Znajdź swoje rozwiązanie AiMesh

Opisz swój dom i sposób korzystania z Internetu, aby znaleźć odpowiednie dla siebie rozwiązanie AiMesh

Zalecane rozwiązanie w pakiecie:

Sparuj ze sobą dwa dowolne routery spośród następujących:

i umieść ten router tam, gdzie potrzebujesz usług Alexy i większej przepustowości Wi-Fi:

Zastrzeżenia producenta:

  1. Rzeczywista przepustowość danych i zasięg sygnału Wi-Fi są zależne od warunków sieciowych i czynników środowiskowych, w tym natężenia ruchu w sieci, zastosowanych materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, a także obciążenia sieci. Wszystkie wymienione czynniki mogą skutkować niższą rzeczywistą przepustowością danych i mniejszym zasięgiem sieci bezprzewodowej.
  2. Uzyskanie płynnego roamingu może zależeć od specyfikacji urządzeń mobilnych.
  3. Bezprzewodowe routery z funkcjonalnością modemu i obsługą DSL i LTE, które są kompatybilne z technologią AiMesh, mogą wyłącznie pełnić rolę głównego routera sieci AiMesh, a nie mogą zostać skonfigurowane jako węzły AiMesh.
  4. Pełną nazwę swojego routera znajdziesz na naklejce z tyłu jego obudowy.