Období akce

2020/05/05~2030/12/31

POSTUPUJTE DLE NASLEDUJÍCÍCH KROKŮ PRO ROZŠÍŘENÍ VAŠÍ ZÁRUKY:

1. Chcete-li prodloužit záruku, klikněte prosím na výše uvedené tlačítko „Registrace“ a přihlaste se ke svému členskému účtu ASUS. Pokud ještě nejste členem, klikněte na „Registrace“ a dokončete registraci.
2. K dokončení procesu budete muset uvést sériové číslo (SN) a kopii faktury vašeho monitoru. Najdete ji na štítku krabice nebo na zadní straně monitoru.

3. Po odeslání obdržíte od společnosti ASUS e-mail potvrzující vaší prodlouženou dodatečnou dvouletou záruku.
Podmínky propagační akce

Tuto propagační akci 5leté prémiové záruky displejů ProArt ("Promoakce〃) pořádá společnost ASUSTek Computer Inc. ("ASUS〃).


1. Podrobné informace o tom, jak prodloužit záruku v souvislosti s touto konkrétní akcí, Smluvní podmínky společnosti ASUS, a Zásady ochrany osobních údajů společnosti ASUS, jsou součástí těchto smluvních podmínek promoakce („Podmínky“). Účast v této akci se považuje za přijetí těchto smluvních podmínek. ASUS může kdykoli revidovat podmínky a další pravidla stanovená společností ASUS. Oprávněný účastník (jak je definován níže) je vázán všemi takovými revizemi.

2. Akce začíná 5. května, 2020 („Propagační období“) a koná se v Europě, na Středním východě a v Africe ("Propagační území〃).

3. Lidé žijící na propagačním území, kteří se chtějí této propagační akce zúčastnit, potvrzují následující:

A. Oprávněný účastník (jak je definován níže) musí být starší 18 let a považován za dospělého podle právních předpisů země, ve které má trvalé bydliště. „Oprávněný účastník“ musí zakoupit produkty ASUS oprávněné pro tuto akci, které zahrnují monitory řady ProArt PA a PQ ("Zúčastněné produkty〃). Kritéria oprávněného účastníka jsou popsána v sekci 3.C a 3.D těchto podmínek. Společnost ASUS si vyhrazuje právo zkontrolovat platnost jakéhokoli vstupu a totožnost všech způsobilých účastníků a odmítnout vstup nebo odmítnout poskytnutí jakéhokoli prodloužení záruky podle svého výhradního uvážení.

B. Abyste se mohli zúčastnit propagační akce, musíte se zaregistrovat a/nebo přihlásit svým členským účtem ASUS na tomto propagačním webu.

C. Pro získání dodatečné dvouleté záruky musí být vaše produkty, které byly zakoupeny v období od 1. ledna do 4. května 2020, zaregistrovány do 31. července 2020. Způsobilé produkty zakoupené v den zahájení promoakce nebo po něm, musí pro získání dodatečné záruky být zaregistrovány do tří měsíců od zakoupení.

D. Kopie faktury zakoupeného zúčastněného produktu musí být též poskytnuta na této propagační stránce.

E. Váš zúčastněný produkt musí být zakoupený v rámci propagačního území.

4. Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, kontaktujte prosím na následujícím odkazu zákaznickou podporu ASUS:

https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en

5. Pokud se vyskytne funkční porucha, či nastanou se zaregistrovaným produktem jakkoli potíže během normálního a řádného používání v rámci záruční doby, společnost ASUS podle svého uvážení opraví nebo vymění vadné části zúčastněného produktu nebo samotného produktu novými nebo repasovanými částmi nebo výrobky, které jsou funkčně rovnocenné nebo lepší než původně dodávané.