ASUS Now with 1 Month of Adobe Creative Cloud
ASUS Now with 1 Month of Adobe Creative Cloud

Než kliknete na tlačítko „Registrovat“, přečtěte si prosím níže uvedené pokyny k uplatnění

Období akce
2021/09/15 00:00 ~ 2024/08/31 00:00

PROPAGAČNÍ OBDOBÍ

15. září 2021, CST – 15. září 2022, CST

POSLEDNÍ DEN UPLATNĚNÍ

15. listopadu 2022 CST

UPLATNĚNÍ
INSTRUKCE

  1. Visit the redemption page of your region.

  2. Klikněte na tlačítko „Registrace“ a přihlaste se ke svému členskému účtu ASUS. Pokud ještě nejste členem, klikněte na „Zaregistrovat se“ a zaregistrujte se.

  3. Zadejte sériové číslo výrobku (SN), kontrolní číslo a nahrajte kopii faktury zakoupeného výrobku.

  4. Od společnosti ASUS obdržíte potvrzovací e-mail s jedinečnou adresou URL služby Adobe Creative Cloud.

  5. Kliknutím na adresu URL se zaregistrujte do služby Adobe Creative Cloud.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

  • Kdy akce začíná a končí? A existuje nějaká lhůta pro uplatnění? Kdy začíná a končí?

    Akce začíná 15. září 2021 a končí 15. září 2022. Tříměsíční a jednoměsíční časově omezené předplatné služby Adobe Creative Cloud All Apps pro jednotlivce platí pro uživatele, kteří si zakoupí způsobilé zařízení od 15. září 2021 včetně a uplatní bezplatné předplatné do 15. listopadu 2022 včetně.

  • Na které produkty ASUS se akce vztahuje?

    Úplný seznam způsobilých produktů naleznete v části Způsobilé produkty na webových stránkách akce: https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud

  • Na které země se propagace vztahuje?

    Nabídka služby Adobe Creative Cloud od společnosti ASUS je k dispozici v oblastech, kde společnost Adobe zpřístupňuje koncovým uživatelům službu Creative Cloud All Apps for Individuals. To znamená, že nákupy způsobilých produktů v regionech, kde Creative Cloud All Apps for Individuals není k dispozici, nejsou způsobilé pro tuto nabídku. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Adobe na https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availability-matrix.pdf

  • Pokud již mám účet u společnosti Adobe, musím si vytvořit nový, abych měl/a nárok na tuto nabídku?

    Ne, k uplatnění nabídky můžete použít stávající účet Adobe.

  • Pokud již mám předplatné služby Adobe Creative Cloud, mám na akci nárok?

    Ano, pokud již máte stávající předplatné služby Creative Cloud All Apps pro jednotlivce, budou vám přidány další tři měsíce nebo jeden měsíc, které budou aktivovány po skončení vašeho stávajícího předplatného. Pokud máte jiné předplatné služby Creative Cloud, které není určeno pro Creative Cloud All Apps for Individuals (například pro individuální aplikaci nebo plán Photography), pak se vám přidá také bezplatné tříměsíční nebo jednoměsíční předplatné služby Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals, které bude aktivováno po ukončení tohoto předplatného.

  • Pokud jsem zakoupil více zařízení, na která se vztahuje akce, mohu stejné předplatné uplatnit vícekrát?

    Ano, uživatel může uplatnit více než jedno předplatné. Pro každý způsobilý produkt ASUS bude poskytnuto pouze jedno předplatné.

  • Kde najdu další informace o službě Adobe Creative Cloud?

    Další odpovědi na často kladené otázky naleznete v často kladených dotazech služby Adobe Creative Cloud na adrese https://helpx.adobe.com/creative-cloud/faq.html#membership

  • Co se stane po skončení tříměsíčního a jednoměsíčního předplatného?

    Po skončení tříměsíčního a jednoměsíčního předplatného mohou uživatelé pokračovat v přístupu ke službě Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals nebo k jinému produktu Creative Cloud zakoupením předplatného za aktuální cenu. Pokud si předplatné neobnovíte, považuje se za zrušené. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Adobe na https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

  • Jak mohu uplatnit bezplatné členství Adobe, pokud jsem zakoupil způsobilý počítač, který neobsahuje operační systém?

    Bezplatné členství Adobe můžete uplatnit na stránce pro uplatnění na oficiálních stránkách společnosti ASUS. Stačí vyplnit sériové číslo produktu, kontrolní číslo a nahrát kopii faktury.

  • Na koho se mohu obrátit, pokud se při uplatnění nabídky vyskytnou nějaké problémy?

    Navštivte naši stránku podpory na adrese https://www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ a vyplňte formulář. Poté vás bude kontaktovat zástupce zákaznické podpory společnosti ASUS.

Akce trvá do 30. listopadu 2022 CST. Nabídka platí pro nové i stávající zákazníky. Lze uplatnit pouze jeden kód na jeden nákup.

Platí další smluvní podmínky.

