Právní informace / Zásady ochrany osobních údajů  Společnost ASUSTeK COMPUTER INC. a její přidružené společnosti (dále jen „ASUS“, „my/naše/nás/nám“) usilují o ochranu a respektování vašeho soukromí. Naší snahou je dodržovat všechny příslušné zákony o ochraně soukromí a zabezpečení osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti ASUS spolu s jakýmikoli dalšími podmínkami, které obsahují doplňující informace v souvislosti s konkrétními službami, jež používáte (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“), uvádí naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů týkající se shromažďování, používání a zabezpečení vašich osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek ASUS, zařízení, aplikací a veškerých služeb poskytovaných online i offline (dále jen „SLUŽBY“). Rovněž popisují, s kým můžeme sdílet shromážděné informace a komu je můžeme zveřejňovat. Pokud jste nezletilou osobou, smíte využívat SLUŽBY pouze v případě, že si vaši rodiče (nebo opatrovník) přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů a souhlasili s nimi.

  Použití, přístup nebo odeslání osobních údajů do SLUŽEB vaší osobou, nebo pokud jste nezletilí, poskytnutí vašich osobních údajů buď vašimi rodiči (nebo opatrovníkem), nebo vaší osobou se souhlasem vašich rodičů (nebo opatrovníka) společnosti ASUS bude považováno za souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů.

  Údaje shromažďované společností ASUS

  Pokud využíváte naše SLUŽBY, můžeme od vás požadovat určité informace v souvislosti s používáním našich SLUŽEB (dále jen „Údaje“). Může se jednat o následující údaje:
  • Údaje, které nám poskytnete
  • Vaše e-mailová adresa a země/oblast při registraci nebo přihlášení k členskému účtu ASUS či při použití vašeho účtu sociálních médií pro registraci nebo přihlášení k členskému účtu ASUS a používání našich SLUŽEB. Jakékoliv veřejně dostupné údaje (mimo jiné včetně vašeho profilového obrázku, pohlaví, data narození a nastavení jazyka) přiřazené k vašemu účtu sociálních médií můžeme také shromažďovat.
  • Vaše jméno, poštovní/doručovací/fakturační adresa (včetně PSČ), kontaktní údaje, e-mailová adresa, číslo kreditní karty nebo jiné údaje platebních služeb při nákupu našich zařízení, placených služeb nebo při určitém požadavku na zákaznickou službu.
  • Vaše jméno, poštovní/doručovací adresa (včetně PSČ), kontaktní údaje, e-mail, pohlaví, datum narození a rodné číslo při účasti na našich událostech nebo v našich kampaních.
  • Váš věk, datum narození, pohlaví, výška, váha, tělesná teplota, tepová frekvence, krevní tlak a také určité údaje o vašich každodenních činnostech, jako například počet kroků, spálené kalorie a návyky při spánku, jestliže používáte naše zdravotnická zařízení nebo služby.
  • Údaje získané v rámci vašeho používání našich SLUŽEB
  • Údaje o zařízení: například model zařízení, výrobní číslo, verze a typ vašeho operačního systému, IP adresa, MAC adresa, číslo IMEI a ostatní jedinečné identifikátory zařízení.
  • Údaje z protokolu: například nastavení, doba aktivace vašich zařízení, síť používaná pro připojení k našim SLUŽBÁM, stav sítě, protokol hovorů, pohotovostní režim, historie chyb, preferované rozhraní, typ a nastavení jazyka prohlížeče, diagnostika a využití dat a také váš způsob používání našich SLUŽEB.
  • Údaje o poloze: například verze modulu GPS a Wi-Fi na vašich zařízeních, signál GPS, data identifikující okolní přístupové body k síti Wi-Fi a vysílače, časové pásmo a místní čas, kdy je zařízení používáno.
  • Údaje o aplikacích: například typ nainstalovaných aplikací nebo softwaru, vaše využívání obsahu nabízeného prostřednictvím SLUŽEB, jako například čas instalace a odinstalace, četnost používání, kategorie vašich preferovaných aplikací a softwaru.

