[Chromebook] Jak obnovit operační systém Chromebooku

Obsah:

 

Kdy provést obnovení

K obnovení přistupte v následujících případech: 

 • Objeví se chybová zpráva: „Operační systém Chrome chybí, nebo je poškozen.“
 • Vyzkoušeli jste jiné kroky řešení potíží, ale problém se nepodařilo opravit.

 

Před obnovením vyzkoušejte méně radikální kroky

Pokud se můžete přihlásit ke svému Chromebooku, nejprve vyzkoušejte tento postup:

 1. Vypněte svůj Chromebook a znovu jej zapněte.
 2. Pokud se na vašem Chromebooku stále objevuje chyba, proveďte obnovení továrního nastavení.

Pokud tyto kroky nepomůžou, přistupte k obnovení.

 

Obnovte svůj Chromebook

Krok 1: Pokud máte k tomuto Chromebooku cokoli připojeno (například myš nebo externí pevný disk), odeberte to.

Krok 2: Vstupte do režimu obnovení

 • Chromebook: Stiskněte a podržte klávesy Esc + Obnovit a pak stiskněte napájecí tlačítko. Napájecí tlačítko pusťte.
  Poznámka: Na některých modelech Chromebooku: Stiskněte a podržte tlačítka Esc + Maximalizovat, pak stiskněte napájecí tlačítko. Pusťte napájecí tlačítko.
  Když se na obrazovce objeví zpráva, pusťte i ostatní klávesy.
 • Tablet Chromebook: Stiskněte a podržte tlačítka zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti a napájecí tlačítka alespoň po dobu 10 sekund. Pak tlačítka pusťte.

Krok 3:

Možnost obnovení 1: Použijte internet

Na Chromebooku vyberte možnost „Provést obnovení s využitím připojení k internetu“ a řiďte se pokyny na obrazovce. Brzy poté, co pokyny dokončíte, se váš počítač automaticky restartuje a obnovení dokončí.

Důležité: Pokud se rozhodnete vybrat si v průběhu procesu odlišnou metodu obnovení, stiskněte a podržte tlačítka Esc + Obnovit a pak stiskněte tlačítko napájení.

Pokud váš počítač nemá přístup k internetu, nebo se možnost provést obnovení s využitím připojení k internetu neobjeví, možná pracujete se starším Chromebookem, který tuto funkci nepodporuje. Kliknutím sem pokračujte k „Možnosti obnovení 2: Použít externí úložiště“.

 1. Po vstupu do režimu obnovení přejděte do sekce [Obnovení pomocí připojení k internetu] pomocí šipek (nahoru nebo dolů) a pak možnost vyberte stiskem klávesy Enter.
 2. Stiskem klávesy Enter vyberte možnost [Další].
 3. Stiskem klávesy Enter vyberte [Dostupné sítě] a pak zvolte síť, kterou chcete používat.
 4. Stiskem klávesy Enter vyberte možnost [Zadejte své heslo] a po zadání hesla k síti znovu stiskněte klávesu Enter.
 5. Po připojení k síti vyberte možnost [Další]. Váš Chromebook zahájí proces obnovení.
  Poznámka: Obnovení může trvat několik minut. Během této doby nevypínejte zařízení ani neodpojujte napájení.
 6. Když se zobrazí následující obrazovka, obnovení je dokončeno. Váš Chromebook se automaticky restartuje a pak při prvním použití zobrazí uvítací obrazovku.

Zpět na obsah

 

Možnost obnovení 2: Využití externího úložiště

Příprava před začátkem:

 • Jiný Chromebook nebo počítač se systémem Windows nebo Mac s nainstalovaným prohlížečem Chrome.
 • USB flash disk o kapacitě alespoň 8 GB. Ujistěte se, že je disk prázdný. Pokud váš Chromebook disponuje slotem na SD karty, můžete místo toho použít SD kartu.

Na funkčním počítači (nikoli na Chromebooku s chybou) se můžete řídit níže uvedenými kroky:

 1. Nainstalujte rozšíření pro obnovu. Otevřete prohlížeč Chrome, zkopírujte následující odkaz do lišty hledání v prohlížeči Chrome. Pak stiskněte tlačítko Enter a vyhledejte utilitu pro obnovení Chromebooku.
  https://chrome.google.com/webstore/detail/chromebook-recovery-utili/pocpnlppkickgojjlmhdmidojbmbodfm?authuser=0
 2. Klikněte na [Přidat do Chromu].
 3. Vyberte možnost [Přidat rozšíření].
 4. Klikněte na ikonu [Rozšíření] v pravém horním rohu okna prohlížeče a pak vyberte [utilitu pro obnovení Chromebooku].
 5. Až se utilita pro obnovení Chromebooku otevře, klikněte na [Začínáme].
 6. Zadejte číslo modelu Chromebooku (s chybou), u kterého chcete provést obnovení a pak vyberte možnost [Pokračovat].
  Poznámka: Toto číslo najdete ve spodní části chybové zprávy na obrazovce vašeho Chromebooku (na obrazovce režimu obnovení).

 7. Vložte a vyberte USB flash disk nebo SD kartu, kterou chcete používat a pak vyberte možnost [Pokračovat].
 8. Vyberte možnost [Vytvořit nyní] a tím začněte vytvářet médium pro obnovení.
  Poznámka: Všechna data a oddíly na vašem USB flash disku nebo SD kartě budou odstraněny.
 9. Vytvoření média pro obnovení je dokončeno. Vyberte tlačítko [Hotovo]. Pak můžete USB flash disk nebo SD kartu odpojit od počítače.

Na Chromebooku (s chybou), který chcete obnovit, se řiďte níže uvedenými kroky:

Poznámka: Pokud se bude režim obnovení na vašem Chromebooku lišit od následujících postupů, možná máte starší Chromebook. Kliknutím sem můžete přejít ke „Staršímu rozhraní Chromebooku“.

 1. Když se dostanete do režimu obnovení, přejděte do sekce [Obnovení pomocí externího úložiště] pomocí šipek (nahoru nebo dolů) a volbu potvrďte tlačítkem Enter.
 2. Vyberte [Další].
 3. Vyberte [Další].
 4. Vložte externí úložiště (USB flash disk nebo SD kartu) s bitovou kopií pro obnovení. Chromebook pak zahájí proces obnovení.
  Poznámka: Obnovení může trvat několik minut. Zařízení nevypínejte ani neodpojujte napájení.
 5. Když se zobrazí následující obrazovka, obnovení je dokončeno. Odeberte bitovou kopii pro obnovení (USB flash disk nebo SD kartu). Chromebook se pak automaticky restartuje a při prvním použití zobrazí uvítací obrazovku.

Zpět na obsah

 

Starší rozhraní Chromebooku

 1. Po vstupu do režimu obnovení vložte externí úložiště (USB flash disk nebo SD kartu) s bitovou kopií pro obnovení. Chromebook pak zahájí proces obnovení.
  Poznámka: Obnovení může trvat několik minut. Během této doby nevypínejte zařízení ani neodpojujte napájení.
 2. Když se zobrazí následující obrazovka, obnovení bude dokončeno. Vyjměte svou bitovou kopii pro obnovení (USB flash disk nebo SD kartu). Chromebook se pak automaticky restartuje a při prvním použití zobrazí uvítací obrazovku.

Zpět na obsah