[Draadloze router] Criteria voor door de klant veroorzaakte schade (CID).

ASUS garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van dit product. De garantie dekt alleen technische hardwareproblemen tijdens de garantieperiode en onder normale gebruiksomstandigheden. Als schade wordt veroorzaakt door de volgende factoren, wordt er geen garantieservice verleend:
Voor meer garantie-informatie raadpleegt u het garantiebeleid op de ASUS-productondersteuningspagina.

 

Als er schade wordt veroorzaakt door de volgende scenario's (inclusief maar niet beperkt tot), komt uw apparaat niet in aanmerking voor ASUS-garantieservice.
Opmerking: de onderstaande lijst is niet uitputtend en de voorbeeldafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en alleen ter referentie. Neem voor meer informatie contact op met een door ASUS erkend servicecentrum.

 

Buitenoppervlak (behuizing) - schade

Opmerkingen: Krassen of breuken op het oppervlak veroorzaakt door externe krachten.

 

 

 

Oppervlak - Onderdelen ontbreken

Opmerkingen: Apparaat is gedemonteerd en er ontbreken onderdelen, zoals ontbrekende schroeven

 

 

 

Apparaat is geoxideerd of verroest

Opmerkingen: Apparaat is beschadigd of vertoont metaaloxidatie door contact met vloeistoffen

 

 

 

Antenne kapotOpmerkingen: Antenneschade of onvermogen om de antenne correct te installeren als gevolg van zelfdemontage of montage 

 

 

 

Adapterschade

Scheiding of vervorming van de adapterbehuizing.

Beschadiging of breuk van de adapterkabels.

Vervorming, schade of oxidatie van de adapterconnectoren.

I/O-poortschade

Opmerkingen: Apparaat ontvangen met visueel bewijs van schade aan de I/O-kaart door het geforceerd inbrengen of verwijderen van een extern plug-in-apparaat