Tìm giải pháp AiMesh của bạn

Mô tả nhà và sử dụng internet của bạn để tìm giải pháp AiMesh thích hợp cho bạn

Đề xuất sử dụng bộ sản phẩm có sẵn:

Ghép nối bất kỳ hai trong số các bộ định tuyến này:

và đặt thiết bị này tại nơi bạn cần dùng Alexa và nới rộng WIFI hơn:

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

  1. Lưu lượng dữ liệu thực tế và phạm vi phủ sóng WiFi sẽ thay đổi theo các điều kiện mạng và yếu tố môi trường bao gồm quy mô lưu lượng mạng, vật liệu xây dựng và xây dựng và tổng chi phí mạng sẽ làm giảm lưu lượng dữ liệu thực tế và phạm vi phủ sóng không dây.
  2. Chuyển vùng liền mạch có thể phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của thiết bị di động
  3. Các bộ định tuyến kiêm modem WiFi DSL và LTE hỗ trợ công nghệ AiMesh chỉ có thể hoạt động như bộ định tuyến sơ cấp AiMesh chứ không phải nút AiMesh.
  4. Để biết tên model đầy đủ của bộ định tuyến, vui lòng kiểm tra nhãn ở phía sau bộ định tuyến của bạn.