנהלת אותו, והוא לא מקושר אליה. אתה מסכים להעניק ל-Facebook אישור מלא בנוגע למבצע זה. אתה מכיר בכך שאתה מספק את התוכן והמידע האישי שלך ("מידע אישי") ל-ASUS ולא ל-Facebook; וכן שמידע כזה ומידע אישי ישמשו רק למבצע זה, '30 שנים ביחד'.
חזרה לדף הבית