  Jak společnost ASUS využívá údaje

  Získané údaje můžeme použít k níže uvedeným účelům:
  • Posouzení kvality a zlepšení SLUŽEB.
  • Získání zpětné vazby od zákazníků a analýza zkušeností uživatelů za účelem vývoje a vyhodnocení nových služeb a zařízení.
  • Dokončení procesu registrace členského účtu ASUS nebo registrace zařízení.
  • Splnění veškerých vašich požadavků, mimo jiné včetně poskytnutí informací a dokumentace týkající se nákupů, jako je například předložení nákupních faktur nebo dokladů o koupi; poskytnutí aktualizací softwaru a technických oznámení.
  • Zpracování a poskytnutí veškerých informací, k jejichž odběru jste se zaregistrovali, včetně ASUS eDM nebo bulletinů, abyste měli přehled o nejnovějších zprávách, propagačních akcích a nadcházejících událostech týkajících se společnosti ASUS. Odběr můžete kdykoli zrušit bez jakéhokoli poplatku.
  • Zasílání důležitých oznámení, jako jsou například informace o změnách našich podmínek a zásad. Vzhledem k důležitosti těchto sdělení nelze zrušit odběr těchto informací.
  • Ověření vaší identity, doručování předmětů a odměn v rámci kampaní, poskytování služeb kyvadlové dopravy a zajištění pojistného krytí v případě, že se jedná o nutnost při účasti v našich událostech nebo soutěžích.
  • Pomoc při zaznamenávání, analýze, úpravě a ukládání informací včetně údajů o vaší osobě, vašich každodenních činnostech a výsledcích činností vypočítaných z výše uvedených údajů. Kromě toho vám poskytneme podporu při úpravě a přístupu k údajům a výsledkům činností, jestliže budete tyto informace sdílet s rodinou, ošetřovateli a zdravotnickými pracovníky.
  • Poskytování doporučení na služby, které by vás mohly zajímat na základě vašeho používání našich SLUŽEB.
  • Nabídka marketingových materiálů a reklamy, jež by vás podle našeho názoru mohly zajímat.
  • Odpovědi na požadavky zaslané na zákaznickou podporu, jako jsou například žádosti o opravu produktu a odpovědi na vaše otázky.
  • Zajištění naší péče o zákazníky a provedení průzkumu spokojenosti zákazníků za účelem analýzy zkušeností uživatelů.
  • Jakékoli jiné účely s vaším souhlasem.

  Komu společnost ASUS zveřejňuje vaše údaje

  Vaše údaje nebudou poskytnuty žádným třetím stranám bez těchto výjimek:
  • Váš souhlas
  • Zveřejníme nebo budeme sdílet vaše údaje s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem.
  • Obchodní partneři
  • Můžeme zveřejnit šifrované a anonymizované údaje našim obchodním partnerům, jako například obchodním partnerům, kteří poskytují služby pro analýzu dat nebo reklamní a marketingovou komunikaci na základě šifrovaných a anonymizovaných údajů.
  • Poskytovatelé služeb
  • Můžeme zveřejnit a sdílet vaše údaje s našimi poskytovateli služeb, kteří poskytují služby nám nebo naším jménem, jako jsou například poskytovatelé služeb, jež nám pomáhají se zasíláním marketingové komunikace, poskytováním podpory zákazníkům, doručováním zakoupených položek a fakturací. Tito poskytovatelé služeb smí používat vaše údaje pouze v souladu s našimi pokyny a v rámci rozsahu nutného pro dané účely. Společnost ASUS zajišťuje, že všichni naši poskytovatelé služeb striktně dodržují Zásady ochrany osobních údajů.
  • Právní a bezpečnostní důvody
  Můžeme zveřejnit nebo sdílet vaše údaje s třetími stranami z právních nebo bezpečnostních důvodů:
  • Jestliže je to vyžadováno příslušnými zákony nebo nařízeními či kompetentními vládními nebo soudními institucemi, budou vaše údaje poskytnuty v míře nezbytně nutné pro nastolení nebo zachování právního nároku nebo práva na obhajobu nebo k zabránění vzniku podvodu či jiných nelegálních aktivit.
  • Mezi další důvody patří ochrana práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti ASUS, našich poskytovatelů služeb, zákazníků nebo veřejnosti v míře vyžadované nebo povolené zákony.

