Důležité informace

ASUS Battery Information Center

Životnost baterie závisí na teplotě okolního prostředí, vlhkosti a způsobu používání notebooku.

 1. Využitelná kapacita baterie se s rostoucím počtem nabíjecích cyklů postupně snižuje.
 2. Životnost lithium-iontových (Li-ion) baterií se obvykle pohybuje mezi 300 a 500 nabíjecích cyklů. Po 300 nabíjecích cyklech nebo jednom roce běžného používání by lithium-iontová baterie měla dosahovat přibližně 80 % své původní kapacity.
 3. Vysoká nebo nízká okolní teplota při provozu baterie může za stejných podmínek snížit její kapacitu na 70 %, přičemž pokles kapacity může být ještě vyšší.
 4. Dalšími faktory, které ovlivňují životnost baterie, jsou konstrukce počítače, model notebooku a nastavení napájení v operačním systému. Výkonnost baterie ovlivňuje rovněž okolní teplota při provozu a počet nabíjecích cyklů z úplného vybití do plného nabití.
 5. Míra vybíjení baterie notebooku je přímo závislá na nastavení napájení a typu spuštěných aplikací. Například náročné grafické aplikace a animace, přehrávání videa nebo hraní her vyžadují mnohem více energie než běžně používané aplikace.
1. Jestliže notebook nebudete déle než 2 týdny používat, vyjměte baterii a odpojte napájecí adaptér. Uskladněná baterie se během doby samovolně vybíjí. Měli byste ji proto každé 3 měsíce nabít, aby se zvýšil počet nabíjecích cyklů. V opačném případě by nemusela zajistit dostatečné napájení nebo by se mohla snížit její využitelná kapacita. 2. Baterii byste měli skladovat při teplotě 10 ℃ až 30 ℃. Pamatujte, že vnitřní provozní teplota vašeho notebooku je vyšší než okolní teplota. Skladování při nižší teplotě by snížilo výkonnost baterie. Provoz baterie při vyšších teplotách znamená zvýšené riziko exploze.
3. Životnost baterie při normálním používání a za běžných podmínek je obvykle 300 až 500 nabíjecích cyklů. Používání notebooku ve vyšších nebo naopak nižších teplotách snižuje celkový počet nabíjecích cyklů baterie a zkracuje její životnost. 4. Neskladujte baterii ve vlhkém ani chladném prostředí! Vlhkost i chlad urychlují vybíjení baterie. Při působení nízkých teplot může dojít ke zhoršení vlastností chemických složek uvnitř baterie. Při působení extrémně vysokých teplot hrozí riziko exploze.
5. Vyhněte se častému připojování a odpojování napájecího adaptéru, prodloužíte tak životnost baterie. 6. Neumisťujte notebook ani baterii do blízkosti radiátorů, krbu, sporáku ani jakéhokoli jiného zdroje tepla. Při teplotách vyšších než 60 ℃ (140 ℉) může dojít k explozi baterie, úniku nebezpečných látek z baterie nebo k požáru.
 1. Nástroj ASUS Power4Gear (Super Hybrid Engine) nabízí čtyři režimy napájení pro různé způsoby použití. Je-li notebook napájen z elektrické sítě, ASUS Power4Gear automaticky přepne do režimu ochrany baterie, aby prodloužil její životnost.

  Můžete rovněž udělat následující:

  • Snižte jas displeje.
  • Snižte výkon procesoru (CPU) pomocí posuvníku na lištách „Maximální stav procesoru“ a „Minimální stav procesoru“. Snížením výkonu procesoru lze snížit spotřebu energie.*
  • Vypněte či odpojte nepoužívaná zařízení a hardware.
  • Povolte automatické nastavení úspory energie (Snížení jasu displeje, Vypnutí displeje, Režim spánku), abyste snížili spotřebu energie.

  Změna stavu procesoru může ovlivnit výkon systému. Společnost ASUS doporučuje pro každý režim použít výchozí nastavení.

