Jak aktualizovat BIOS v systému Windows?

Obsah:

Před aktualizací BIOSu je třeba stáhnout patřičnou utilitu. Toto lze provést dvěma způsoby.

Metoda 1: Stažení utility z MyASUS

Metoda 2: Stažení utility ze stránky podpory ASUS

※ Poznámka: Pokud máte problémy při aktualizaci BIOSu, kontaktujte servis ASUS.

 

Metoda 1: Stažení utility z MyASUS

1. Zadejte a vyhledejte [MyASUS] ve vyhledávacím okně, poté klikněte na [Otevřít]. (Na levém obrázku je situace z Windows 11 a napravo je situace z Windows 10.)

Pokud není nic nalezeno, nemáte utilitu nainstalovánu. Postupujte podle návodu zde Jak instalovat MyASUS.

2. V MyASUS vyberte možnost [Zákaznická podpora].

3. Vyberte [Live Update] a pak vyberte [Nejnovější]. Zde se můžete dozvědět více k tématu MyASUS – Zákaznická podpora.
Poznámka: Pokud v MyAsus není žádná záložka Live Update, znamená to, že váš počítač tuto funkci nepodporuje. Přejděte k Metodě 2: Stažení utility pro aktualizaci BIOSu ze stránek podpory ASUS. Zde se můžete dozvědět více o tom, proč je v aplikaci MyASUS vidět pouze funkce „Zákaznická podpora“.

4. Vyhledejte [aktualizace BIOSu pro Windows nebo Instalátor BIOSu pro Windows], které najdete v kategorii Aktualizace BIOSu (Windows). Pokud soubor vidíte, klikněte na tlačítko [Stáhnout] a pak přejděte k dodatku Jak použít aktualizaci BIOSu pro Windows k aktualizaci BIOSu.
Poznámka: Pokud možnosti „Aktualizace BIOSu pro Windows“ nebo „Instalátor BIOS pro Windows“ nevidíte, znamená to, že některé modely nemusí aktualizaci BIOSu ve Windows podporovat. Nahlédněte proto do článku Jak použít EZ Flash k aktualizaci BIOSu.

 

Zpět na obsah

 

 

Metoda 2: Stažení utility ze stránky podpory ASUS

1. Jděte na stránku ASUS podpory s modelovým označením Vašeho notebooku. Více informací zde Jak vyhledat a stáhnout ovladače.
Poznámka: Při stahování odpovídajícího souboru BIOS využijte článek Jak zkontrolovat název modelu.

2. Na stránce podpory vyhledejte [Aktualizace BIOSu pro Windows nebo Instalátor BIOSu pro Windows] which is located in the BIOS Update(Windows) category. Klikněte na [Download], poté pokračujte zde Jak použít BIOS Installer pro aktualizaci BIOSu.
Poznámka: Pokud možnosti „Aktualizace BIOSu pro Windows“ nebo „Instalátor BIOS pro Windows“ nevidíte, protože některé modely nemusí aktualizaci BIOSu ve Windows podporovat, nahlédněte proto do článku Jak použít EZ Flash k aktualizaci BIOSu.

 

Zpět na obsah

 

Dodatky:

 

Jak použít aktualizaci BIOSu pro Windows k aktualizaci BIOSu

 1. Po stažení souboru BIOS Update pro Windows, dvakrát klikněte na aplikaci BIOS Update a začněte aktualizovat BIOS. (V následujícím textu je jako příklad brán model X513UA.)
  Pokud je stažen komprimovaný soubor (v zipu), klikněte na soubor pravým tlačítkem > vyberte Extrahovat vše.
 2. Průvodce instalací vás navede na začátek procesu aktualizace BIOSu. Klikněte na [Další].
 3. Přečtěte si Licenční smlouvu a zaškrtněte políčko [Smlouvu přijímám]③ a pak vyberte možnost [Další].
 4. Řiďte se indikátory a zpracujte instalaci aktualizace BIOSu.


 5. Vyberte možnost [Ano, restartovat počítač nyní], pak klikněte na [Dokončit]. Počítač se restartuje a zahájí se aktualizace BIOSu. Počkejte, než se systém automaticky dostane do Windows.
  Poznámka: Před kliknutím na tlačítko Dokončit si uložte svou práci, abyste o ni kvůli restartu nepřišli.
  Poznámka: Při aktualizaci BIOSu na vašem zařízení se ujistěte, že máte napájecí adaptér zapnutý. Aby nedocházelo k problémům, počítač během procesu aktualizace nevypínejte.

  Zpracovává se aktualizace BIOSu.
   
 6. Když se počítač dostane do Windows, znamená to, že BIOS byl úspěšně aktualizován. Zde se dozvíte, jak zkontrolovat verzi BIOSu a zjistit, zda se BIOS úspěšně aktualizoval.

Zpět k dodatkům