  Mezinárodní přenos vašich údajů

  Berete na vědomí a souhlasíte s přenosem, ukládáním, používáním nebo zpracováním vašich údajů společností ASUS a kteroukoli z jejích přidružených společností nebo kterýmkoli z poskytovatelů služeb, jež se mohou nacházet v jiné zemi než vy. Veškerý uvedený přenos, ukládání nebo zpracování vašich údajů podléhá Zásadám ochrany osobních údajů a platným právním předpisům o ochraně soukromí a zabezpečení osobních údajů.

  Soubory cookie a podobné technologie

  Společnost ASUS využívá k poskytování našich SLUŽEB soubory cookie a podobné technologie, jako například webové majáky.

  Soubory cookie

  Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené ve vašich zařízeních, které pomáhají zajistit přizpůsobenější uživatelskou zkušenost s našimi SLUŽBAMI. Soubory cookie neshromažďují údaje, podle nichž by vás bylo možné identifikovat:
  • Přihlášení a ověření: Používáme soubory cookie k uložení vašeho jedinečného identifikačního čísla pro přihlášení a informací o ověření na vašem zařízení. Soubory cookie vám umožňují navštěvovat a pohybovat se mezi stránkami v rámci našich webových stránek, aniž byste se museli při následných návštěvách znovu přihlašovat.
  • Uložení vašich preferencí a nastavení: Soubory cookie zachovávají vaše nastavení a preference na vašich zařízeních, jako je váš preferovaný jazyk nebo poloha. Díky uložení nastavení do souborů cookie není třeba znovu zadávat vaše preference a nastavení pokaždé, když navštívíte naše webové stránky.
  • Analýza: Používáme soubory cookie, abychom spočítali počet a délku vašich návštěv na našich webových stránkách. Rovněž pomocí nich zjišťujeme, kterou část nebo funkci navštěvujete nejvíce. Tyto informace nám pomáhají analyzovat výkon a provoz našich SLUŽEB s cílem zlepšit výkonnost a vyvinout nové prvky, funkce a služby.
  • Reklama: Používáme soubory cookie ke shromažďování údajů o vašem využívání našich webových stránek a identifikaci vašich zájmů, jako je reklama, kterou jste si prohlíželi. Společnost ASUS a její obchodní partneři používají tato data k tomu, aby vám mohli poskytnout reklamu, jež je pro vás nejdůležitější.

  Uvědomte si, že můžete nakonfigurovat předvolby souborů cookie v nabídce [nástroje a nastavení] vašeho prohlížeče a určit, zda chcete přijímat, blokovat nebo vymazat soubory cookie. Umístění nabídky [nástroje a nastavení] v prohlížeči se může lišit v závislosti na nainstalovaném prohlížeči. Další informace naleznete na stránkách ochrany osobních údajů nebo stránkách podpory prohlížeče. Některé funkce našich SLUŽEB závisí na používání souborů cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, nemusí být možné používat všechny funkce našich webových stránek.
  Soubory cookie používané na našich webových stránkách byly roztříděny do níže uvedených kategorií. Můžete se také podívat do tabulek a zjistit, které soubory cookie používáme na našich webových stránkách a kdo je jejich hostitelem:

  Kategorie 1: soubory cookie výkonnosti
  Kategorie 2: soubory cookie funkčnosti
  Kategorie 3: soubory cookie pro zacílení nebo reklamu

  Kategorie 1: soubory cookie výkonnosti
  Soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, například jaké stránky nejčastěji navštěvujete a zda se vám na webových stránkách neobjevují chybová hlášení. Soubory cookie neshromažďují údaje, podle nichž by vás bylo možné identifikovat. Veškeré informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Slouží pouze k zlepšení výkonnosti našich webových stránek.

