Informace týkající se webových stránek ASUS

    ASUS COMPUTER Czech Republic s.r.o.

    Na Pankráci 127
    140 00 Praha 4
    IČ: 27390721
    zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd C., vl.109930