[Základní deska] Jak provést clear CMOS?

1、Vymazání dat prostřednictvím CLRTC Pin

CLRTC je nejčastěji umístěn v pravém dolním rohu hostitelské verze, viz obrázek níže.   

Příklad: CLRTC v PRIME Z390-A je umístěn ve znaku 13

Poznámka: Jedná se o schématický nákres. Konkrétní umístění naleznete v manuálu základní desky.


Jak vymazat RTC RAM :

a. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel.

b. Použijte kovový vodič a spojte dva jumpery na dobu 5-10 vteřin.
c. Připojte napájecí kabel a zapněte počítač.
d. Při spouštění podržte klávesu " Del " a přejděte do nastavení BIOS pro znovu zadání dat.
 

   

* Pokud výše popsané kroky nepomohly, odstraňte baterii a znovu posunutím jumperu vymažte CMOS RTC RAM data.
Po provedení clear CMOS znovu nainstalujte baterii.
 

2、Vyzkratování článků rtuťové baterie:
 

a. Vypněte počítač, poté vypněte hlavní zdroj nebo odpojte napájecí kabel.

b. Otevřete skříň počítače.

c. Zjistěte umístění baterie na základní desce.

d. Odpojte baterii ze základní desky, spojte kladný/záporný pól držáku baterie na dobu asi jedné minuty a poté znovu nainstalujte baterii.  

e. Připojte a zapněte napájení, přejděte do BIOS, resetujte čas a datum a Load Optimized Defaults, poté uložte a odejděte.