Pravidla účasti

Tuto kampaň - 30 let společně („Kampaň“) pořádá společnost ASUSTeK Computer Inc. (dále jen „ASUS“). • 1. Podrobné informace o tom, jak se zúčastnit a vyhrát ceny v souvislosti s touto konkrétní kampaní, Smluvními podmínkami ASUS a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS, jsou součástí těchto Podmínek kampaně („Smluvní podmínky“). Účast na této kampani je považována za souhlas s těmito Podmínkami. ASUS může kdykoliv revidovat Podmínky a další pravidla stanovená společností ASUS. Způsobilý účastník (jak je definováno níže) je vázán těmito revizemi.
 • 2. Kampaň začíná 2. května 2019 v 11:00 hodin (GMT + 8) a končí 10. června 2019 v 11:00 (GMT + 8) („Promoční období“) a je pořádána po celém světě („Propagační území“).
 • 3. Pracovníci společnosti ASUS, pracovníci z pobočky a/nebo partnera či spolupracujících společností, reklamních zástupců a agentur, kteří se podílejí na této promo akci, a bezprostředních rodinných příslušníků některé z výše uvedených osob JSOU VYLOUČENI z účasti v této kampani.
 • 4. Lidé, kteří žijí na Propagačním území a chtěli by se zúčastnit této kampaně během Promočního období, svou účastní souhlasí stvrzují souhlas s následujícím:
  • A. Způsobilý účastník (jak je definováno níže) musí být starší 18 let a musí být považován za dospělou osobu podle právních předpisů země, v níž má oprávněný účastník bydliště.
  • B. Vy („Způsobilý účastník“) se musíte zaregistrovat a/nebo se přihlásit ke svému členskému účtu ASUS na stránce kampaně, abyste se mohli zúčastnit Kampaně.
  • C. Pro získání bodů se můžete zúčastnit dvou (2) aktivit. Různé aktivity a odeslání obsahu nabízejí různé body.
   • Aktivita 1: Podělte se o svůj příběh o produktu odesláním video odkazu nebo obrázku produktu ASUS a/nebo ROG spolu s vaším textem na jedno z vybraných témat. Témata jsou definována společností ASUS.
    • i. Způsob podání č. 1: Pokud vlastníte produkty společnosti ASUS nebo ROG, můžete odeslat až pět (5) položek s obsahem. Produkt zobrazený ve vašem odeslaném obsahu musí být ve vašem vlastnictví a nesmí být odeslán více než jednou.
    • ii. Způsob podání č. 2: Pokud nevlastníte žádné produkty ASUS ani ROG, můžete odeslat až tři (3) položky s vaším obsahem.
   • Aktivita 2: Vyplňte Kvíz stavitele vlastních PC sestav a získejte hodnocení s odpovídajícími body. Kvíz můžete vyplnit pouze jednou. Pokud odpovíte na všechny otázky správně, budete zařazeni do celosvětového žebříčku dle času potřebného k dokončení testu. Pokud se ke dni ukončení kampaně umístíte v celkovém hodnocení mezi deseti nejlepšími, získáváte další body.
   • Můžete sdílet a/nebo znovu zveřejnit své příspěvky nebo výsledky z těchto dvou aktivit na svých účtech na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter), a získat tak další body. Všechny odeslané položky a/nebo výsledky mohou být sdíleny pouze jednou pro každou z výše uvedených platforem sociálních médií.
  • D. Odesláním, nahráním, přenosem, nebo jiným způsobem zadání informací včetně obrázků, videí, videozáznamů, příspěvků a/nebo zadání pro tuto kampaň, udělujete společnosti ASUS, jejím pobočkám a dceřiným společnostem celosvětově bezvýhradní, neodvolatelné, převoditelné, sublicencované právo bez licenčních poplatků propagovat a šířit část nebo veškeré informace v jakémkoli mediálním formátu, jakýmkoli způsobem, i bez omezení úprav, reprodukce, veřejného vysílání, veřejného přenosu, přizpůsobení, distribuce, publikování, nebo jiného způsobu zveřejnění či jiného použití.
  • E. Berete na vědomí, že každý členský účet ASUS s minimálně jedním (1) bodem bude započítán jako jeden (1) účastník této kampaně a každý oprávněný účastník může vyhrát pouze jednou.
  • F. Budou vybráni dva (2) typy výherců („Výherce“) jak je definováno níže.
   • Typ 1: Z oprávněných účastníků bude vybráno pět (5) výherců pro aktivitu 1 - Způsob podání 1. Vítěz soutěže bude vybrán na základě poměr hodnocení 70% ASUS + 30% uživatelé.
   • Typ 2: Dvacet pět (25) výherců bude náhodně vybráno na základě náhodného výběru. Šance na výhru je založena na získaných bodech.
   • Nejprve budou vybráni výherci prvního typu výhry a poté výherci druhého typu výhry.
   • Všechny příspěvky od všech výherců budou ověřeny, aby byla zajištěna jejich oprávněnost.
  • G. Vítězové výher budou následně e-mailem informováni do šesti (6) týdnů po skončení Kampaně („Datum losování“) a představeni na fanouškovských stránkách ASUS na sociálních sítích.
  • H. Vítězům cen se doporučuje poskytnout společnosti ASUS své kontaktní informace do sedmdesáti dvou (72) hodin poté, co ASUS rozešle informační e-mail. Jakýkoliv neúspěšný pokus výherce poskytnout kontaktní informace společnosti ASUS bude považován za vzdání se práva na udělenou cenu a společnost ASUS má podle svého vlastního uvážení právo provést opětovné losování o náhradním výherci.
  • I. Výhra bude doručena na vámi uvedenou adresu do tří (3) měsíců od data slosování. Datum dodání může být změněno bez předchozího upozornění.
  • J. Pro podrobnější informace o výhrách této kampaně navštivte sekci Výhry na stránce Kampaně. Na poskytnuté výhry se nebude vztahovat záruka ASUS.
  • K. Máte-li jakékoli dotazy týkající se kampaně, kontaktujte nás prosím na adrese: campaign@asus.com
 • 5. Tato akce není v žádném případě sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook nebo s ním jakkoli spojena. Souhlasíte s tím, že společnosti Facebook udělujete plná práva související s vaším příspěvkem. Berete na vědomí, že své připomínky a osobní údaje („osobní údaje“) poskytujete společnosti ASUS a nikoli společnosti Facebook; a tyto informace a osobní údaje budou použity pouze pro tuto kampaň - 30 LET SPOLU.
Zpět domů