PODMÍNKY
 

Jako speciální "Poděkování!" za zakoupení zařízení ASUS se společnost ASUS spojila se společností Adobe a nabízí tříměsíční a jednoměsíční časově omezené předplatné služby "Adobe Creative Cloud All Apps, Individual" (dále jen "nabídka"). Před uplatněním nároku na nabídku byste měli porozumět podmínkám, kterými se tato akce řídí ("Podmínky nabídky"). Podmínky nabídky doplňují oznámení o podmínkách používání a zásady ochrany osobních údajů společnosti ASUS ("standardní podmínky"), kterými se řídí vaše používání služeb společnosti ASUS. Abyste mohli využít tuto nabídku, musíte si vytvořit účet u společnosti Adobe a přijmout Podmínky používání společnosti Adobe. Uplatněním nároku na nabídku souhlasíte s těmito Podmínkami nabídky, které doplňují naše Standardní podmínky. Výrazy psané velkými písmeny, které jsou zde použity, ale nejsou definovány, mají význam uvedený v našich Standardních podmínkách. Společnosti ASUS a Adobe si vyhrazují právo tuto Nabídku kdykoli ukončit.

1. Jak se zúčastnit.

Uživatel musí zakoupit jeden (1) nový a způsobilý produkt ASUS (repasované produkty nejsou zahrnuty) během níže definovaného období propagace, aby se mohl zúčastnit nabídky a získat buď jeden (1) bezplatný přístup ke službě Adobe Creative Cloud All Apps, individuální členství na tři (3) měsíce, nebo jeden (1) bezplatný přístup ke službě Adobe Creative Cloud All Apps, individuální členství na jeden (1) měsíc. Uživatel může uplatnit pouze jednu (1) nabídku na jednu objednávku (bez ohledu na počet objednaných způsobilých produktů ASUS). Tuto nabídku lze kombinovat s jinými, současně probíhajícími nabídkami společnosti ASUS nebo Adobe.

Uživatel se musí stát členem společnosti ASUS, přihlásit se k účtu ASUS a předložit sériové číslo, číslo šeku a fakturu zakoupeného produktu, aby mohl nabídku uplatnit. Po prokázání oprávněnosti bude Uživatel přesměrován na portál pro uplatnění nabídky na adrese www.adobepartneroffer.com (platí další podmínky), kde bude Uživatel poučen o tom, že musí vybrat Objednávku a přihlásit se pomocí účtu Adobe nebo si jej vytvořit. Nevyzvednutá Nabídka nebude Uživateli znovu vydána.

2. Období propagace.

Nabídka začíná na Tchaj-wanu 15. září 2021 ve 23:59 hodin středoevropského času a končí 15. září 2022 ve 23:59 hodin středoevropského času (dále jen "doba trvání akce").

3. Lhůta pro uplatnění nabídky.

Nabídku lze uplatnit v období od 15. září 2021 23:59 hodin SEČ do 15. listopadu 2022 23:59 hodin SEČ (dále jen "lhůta pro uplatnění").

4. Obecné podmínky.

Žádná náhrada, převod nebo peněžní ekvivalent nabídky, s výjimkou společnosti ASUS, která si vyhrazuje právo nahradit nabídku nabídkou srovnatelné nebo vyšší hodnoty. Veškeré daně a případná cla týkající se Nabídky nese výhradně Uživatel.

Pokud uživatel vrátí způsobilý produkt ASUS, nárok na nabídku bude zrušen a uživatel nebude mít nárok na uplatnění nebo obdržení nabídky. To neplatí, pokud Uživatel uplatní svá zákonná práva podle zákonů o právech spotřebitelů, protože způsobilý produkt ASUS je vadný.

5. Porušení podmínek.

Pokud se uživatelé zúčastní a uplatní nárok na nabídku, aniž by zakoupili jeden (1) nový a způsobilý produkt ASUS, a nemohou prokázat, že splňují podmínky pro účast v nabídce a pravý doklad o koupi, společnosti ASUS a Adobe si vyhrazují právo kdykoli podniknout právní kroky z důvodu podvodu.

6. Ochrana soukromí; shromažďování údajů.

Informace poskytnuté uživatelem pro tuto nabídku podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti ASUS, které jsou uvedeny na adrese https://www.asus.com/cz/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy/.

7. Výjimky.

Pokud bude některý z bodů těchto Podmínek nabídky označen za nezákonný, neplatný nebo jinak nevymahatelný, bude oddělen a vymazán a ostatní body zůstanou v platnosti a účinnosti.

8. Omezení odpovědnosti.

SPOLEČNOST ASUS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI IMPLICITNÍ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE NABÍDKY NEBO ÚČASTI UŽIVATELE V NABÍDCE. ÚČASTÍ V NABÍDCE UŽIVATEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST ASUS A JEJÍ ZAMĚSTNANCE, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, AKCIONÁŘE, AGENTY, ZÁSTUPCE A JEJICH PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, REKLAMNÍ, PROPAGAČNÍ A REALIZAČNÍ AGENTURY A PRÁVNÍ PORADCE ZPROSTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, ŠKODY, PRÁVA, NÁROKY A ŽALOBY JAKÉHOKOLI DRUHU V SOUVISLOSTI S NABÍDKOU NEBO V DŮSLEDKU PŘIJETÍ, DRŽENÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ JAKÉKOLI NABÍDKY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZRANĚNÍ OSOB, ÚMRTÍ A POŠKOZENÍ MAJETKU A NÁROKŮ ZALOŽENÝCH NA PRÁVECH NA PUBLICITU, POMLUVĚ NEBO NARUŠENÍ SOUKROMÍ.