Algemene Voorwaarden

Deze actie -- 30 Years Together ("Actie") wordt georganiseerd door ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").
 • 1. Gedetailleerde informatie met betrekking tot deelname en het winnen van prijzen in relatie tot deze specifieke Actie, de ASUS Kennisgeving Gebruiksvoorwaarden, en het ASUS Privacybeleid maken deel uit van de Algemene Voorwaarden van dit promotionele evenement ("Algemene Voorwaarden"). Met uw deelname aan deze Actie wordt u geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd. ASUS kan te allen tijde de Algemene Voorwaarden en andere door ASUS vastgestelde regels herzien. In aanmerking komende deelnemers (zoals hieronder omschreven) zijn gebonden aan al deze herzieningen.
 • 2. De Actie begint op 2 mei 2019 om 11.00 uur (GMT+8) en eindigt op 10 juni 2019 om 11.00 uur (GMT+8) ("Actieperiode"), en wordt wereldwijd gehost ("Actiegebied").
 • 3. Medewerkers van ASUS en haar moederondernemingen, filialen, dochterondernemingen, vertegenwoordigers van reclamebureaus en agentschappen die betrokken zijn bij de Actie, en de directe familie van een van de voornoemde personen, komen NIET IN AANMERKING voor deelname aan deze Actie.
 • 4. Personen die in het Actiegebied wonen en tijdens de Actieperiode aan deze Actie willen deelnemen, erkennen het volgende:
  • A. De in aanmerking komende deelnemer (zoals hieronder gedefinieerd) moet ten minste 18 jaar oud zijn en als een volwassene worden beschouwd volgens de wetten van het land waarin de in aanmerking komende deelnemer woont.
  • B. U ("In aanmerking komende deelnemer") moet zich registreren en/of inloggen met uw ASUS Member-account op de Actie-site om in aanmerking te komen voor deelname aan de Actie.
  • C. U kunt aan maximaal 2 activiteiten deelnemen om punten te verdienen. Verschillende activiteiten en inhoudelijke inzendingen bieden verschillende punten.
   • Activiteit 1: Deel uw productverhaal door een videolink of foto van een ASUS- en/of ROG-product in te sturen, samen met een verhaaltekst gebaseerd op door ASUS gedefinieerde onderwerpen.
    • i. Indieningstype 1: Als u een of meer ASUS- of ROG-producten bezit, kunt u maximaal vijf (5) inhoudelijke items indienen. Het in een inhoudelijk item genoemde product moet uw eigendom zijn en mag niet meer dan één keer worden ingediend.
    • ii. i. Indieningstype 2: Als u geen ASUS- of ROG-product(en) bezit, kunt u maximaal drie (3) inhoudelijke items indienen.
   • Activité 2. Complétez le Quiz « Ultimate PC DIY », votre résultat correspondra au nombre de points collectés. Vous ne pouvez faire le quiz qu'une seule fois. Si vous répondez correctement à toutes les questions, vous aurez une place dans le classement mondial en fonction de votre temps. Si vous faites parmi les dix meilleurs du Classement mondial à la fin de la période de Promotion, vous recevrez des points supplémentaires.
   • U kunt de inzending(en) of het resultaat van de twee activiteiten delen en/of opnieuw posten op uw eigen sociale media-platform(en) (Facebook, Instagram, Twitter) om extra punten te verdienen. Elk ingezonden inhoudelijk item of resultaat kan slechts één keer worden gedeeld op elk van de eerder genoemde sociale media-platform(en).
  • D. Wanneer u de informatie, met inbegrip van uw foto's, video's, videolinks, berichten en/of inzendingen voor deze Actie indient, uploadt, verzendt, invoert of verstrekt, verleent u ASUS en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen een wereldwijd, niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar, in sublicentie te geven recht om een deel van of alle informatie te promoten en te distribueren in alle mediaformaten, op enigerlei wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het wijzigen, reproduceren, publiekelijk uitzenden, aanpassen, distribueren, publiceren, publiekelijk vrijgeven of anderszins gebruiken van de informatie.
  • E. U erkent dat elke ASUS Member-account met ten minste één (1) punt tijdens de Actieperiode zal worden geteld als één (1) Deelnemer aan deze Actie, en dat een in aanmerking komende Deelnemer één keer mag winnen.
  • F. Er worden twee (2) soorten Prijswinnaars ("Prijswinnaar") (zoals hieronder gedefinieerd) geselecteerd.
   • Type 1: Vijf (5) Prijswinnaars worden geselecteerd uit de in aanmerking komende Deelnemers van Activiteit 1 - Inzendingstype 1. De Prijswinnaar wordt geselecteerd op basis van 70% ASUS-stemmen en 30% fanstemmen.
   • Type 2: Vijfentwintig (25) Prijswinnaars worden willekeurig geselecteerd op basis van het toeval. De kans om te winnen is gebaseerd op de verdiende punten.
   • Type 1 Prijswinnaars worden eerst geselecteerd en vervolgens type 2 Prijswinnaars.
   • Alle inzendingen van alle Prijswinnaars zullen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze in aanmerking komen.
  • G. Prijswinnaars worden vervolgens binnen zes (6) weken na afloop van de Actieperiode ("Trekkingsdatum") per e-mail op de hoogte gesteld en aangekondigd op de ASUS-fanpagina's op sociale media.
  • H. Prijswinnaars dienen ASUS binnen tweeënzeventig (72) uur nadat ASUS de e-mail heeft verstuurd op de hoogte te stellen van hun contactgegevens. In het geval dat een Prijswinnaar deze contactgegevens niet beschikbaar stelt aan ASUS, wordt dit beschouwd als afstand doen van het recht op de toegekende ​​Prijs. ASUS heeft dan, naar eigen goeddunken, het recht om een nieuwe trekking uit te voeren om een vervangende prijswinnaar aan te wijzen.
  • I. De Prijs zal worden bezorgd op het opgegeven adres, binnen drie (3) maanden na de Trekkingsdatum. De leverdatum kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • J. Voor meer gedetailleerde informatie over de Prijzen die in de actie zijn opgenomen, verwijzen wij naar het Prijzengedeelte op de Actiesite. De uitgereikte Prijzen worden niet gedekt door een ASUS-garantie.
  • K. Heeft u nog vragen over de Actie, neem dan contact met ons op: campaign@asus.com
 • 5. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of geassocieerd met Facebook. U gaat ermee akkoord Facebook volledige vrijwaring te verschaffen met betrekking tot deze Actie. U erkent dat u uw opmerkingen en persoonlijke informatie ("Persoonlijke Informatie") verstrekt aan ASUS en niet aan Facebook; en dat dergelijke informatie en persoonlijke informatie uitsluitend zal worden gebruikt voor deze Actie - 30 Years Together.
Terug naar Start