[Notebook] Vytváření a odstraňování pole RAID

Obsah

 

[Platforma INTEL] Vytváření pole RAID

VAROVÁNÍ! Při vytváření pole RAID si dávejte pozor, protože všechna data na úložných zařízeních budou odstraněna.

 

1. Vstupte do nastavení BIOSu: Restartujte svůj notebook a pak stiskněte <F2> během POST (Power-On Self-Test), vstupte do nastavení BIOSu.

2. Když se dostanete do nastavení BIOSu, objeví se konfigurace systému notebooku, jak ji vidíte níže. Stiskem klávesy <F7> se dostaňte do [Pokročilého režimu].

 

3. Na stránce [Pokročilého režimu] vyberte [Intel(R) Rapid Storage Technology] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

4. Na stránce [Intel(R) Rapid Storage Technology] vyberte [Vytvořit svazek RAID] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

5. Na stránce [Vytvořit svazek RAID] nastavte svazek RAID pomocí [názvu]、[úrovně RAID]、[výběru disku]、[velikosti pásu] a [kapacity (MB)].

[Název]: Zapište název vašeho svazku RAID.

[Úroveň RAID]: Vyberte úroveň RAID.

[Vybrat disk]: Vyberte disk, na kterém chcete vytvořit RAID tím, že použijete Vybrat [X].

[Velikost pásu]: Vyberte velikost pásu RAID mezi 4 KB a 128 KB.

[Kapacita (MB)]: Zadejte kapacitu pole RAID. Výchozí hodnota je maximální.

 

6. Po provedení všech kroků nastavení vyberte možnost [Vytvořit svazek], pak stiskněte klávesu <Enter> k provedení vytvoření a návratu na stránku [Intel(R) Rapid Storage Technology].

 

7. Nakonec stiskněte klávesu <F10>, uložte své změny a opusťte nastavení BIOSu.

 

 

8. Po vytvoření nebo odstranění svazku pole RAID bude pravděpodobně následovat instalace operačního systému.

Zde k nahlédnutí příklad instalace operačního systému Windows 10.

[Jak vytvořit a používat instalační médium k reinstalaci Windows 10 prostřednictvím USB disku]

[Při instalaci Windows 10 nebyly nalezeny žádné disky] – Ruční instalace ovladače IRST

[Zpět na obsah]

 

[Platforma INTEL] Odstranění pole RAID

VAROVÁNÍ! Při odstraňování pole RAID si dávejte pozor, protože všechna data na úložných zařízeních budou odstraněna.

 

1. Vstupte do nastavení BIOSu: Restartujte notebook a pak stiskněte <F2> během POST (Power-On Self-Test), vstupte do nastavení BIOSu a pak stiskem klávesy <F7> vstupte do [Pokročilého režimu].

 

2. Na stránce [Pokročilý režim] vyberte [Intel(R) Rapid Storage Technology] a stiskněte klávesu <Enter>.

 

3. Na stránce [Intel(R) Rapid Storage Technology] vyberte svazek RAID, který chcete odstranit a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

4. Vyberte [Odstranit] a stiskněte <Enter>.

 

5. Až vyberete [Ano], svazek RAID bude odstraněn a vy se vrátíte na stránku [Intel(R) Rapid Storage Technology].

 

6. Po vytvoření nebo odstranění svazku pole RAID pravděpodobně budete instalovat operační systém.

Zde je příklad instalace operačního systému Windows 10.

[Jak vytvořit a použít instalační médium k reinstalaci Windows 10 prostřednictvím USB disku]

[Během instalace Windows 10 se nepodařilo najít žádné disky] – Ručně nainstalujte ovladače IRST

[Zpět na obsah]

 

[Platforma INTEL] Časté otázky

Otázka 1: Proč je stránka instalace [Pokročilý režim] bez položky [Intel(R) Rapid Storage Technology]?

Odpověď 1: Při povolování [Intel(R) Rapid Storage Technology] se řiďte níže uvedenými pokyny.

i, V nastavení [Pokročilý režim] vyberte [instalační nabídku VMD] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

Pokud zde žádná položka [Povolit kontrolér VMD] není, znamená to, že funkce není podporována.

 

Ii, V [instalační nabídce VMD] přepněte položku [Povolit VMD kontrolér] do polohy [Povoleno] a pak stiskem klávesy <F10> konfiguraci uložte a odejděte, abyste povolení IRST dokončili.

[Zpět na obsah]

 

[Platforma AMD] Vytvoření pole RAID

VAROVÁNÍ! Při vytváření pole RAID si dávejte pozor, protože všechna data na úložných zařízeních budou odstraněna.

 

1. Vstupte do nastavení BIOSu: Restartujte počítač a pak stiskněte <F2> během POST (Power-On Self-Test). Tím se dostanete do nastavení BIOSu.

2. Když se dostanete do nastavení BIOSU, zobrazí se níže uvedená konfigurace systému počítače. Stiskem klávesy <F7> se dostanete do [pokročilého režimu].

 

3. Na stránce [pokročilého režimu] vyberte [konfigurační utilitu RAIDXpert2] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

4. Na stránce [konfigurační utility RAIDXpert2] vyberte [správu fyzického disku] a stiskněte klávesu <Enter>.

 

5. Na stránce [Správa fyzického disku] vyberte [Vybrat operace fyzického disku] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

6. Na stránce [Vybrat operace fyzického disku] vyberte [Inicializovat disk] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

7. Na stránce [Inicializovat disk] vyberte v nabídce [Vybrat fyzický disk k inicializaci] úložný disk, který požadujete, přepněte jej do polohy [Zap] a pak vyberte [OK].

