Společnost ASUS hrdě sponzoruje programy a iniciativy, které prospívají komunitám po celém světě. Toto úsilí představuje další způsob, kterým ASUS ctí slib naší značky poskytovat lidem všude radostný digitální život.
ASUS Mezinárodní program dobrovolníků
ASUS každoročně podporuje stovky dobrovolníků tím, že se účastní dobročinných iniciativ v zemích jako Indonésie, Indie, Thajsko, Filipíny, Vietnam, Kambodža a Tanzanie. Pomoc je založena na místních potřebách a dobrovolníci poskytují podporu různými způsoby, včetně:
  • výuka základních dovedností počítačového softwaru;
  • pořádání kulturních výměnných aktivit;
  • doučování studentů napříč různými předměty.
Recyklace PC pro lepší zítřky
ASUS spolupracuje s místními podniky zaměřenými na recyklaci, kteří pomáhají recyklovat elektronický odpad po celém světě. Společnost ASUS loni recyklovala přibližně 11 milionů kilogramů elektronického odpadu, což představuje 12,21% z celkového objemu výrobků prodaných ve stejném časovém období.
Šíření moderních technologií po celém světě
Pro rozšíření možností e-learningu do všech koutů světa ASUS daruje repasované i nové notebooky školám ve vzdálených oblastech ve snaze pomoci překlenout stávající digitální propast.
Přístup k digitálním technologiím pro každého
Od roku 2009 spolupracuje ASUS s lokálními klíčovými organizacemi, jako je ministerstvo zahraničních věcí a další nevládní organizace, na zřízení digitálních vzdělávacích center v rozvojových zemích po celém světě. Již jsme založili více než 100 center v zemích jihovýchodní Asie a Střední a Jižní Ameriky.