  Název souboru cookie Hostitel
  Google Analytics Google Inc.
  TagMan Ensighten, Inc.
  eTrack eTrack Products Pty. Ltd
  Crazyegg Crazy Egg, Inc
  MIGO MIGO Corp.
  Yandex Metrica Yandex Europe AG
  Optimizely Optimizely, Inc.


  Kategorie 2: soubory cookie funkčnosti

  Soubory cookie umožňují našim webovým stránkám uložit si vaše nastavení a preference (například váš preferovaný jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte) a poskytovat vám tak osobnější a ucelenější funkce při každé vaší návštěvě našich webových stránek.
  Například naše webové stránky jsou schopny si zapamatovat stránky, které jste si v poslední době prohlíželi, počet vašich návštěv různých fór uvedených na našich webových stránkách nebo seznam zařízení, která jste nedávno porovnávali na našich webových stránkách. Soubory cookie mohou být také použity k zapamatování změn, které jste provedli u velikosti textu, stylu písma a v jiných částech našich webových stránek, jež lze upravovat. Soubory cookie mohou být také používány k poskytování služby, o kterou jste požádali, jako například sledování videa. Shromážděné informace, jako například činnosti při prohlížení našich webových stránek, jsou anonymizovány a nemohou být sledovány jinými webovými stránkami, které nepatří společnosti ASUS.

  Název souboru cookie Hostitel
  Popup ASUS
  ProductGroup_RelationId ASUS
  comparecookiename ASUS
  isBusiness ASUS
  recently ASUS
  Lang ASUS
  Google Tag Manager Google Inc.


  Kategorie 3: soubory cookie pro zacílení nebo reklamu

  Soubory cookie se používají k poskytování reklam, které jsou více zaměřené na vás a vaše zájmy tím, že si soubory pamatují, jak naše SLUŽBY používáte. Soubory cookie se také používají k omezení počtu zobrazení reklam a rovněž pomáhají měřit účinnost reklamních kampaní. Společnost ASUS umísťuje soubory cookie pomocí služeb reklamních kampaní, jako jsou Hubrus DSP, Google AdWords a Google DoubleClick. Informace získané ze souborů cookie se používají pouze mezi společností ASUS a poskytovateli služeb reklamních kampaní.

  Název souboru cookie Hostitel
  Google AdWords: Conversion, and Remarketing Cookies Google Inc.
  Google DoubleClick Google Inc.
  Facebook: Conversion, and Remarketing Cookies Facebook, Inc.
  Adform Adform
  Hubrus DSP HUBRUS

  Webové majáky

  Webový maják má obvykle podobu souboru GIF nebo PNG obsahujícího průhlednou grafiku 1 × 1 (pixelů), který je součástí webových stránek nebo e-mailu za účelem měření účinnosti kampaní. Společnost ASUS nebo její poskytovatelé služeb mohou používat webové majáky k tomu, aby zjistili, zda jste navštívili určité stránky nebo klikli na odkazy na našich webových stránkách. Webové majáky mohou být součástí naší marketingové komunikace, jako jsou eDM nebo bulletiny ASUS, abychom zjistili, na jaký obsah jste klikli nebo jaké sdělení jste si přečetli. Budeme používat informace z webových majáků k zlepšení našich webových stránek a SLUŽEB.

  Odkazy na stránky třetích stran na našich webových stránkách

  Naše SLUŽBY mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že společnost ASUS není zodpovědná za zabezpečení, způsoby ochrany osobních údajů a za materiály na těchto webových stránkách třetích stran. Vyzýváme vás, abyste si toto při opuštění našich SLUŽEB uvědomili a přečetli si zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek třetích stran. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na SLUŽBY společnosti ASUS.