 

8. Zkontrolujte dané informace ještě jednou a zpracujte je výběrem možnosti [Ano]. Poté se vraťte se na stránku [Vybrat fyzický disk k inicializaci].

 

9. Vraťte se zpátky na stránku [konfigurační utility RAIDXpert2] a vyberte možnost [Správa pole] a pak stiskněte klávesu [Enter].

 

10. Na stránce [Správa pole] vyberte [Vytvořit pole] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

11. Na stránce [Vytvořit pole] v sekci [Vybrat úroveň RAID] vyberte úroveň RAID a vyberte možnost [Zvolit fyzický disk] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

12. Na stránce [Vybrat fyzický disk] vyberte úložný disk, který chcete [ZAPNOUT] nebo použijte možnost [Zaškrtnout vše] u položky [Vybrat typ média] a pak vyberte [Použít změny].

 

13. Na stránce [Vytvořit pole] nastavte Parametry pole pomocí hodnot [Velikost pole]、[Jednotka velikosti pole]、[Vybrat velikost značky vyrovnávací paměti]、[Zásady pro čtení vyrovnávací paměti] a [Zásady pro zápis vyrovnávací paměti].

[Velikost pole]: Zadejte požadovanou velikost pole. Výchozí hodnotou je maximum.

[Jednotka velikosti pole]: Vyberte požadovanou jednotku velikosti pole.

[Vybrat velikost značky vyrovnávací paměti]: Vyberte velikost značky vyrovnávací paměti od 64 KB do 256 KB.

[Zásady pro čtení vyrovnávací paměti]: Zde vyberte požadované zásady pro čtení. Utilita umožňuje nastavit Žádná vyrovnávací paměť a Číst vyrovnávací paměť.

[Zásady pro zápis vyrovnávací paměti]: Slouží k výběru požadovaných zásad pro zápis. Utilita umožňuje nastavit hodnoty Žádná vyrovnávací paměť a zpětný zápis do vyrovnávací paměti.

 

14. Po dokončení všech kroků nastavení vyberte možnost [Vytvořit pole], pak stiskněte klávesu <Enter> a tím vytvořte pole RAID.

 

15. Nakonec stiskněte klávesu <F10>, své změny uložte a opusťte nastavení BIOSu.

 

16. Po vytvoření nebo odstranění pole RAID budete pravděpodobně instalovat operační systém.

Zde je příklad instalace operačního systému Windows 10.

[Jak vytvořit a použít instalační médium k reinstalaci systému Windows 10 pomocí USB disku]

Pokud bude během instalace operačního systému Windows 10 vyžadován ovladač AMD RAID (SATA, NVMe RAID), využijte tento odkaz.

[Zpět na obsah]

 

 

[Platforma AMD] Odstranění pole RAID

VAROVÁNÍ! Při odstraňování pole RAID si dávejte pozor, protože budou odstraněna všechna data na vašem úložném zařízení.

 

1. Vstupte do nastavení BIOSu: Restartujte svůj počítač a pak stiskněte klávesu <F2> během POST (Power-On Self-Test), vstupte do nastavení BIOSu a pak stiskněte <F7>, abyste se dostali do [Pokročilého režimu].

 

2. Na stránce [Pokročilý režim] vyberte [konfigurační utilitu RAIDXpert2] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

3. Na stránce [konfigurační utility RAIDXpert2] vyberte možnost [Správa pole] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

4. Na stránce [Správa pole] vyberte možnost [Odstranit pole] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

5. Na stránce [Odstranit pole] vyberte pole RAID a přepněte jej do polohy [ZAP], nebo použijte [Zaškrtnout vše] a vyberte možnost [Odstranit pole] a pak proveďte odstranění stiskem klávesy <Enter>.

 

6. Potvrďte všechny informace na stránce [Varování] a pak přepněte do polohy [Zap] položku [Potvrdit]. Nakonec zpracujte odstranění výběrem možnosti [Ano].

 

7. Po vytvoření nebo odstranění pole RAID budete pravděpodobně instalovat operační systém.

Zde je příklad instalace systému Windows 10 k vašemu nahlédnutí.

[Jak vytvořit a použít instalační médium k reinstalaci Windows 10 pomocí USB disku]

Pokud bude během instalace Windows 10 zapotřebí ovladač AMD RAID (SATA, NVMe RAID), využijte tento odkaz.

[Zpět na obsah]

 

[Platforma AMD] Časté otázky

Otázka 1: Proč se na mé stránce nastavení [pokročilého režimu] nenachází položka [konfigurační utilita RAIDXpert2]?

Odpověď 1: Využijte níže uvedené pokyny k povolení [konfigurační utility RAIDXpert2].

i, V nastavení [pokročilého režimu] vyberte [konfiguraci SATA] a pak stiskněte klávesu <Enter>.

 

ii, V nastavení [konfigurace SATA] přepněte [výběr režimu SATA] na [RAID] a pak stiskem klávesy <F10> uložte konfiguraci a odchodem dokončete povolení [konfigurační utility RAIDXpert2].

Pokud zde není žádná položka [RAID], znamená to, že funkce není podporována.

[Zpět na obsah]