 2. Vypněte bezdrátová zařízení (Fn + F2)
  Jestliže používáte aplikace, které nevyžadují připojení k síti, například práce s textem, můžete vypnout adaptér bezdrátově sítě, připojení Bluetooth nebo kartu 3G, čímž snížíte spotřebu energie.
 3. Vypněte ostatní aplikace a příslušenství
  Vypněte všechny aplikace a příslušenství, které právě nepoužíváte. Vypnutím nebo odpojením nepotřebných aplikací nebo komponent můžete snížit spotřebu energie a prodloužit výdrž baterie.

 1. Záruka na baterie ASUS platí za následujících podmínek.
  • Je-li baterie v záruce a způsobuje náhlé vypínání nebo zapínání notebooku, vypnutí notebooku nebo zabraňuje ve spuštění notebooku, společnost ASUS vymění vadnou baterii za novou.
  • Společnost Asus vymění vadnou baterii za novou za následujících podmínek: (a) baterie se nenabíjí; (b) notebook nemůže nalézt připojenou baterii; (c) systém opakovaně upozorňuje nebo varuje uživatele, aby vyměnil baterii; (d) indikátor nabíjení baterie neobvykle bliká.
 2. Výjimky, na které se záruka nevztahuje
  • Běžný pokles kapacity baterie vlivem používání.
  • Produkt, který byl neoprávněně porušen, opravován nebo pozměňován.
  • Zákazník není schopen předložit doklad o koupi nebo je záruční pečeť poškozená či pozměněná. Chcete-li využít omezenou záruku, uschovejte si prosím doklad o koupi a neodstraňujte z produktu záruční pečeť.
  • Elektronické součástky vykazující známky koroze či oxidace vlivem působení vlhkosti nebo kapalin.
  • Nesprávné použití nebo poškození z nedbalosti.
 1. Lithium-iontová baterie:

  Lithium-iontová baterie (Li-ion) využívá anodu vyrobenou z uhlíku, katoda je z oxidu kovu a elektrolytem je lithiová sůl. Lithium-iontové baterie poskytují vyšší napětí, delší životnost a vyšší nabíjecí proud. Jsou lehké, nezatěžují životní prostředí a netrpí paměťovým efektem při neúplném vybití. Lze je rychle dobíjet a při použití inteligentní nabíječky lze zachovat jejich vysokou kapacitu a hustotu energie. Lithium-iontové baterie se používají například v mobilních telefonech a noteboocích.

 2. Lithium-polymerová baterie:

  Lithium-polymerové baterie jsou v současnosti na trhu nejrozšířenější. Mezi jejich výhody patří velmi vysoká hustota energie, malé rozměry, nízká hmotnost a cenová dostupnost. Lithium-polymerové baterie mohou mít prakticky libovolný tvar a kapacitu, přičemž jejich minimální tloušťka činí pouhých 0,5 mm. Ve srovnání s lithium-iontovou baterií stejného rozměru nabídnou dvojnásobnou kapacitu. Lithium-iontové baterie se v současnosti používají v mobilních telefonech, noteboocích a tabletech.

Exkluzivní technologie SuperBatt využívá ASUS Smart Charging Algorithm a zvyšuje tak účinnost baterie. Zatímco účinnost běžných baterií s postupem času a počtem nabíjecích cyklů klesá, technologie SuperBatt zajistí, že baterii bude možné nabít na 70 % kapacity i po 1 000 nabíjecích cyklech – což je třikrát více než u běžných baterií.

* Technologie ASUS SuperBatt je dostupná pouze u notebooků řady K45, K55, K75 a K95.

Testovaný režim Kapacita vzhledem k počtu nabíjecích cyklů
300 cyklů 300 cyklů
Běžné nabíjení u jiných značek 80%~70% Není k dispozici
Nabíjení Smart Charge Cell ~90% ~70%