[Windows 11/10] Jak se vrátit k předchozí verzi Windows

Přejděte k odpovídajícím pokynům na základě aktuální verze operačního systému Windows na vašem počítači:

 

Operační systém Windows 11

  1. Napište a vyhledejte [Možnosti obnovení] do panelu hledání Windows a pak klikněte na [Otevřít].
  2. V nabídce Možnosti obnovení klikněte na [Vrátit zpět]. Pokud tato možnost není k dispozici, možná uplynulo 10 dnů, nebo došlo k naplnění jiné podmínky.
  3. Vyberte odpověď, nebo napište další podrobnosti a pak klikněte na [Další].
  4. Kliknutím na [Ne, díky]⑥ můžete pokračovat v procesu vrácení. Než se vrátíte, můžete také kliknout na Zkontrolovat aktualizace, abyste získali nejnovější aktualizace operačního systému Windows.
  5. Povšimněte si sekce Co potřebujete vědět, ponechte svůj počítač zapojený do napájení a zapnutý a pak klikněte na [Další].
  6. Pokud jste změnili heslo, budete potřebovat původní heslo pro předchozí verzi. Klikněte na [Další], abyste pokračovali v procesu vrácení.
  7. Klikněte na [Vrátit se k dřívějšímu sestavení]. Počítač zahájí proces vrácení a po jeho dokončení spustí Windows. Než se tak stane, ponechte napájecí adaptér zapnutý a nevynucujte vypnutí počítače, abyste zabránili problémům.
    Poznámka: Na následujícím obrázku vidíte návrat z verze Windows 11 na Windows 10.

 

Operační systém Windows 10

1. Napište do panelu hledání Windows [Možnosti obnovení] a pak klikněte na [Otevřít].

2. V sekci Vrátit se k předchozí verzi Windows 10 klikněte na [Začít]. Pokud tato možnost není k dispozici, možná již uplynulo 10 dnů, nebo došlo ke splnění jiných podmínek.

3. Vyberte nebo zadejte další podrobnosti④ a pak klikněte na [Další].

4. Kliknutím na [Ne, díky]⑥ pokračujte v procesu návratu. Než se vrátíte, můžete také kliknout na Vyhledat aktualizace a ověřit nejnovější aktualizace systému Windows.

5. Přečtěte si sekci Co musíte vědět a ponechte své PC zapojené a zapnuté. Pak klikněte na [Další].

6. Pokud jste změnili heslo, budete k návratu na předchozí verzi potřebovat původní heslo. Kliknutím na [Další]přistoupíte k procesu návratu.

7. Klikněte na [Vrátit se k dřívějšímu sestavení]. Počítač zahájí proces návratu a po jeho dokončení se vrátí do systému Windows. Aby nedošlo k problémům, počítač neodpojujte od zdroje ani nevypínejte.