  Zabezpečení

  Používáme opatření pro ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnými změnami těchto údajů, jejich zpřístupněním nebo zničením. Provádíme interní revize našich postupů při shromažďování, uchovávání a zpracovávání údajů a našich bezpečnostních opatření. Rovněž jsou zavedena fyzická bezpečnostní opatření před neoprávněným přístupem k systémům, na kterých uchováváme vaše údaje.
  Přenos údajů mezi různými sídly společnosti ASUS a jejích přidružených poboček probíhá přes naši zabezpečenou síť WAN. Pokud nám odešlete své údaje, jsou tyto údaje chráněny online i offline.
  Společnost ASUS však nemůže garantovat stoprocentní zabezpečení při práci s internetem. Chcete-li chránit svá data před neoprávněným přístupem, doporučujeme vám:

  • Používat hesla obsahující písmena i číslice při vytváření členského účtu ASUS.
  • Pravidelně měnit vaše hesla.
  • Udržovat vaše zařízení aktualizovaná tím, že budete používat nejnovější dostupné aktualizace zabezpečení pro váš software a budete mít nainstalovány takové nástroje, jako jsou programy pro detekci virů/spywaru.

  Pokud jste si vědomi technické zranitelnosti ovlivňující SLUŽBY společnosti ASUS, neváhejte nás kontaktovat na adrese privacy@asus.com

  Správa vašich údajů

  Chceme vám pomoci udržovat vaše údaje přesné. Po přihlášení ke svému členskému účtu ASUS si můžete prohlédnout a změnit své údaje a upravit informace o účtu.
  Pokud máte další dotazy k údajům, které o vás společnost ASUS shromažďuje, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@asus.com
  Při každém použití našich SLUŽEB se snažíme zachovat přesnost vašich dat a chránit vaše údaje před náhodným nebo záměrným zničením. Budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům ohledně vašich dat, nicméně nemusíme být schopni splnit všechny vaše požadavky v následujících případech:

  • je-li to vyžadováno nebo povoleno platnými zákony;
  • jedná-li se o legitimní obchodní účely;
  • jedná-li se o neodůvodněné opakované žádosti, které vyžadují nepřiměřené technické úsilí a prostředky, jako je například vývoj nového systému nebo zásadní změna současných postupů;
  • hrozí-li potenciální rizika ohrožující soukromí jiných osob.

  Zásady ochrany osobních údajů pro nezletilé osoby

  Bez souhlasu rodičů nebudeme vědomě shromažďovat údaje od nezletilých osob mladších třinácti (13) let nebo ekvivalentního minimálního věku v příslušné jurisdikci. Doporučujeme rodičům (nebo opatrovníkovi), aby se aktivně zajímali o online aktivity a zájmy nezletilých osob při používání našich SLUŽEB.
  Pokud jste nezletilou osobou, získejte před použitím našich SLUŽEB souhlas rodičů. Vaše údaje nám smíte zaslat pouze se souhlasem rodičů. Vaši rodiče (nebo opatrovník) mohou kdykoli zrušit jakýkoli předchozí souhlas.

  Citlivé osobní údaje

  Společnost ASUS po vás nikdy nebude vyžadovat citlivé údaje, jako například informace o vašem zdraví, politickém nebo náboženském přesvědčení, trestných činech (ať už údajných nebo spáchaných), vaší trestní historii, sexuální orientaci, sexuálním životě, chování nebo genetických záležitostech. Tyto informace nám neposkytujte.

  Změny Zásad ochrany osobních údajů společnosti ASUS

  Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali Zásady ochrany osobních údajů uveřejněné na našich webových stránkách. Jestliže použijete naše SLUŽBY po aktualizaci Zásad ochrany osobních údajů, bude se společnost ASUS domnívat, že souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů včetně jakýchkoli provedených změn. Nejaktuálnější verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy k dispozici na této stránce. V případě jakýchkoli významných změn vám zašleme prominentní upozornění například v podobě e-mailové zprávy. Aktuálnost verze Zásad ochrany osobních údajů si můžete vždy zkontrolovat podle „času aktualizace“ uvedeného v dolní části stránky.

  Kontaktujte nás

  Pokud máte jakékoliv dotazy, komentáře nebo stížnosti k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo se domníváte, že společnost ASUS tyto zásady porušila, kontaktujte nás.

  ASUSTeK COMPUTER INC.
  Legal Compliance Department
  Legal Affairs Center
  15, Li-Te Rd.,
  Taipei 112,
  Taiwan
  privacy@asus.com
  Aktualizováno 23. března 2016 centrem právních záležitostí společnosti ASUS