หน้าจอ (Monitors)

  กรองข้อมูล โดย
  กรองข้อมูล โดย
   ล้างข้อมูล
   • 0

   หน้าจอ LED

   แสดงทั้งหมด
   เป็นหน้าแสดงผล LED สำหรับใช้งานทางด้านธุรกิจ ซึ่งผลิตมารองรับสำหรับการใช้งานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้ภาพที่ดีเยี่ยมด้่วยภาพที่สว่างไสว เหมาะสำหรับการใช้งานในออฟฟิศ ที่ต้องใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ และยังให้ภาพที่ดีเยี่ยม

   VN247H

   Stunning Full HD Performance with a Super Narrow Bezel Design

   VE248Q

   Multimedia Entertainment on Desk with HDMI and DisplayPort support

   หน้าจอสำหรับมืออาชีพ

   แสดงทั้งหมด
   ผลิตมาสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ โดยผ่านการทดสอบเปรียบเทียบอย่างละเอียด และใช้่แผงหน้าจอเกรด A+ สำหรัีบความถูกต้องของสี หน้าจอระดับมืออาชีพจากเอซุส ที่มีความสูงพอเหมาะ สามารถเอียงหรือปรับหมุน สำหรับมุมมองที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

   PA246Q

   The Most User-friendly P-IPS ProArt Series Professional Monitor