[Notebook] Jak vyčistit notebook

Čištění chladicích otvorů a V/V portů

Přehřátí je obvykle důsledkem toho, že se něco dostane do ventilátoru a pasivního chlazení, například prach nebo chlupy. Cigaretový dým se může kumulovat na lopatkách ventilátorů a pasivních chladičích, a pak se na nich kvůli tomu snáze zachycovat prach a chlupy.

Pokud jsou otvory ucpané, nemohou rozptylovat teplo, což omezuje potenciál funkčnost notebooku. Pokud je problém s přehříváním způsoben uvíznutým prachem, doporučujeme vám, abyste se s žádostí o další pomoc obrátili na zákaznické centrum ASUS.

Nečistěte vnitřek zařízení stlačeným vzduchem nebo kompresorem. Stává se, že silný poryv vzduchu poškodí lopatky ventilátoru.

Pokud chcete čistit notebook stlačeným vzduchem nebo kompresorem, neaplikujte vzduch do notebooku z moc velké blízkosti, aby k poškození lopatek nedošlo.

※ Poznámka: Pokud budete čištění provádět sami, ujistěte se, že je notebook vypnutý a vyjměte z něj napájecí adaptér a baterii (u modelů s vyjímatelnou baterií).

Vzduchové otvory se obvykle nacházejí po obou stranách notebooku:

Vzduchové otvory bývají na některých modelech notebooků skryté (například u série UX). Vzduchové otvory se pak nenacházejí pos tranách notebooku, ale na jeho spodní straně (na obrázku níže je otvory vyznačen červeně).

※ Upozornění: U některých menších modelů (například série T100) čištění podle výše uvedeného postupu nedoporučujeme, protože k rozptylu tepla dochází bez ventilátoru prostřednictvím krytu počítače.

 

Čištění LCD obrazovky

Na obrazovce mohou být šmouhy nebo částečky, které můžete odstranit pomocí měkkého hadříku a čisticích roztoků pro LCD (nepoužívejte běžné čističe, aby nedošlo k poškození LCD obrazovky) a obrazovku jemně setřete.

 1. Nejdříve vypněte notebook, vyjměte napájecí adaptér a baterii (u modelů s vyjímatelnou baterií). Prověřte stav obrazovky, zda není poškozena.
 2. Použijte měkký hadřík namočený do čisticích roztoků a jemně otřete obrazovku od nečistot a šmouh.
 3. Poznámka: Hadřík by neměl být příliš mokrý. Nestříkejte čisticí roztoky přímo na obrazovku a na obrazovce neponechávejte žádné tekutiny. Pokud nemáte žádné čisticí prostředky, můžete místo nich použít vodu.
 4. Po čištění nechte LCD obrazovku proschnout.

 

Čištění klávesnice

Při běžném čištění klávesnice vypněte notebook a vyjměte napájecí adaptér a baterii (u modelů s vyjímatelnou baterií).

K odstranění částeček, které se dostaly mezi klávesy můžete použít čistič klávesnice s kartáčem nebo stlačený vzduch.

Čištění krytu LCD obrazovky, rámu LCD obrazovky, horního krytu a spodního krytu

K vyčištění krytu LCD obrazovky, rámu LCD obrazovky, horního krytu a spodního krytu použijte hadřík z mikrovláken a 70 až 75% roztok isopropylalkoholu a jemně povrchy otřete.

 1. Nejdříve vypněte notebook, poté vyjměte napájecí adaptér. Zkontrolujte notebook, zda není poškozen.
 2. Nastříkejte isopropylalkohol na jemný hadřík a jemně otřete kryt LCD obrazovky, rám LCD obrazovky, horní kryt a spodní kryt.
  ※ Poznámka: Měkký hadřík by neměl být příliš mokrý. Nestříkejte čisticí roztoky přímo na notebook a nenechávejte na notebooku žádné zbytky kapalin.
 3. Po dokončení čištění nechte notebook pořádně uschnout.
  Pokud na něm stále zůstanou šmouhy, navlhčete hadřík neutrálním čističem a špinavé oblasti otřete.

Doporučený postup, pokud dojde k náhodnému vylití tekutiny na notebook nebo klávesnici

1. Okamžitě notebook vypněte, vyjměte baterii (u modelů, kde je to možné) a odpojte napájecí adaptér.

2. Čistým papírovým ubrouskem odstraňte tekutinu z notebooku a klávesnice.

3. Nad umyvadlem otočte notebook o 90 stupňů pro vytečení zbylé tekutiny z notebooku.

4. Wipe the notebook and keyboard again with a clean paper towel.

5. Nechte 24 hodin notebook vyschnout.

Poznámka: NEPOUŽÍVEJTE vysoušeč vlasů pro vysušení noteboooku protože teplo z něj může deformovat části notebooku.

6. Po vysušení zkuste notebook zapnout. Pokud lze notebook zapnout, zálohujte si všechna důležitá data, prosím.

7. I když je notebook stále funkční, je silně doporučené zaslat výrobek do servisního střediska ASUS na kontrolu a údržbu pro prevenci jakéhokoliv potencionálního  poškození vzniklého oxidací a korozí.