Pogoji uporabe

Promocija - 30 let skupaj ("Promocija") je v okviru ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").
 • 1. Podrobnosti o navodilih igre in kako osvojiti nagrade v zvezi s to posebno promocijo, informacije o uporabi ASUS-a in ASUS pravilI o zasebnosti, so del teh pogojev in pogojev promocijskega dogodka ("Pogoji in določila"). Udeležba v tej promociji se šteje za sprejetje teh pogojev. ASUS lahko kadarkoli popravi pravila in pogoje uporabe. Udeleženci (kot je opredeljeno spodaj) so vezani na takšne revizije.
 • 2. Promocija se začne 2. maja 2019 ob 11:00 (GMT+8) in konča 10. junija 2019 ob 11:00 (GMT+8) (»Obdobje promocije«) ter poteka po celem svetu (»Območje promocije«).
 • 3. Zaposleni v ASUSu in v njenih matičnih poslovalnicah, podružnica, hčerinskih podjetjih in agencijah za oglaševanje, ki so vključeni v promocijo in ožji družinski člani navedenih oseb NISO UPRAVIČENi za promocijo.
 • 4. Osebe, ki živijo na območju promocije in bi radi sodelavali v tej promocji med tem promocijskem obdobjem, morajo potrditi naslednje:
  • A. Upravičeni udeleženec (kot je opredeljeno spodaj) mora biti star najmanj 18 let in mora veljati za odraslo osebo v državi, v kateri je udeleženec.
  • B. Vi ("upravičeni udeleženec") se morate registrirati in / ali se prijaviti z vašim ASUS članskim računom na spletni strani Promocije, le tako boste upravičeni do sodelovanja v nagradni igri.
  • C. Za pridobitev točk lahko sodelujete pri dveh aktivnostih.Različne aktivnosti in vsebine omogočajo različno število točk.
   • Aktivnost 1: Delite zgodbo o izdelku tako, da oddate video povezavo ali sliko izdelka ASUS in /ali ROG skupaj z besedilom vezan na ASUS.
    • i. Prva opcija oddaje: Če imate ASUS ali ROG izdelek, lahko oddate do pet (5) različnih vsebin. Izdelki, prikazani v vsebini, morajo biti v vaši lasti, vsebino lahko pošljet največ enkrat.
    • ii. Druga opcija oddaje: Če si ne lastite nobenega ASUS ali ROG izdelka, lahko oddate do tri (3) različne vsebine.
   • Aktivnost 2: rešite kviz Ultimate PC DIY in tako pridobite točke. Kviz lahko rešite samo enkrat. Če pravilno odgovorite na vsa vprašanja, se boste uvrstili na Global Leaderboard glede tudi na vaš čas ki ga porabite za rešitev kviza. Če ste ob koncu obdobja promocije uvrščeni med prvih 10 na svetovnem prvenstvu, boste prejeli dodatne točke.
   • Svoje prispevke lahko delite in / ali ponovno objavite iz dveh različnih aktivnostih na svojih socialnih medijih (Facebook, Instagram, Twitter), da pridobite dodatne točke. Vsak prispevek lahko objavite le enkrat na vsakega izmed zgoraj omenjenih socialnih medijev.
  • D. S tem, ko posredujete, nalagate, prenašate, vnašate ali posredujete informacije, vključno s svojim slikam, viedoposnetki, video povezavami, objavami in / ali prispevki za to promocijo, ASUS-u, njenim podružnicam in hčerinskim družbam dodelite brezplačno, svetovno, prenosljivo pravico, ki je brezplačna, prenosljivain podlicenca za promocijo in prenos vašega dela v kakršnikoli obliki medijev na kakršenkoli način, brez omejitev glede spreminjanja, reproduciranja, javnega prenosa, prilagajanja, javnega objavljanja ali drugačno uporabo informacij.
  • E. Potrjujete, da se vsak ASUS račun člana, ki ima vsaj eno (1) točko, šteje za enega (1) udeleženca za to promocijo med promocijskim obdobjem. Vsak upravičeni udeleženec lahko zmaga le enkrat.
  • F. Izbrana bosta dva (2) različna nagrajenca ("Dobitnika nagrade") kot je opredeljeno spodaj.
   • Nagrajenec 1: nagrajenec bo izbran med izbranimi udeleženci za aktivnost 1 - Prva opcija oddaje. Nagrajenec bo izbran na podlagi 70% ASUS glasovanja in 30% glasov oboževalcev.
   • Nagrajenec 2: Dvainpetdeset (25) nagrajencev bo naključno izbranih. Možnost za zmago je odvisna od doseženih točk.
   • Nagrajenec 1 za prvo opcijo nagrade bo izbran prvi, nato bo izbran zmagovalec 2 za drugo opcijo nagrade.
   • Prispevki vseh nagrajencev bodo preverjeni, da se preveri njihova upravičenost do nagrade.
  • G. Dobitniki nagrade bodo obveščeni najkasneje v šest (6) tednih po zaključku obdobja nagradne igre po elektronski pošti in objavi na ASUS straneh in socialnih medijih.
  • H. Nagrajenci morajo ASUS-u posredovati svoje kontaktne podatke najkasneje v roku 72 ur po tem, ko ASUS pošlje elektronsko sporočilo. Nagrajenec, ki ne bo uspešno posredovali svoje podatke ASUS-u, mu bo odvzeta pravica do nagrade, ASUS pa ima na voljo po lastni presoji pravico do ponovnega odločanja o drugem nagrajencu.
  • I. Nagrada bo dostavljena na navedeni naslov v treh (3) mesecih po koncu obdobja nagradne igre. Dobavni rok lahko varira brez predhodnega obvestila o dobavi.
  • J. Za več informacij o nagradi vključno s promocijo, si oglejte na spletnih straneh v razdelku o nagradi. Podeljene nagrade bodo vključevale garancijo ASUS.
  • K. Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z promocijo, nam pišite na: campaign@asus.com
 • 5. Ta promocija ni sponzorirana ali upravljena s strani Facebooka ali kakorkoli povezana. S tem se strinjate, da boste Facebooku omogočili dostop v zvezi s to promocijo. Hkrati potrjujete, da svoje priipombe in osebne podatke posredujete pojetju ASUS in ne Facebooku. Te informacije in osebni podatki bodo uporabljeni samo za to promocijo - 30 let skupaj.
Back to Home