[Chromebook] Jak resetovat hardware Chromebooku (tvrdý reset)

Za účelem provedení tvrdého resetu na většině Chromebooků postupujte následovně:

  1. Vypněte Chromebook (stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň na 4 sekundy a tím vynuťte vypnutí)
  2. Stiskněte a podržte [tlačítko obnovení], pak klikněte na [tlačítko napájení] a počítač zapněte.

  3. Pusťte [tlačítko obnovení], dokud se Chromebook nerestartuje.

 

Pokud používáte tablet Chromebook: Stiskněte a podržte [tlačítko zvýšení hlasitosti] [tlačítko napájení] alespoň na 10 sekund a pak tlačítka pusťte.