[Základní deska] Časté dotazy k Q-LED Core

Tuto funkci nemají všechny základní desky. Nejdříve se ujistěte, jestli vaše základní deska funkci Q-LED Core podporuje.

 

Otázka 1: Co je to funkce Q-LED Core?

Odpověď 1: Funkce Q-LED Core pomáhá kontrolovat potíže komponent indikované napájecí kontrolkou LED během testu Power-On Self Test (POST).

 

Scénáře jsou čtyři:

Scénáře

A: Rychlé blikání

B: Pomalé blikání

C: Velmi pomalé blikání

D: Stálé svícení

Popisy

Napájecí kontrolka LED rychle bliká (cyklus 0,25 s)

Napájecí kontrolka LED bliká pomalu (cyklus 2 s)

Napájecí kontrolka LED bliká velmi pomalu (cyklus 8 s)

Napájecí kontrolka LED svítí

Význam

Není detekována DRAM
/ Není detekováno CPU**

Není detekována VGA

Není detekováno bootovací zařízení

Normální bootování

Důvod

1. Paměť DRAM není správně nainstalována

2. Paměť DRAM je poškozena

3. Chyba přetaktování kvůli ručnímu přetaktování

1. Nezávislá grafická karta, kterou používáte, je nesprávně nainstalována, nebo je poškozena.

2. CPU je poškozeno, nebo nedisponuje funkcí integrované grafické karty, kterou se snažíte používat.

3. Monitor není správně nainstalován, nebo je poškozen.

1. Bootovací zařízení není správně nainstalované.

2. Bootovací zařízení je poškozené.

3. Bootovací zařízení nelze detekovat kvůli potížím operačního systému.

Instalace dokončena.

QR kód

Poznámka: Když naskenujete QR kód, zobrazí se vám, jak vypadá příslušné blikání napájecí LED.

Ujistěte se, že používané komponenty odpovídají základní desce.

*Před spuštěním počítače se ujistěte, že komponenty, které používáte, odpovídají základní desce a že procesor i operační paměti jsou do základní desky řádně vloženy.

** Pokud používáte základní desku Intel, rychlé blikání znamená, že paměť DRAM není detekována. Pokud používáte základní desku AMD, rychlé blikání znamená, že CPU není detekováno.

 

Často otázky k procesu řešení potíží:

Pokud používáte základní desku Intel, využijte krok A-1. Pokud používáte základní desku AMD, využijte krok A-2.

A-1. Rychlé blikání: Napájecí kontrolka LED po zapnutí rychle bliká, rychlost blikání jsou 4 bliky za sekundu (není detekována DRAM)

1. Ujistěte se, že je paměťový modul správně zasunut dle fotografie níže. Pokud zasunutý není, zkuste jej zasunout znovu.

Nesprávný případ:

Správný případ:

2. Zkontrolujte, zda na paměťovém pinu není nějaká nečistota, nebo zda nečistota není na paměťovém slotu základní desky. Pokud tomu tak je, nečistoty odstraňte a zkuste to znovu.

3. Vyměňte paměť DRAM za paměť, která je uvedena na seznamu podporovaných pamětí (seznam QVL). Zde se dozvíte, jak získat QVL seznam pro paměť.

4. Zjistěte si podle uživatelského manuálu doporučenou konfiguraci paměťových modulů. Uživatelský manuál si můžete stáhnout zde.

* Tento obrázek slouží pouze jako příklad. Podrobnosti najdete v manuálu ke své základní desce.

5. Pokud používáte dva nebo více paměťových modulů, pokuste se nabootovat do systému pouze s jedním paměťovým modulem. Následně spouštějte počítač se dvěma a více moduly a tak dále. 

6. Pokud problém nevyřešíte ani pomocí kroků 1-5, vyměňte paměť a zkuste to znovu.

A-2. Rychlé blikání: LED kontrolka napájení bliká rychle: LED kontrolka napájení po zapnutí bliká rychlostí 4 bliknutí za sekundu (Nebylo detekováno CPU)
1. CPU vyjměte a vraťte zpátky
2. Zkontrolujte, zda se na socketu nebo na pinech CPU nenachází špína. Pokud tomu tak je, nečistoty odstraňte a zkuste to znovu.

            


3. Zkontrolujte, zda na CPU nejsou zlomené kolíky. Pokud tomu tak je, zkuste použít jiné CPU.

4.  Pokud svůj problém nevyřešíte ani pomocí kroků 1~3, CPU vyměňte.

B. Pomalé blikání: Napájecí kontrolka LED po zapnutí pomalu bliká co 2 sekundy (není detekována karta VGA)

1. Výstup integrované grafické karty (na desce) není normální. Pokuste se znovu namontovat CPU, nebo vyzkoušejte jiné CPU.

2. Výstup přídavné grafické karty není normální:

a. Zkuste znovu namontovat grafickou kartu.

b. Zkontrolujte, zda nejsou piny PCI-E na základní desce nebo grafické karty špinavé. Pokud tomu tak je, vyčistěte je a zkuste to znovu.

c. Pokud problém nevyřešíte pomocí kroků a-b, zkuste jinou grafickou kartu.

 

C. Velmi pomalé blikání: Napájecí kontrolka LED bliká velice pomalu, pak se kontrolka rozsvítí na 4 sekundy a následně na 4 sekundy zhasne (není detekováno bootovací zařízení)

1. Znovu připojte kabel SATA k základní desce a pevnému disku.

2. Pokud máte nainstalován disk M.2 SSD, znovu připojte disk M.2 SSD a ujistěte se, že je šroub M.2 zajištěn.

3. Zkontrolujte, zda nejsou ušpiněny zlaté piny na M.2 SSD nebo na slotu M.2 na základní desce, jak je vidět na obrázku níže. Pokud špinavé jsou, vyčistěte je a zkuste to znovu.

     

4. Pokud pomocí kroků 1~3 svůj problém nevyřešíte, vyzkoušejte jiný kabel SATA, port SATA nebo pevný disk SATA (M.2 SSD).

 

Otázka 2: Co dělat v případě, že funkce Q-LED Core problém nevyřeší?

Odpověď 2-1: Zkuste vymazat CMOS podle postupu zde: Jak vymazat CMOS?

Odpověď 2-2: Aktualizujte BIOS. Pokud základní deska podporuje funkci USB BIOS FlashBack, můžete použít tento postup: Jak použít USB BIOS FlashBack?

 

Otázka 3: Kde mohu funkci vypnout, pokud ji nechci používat?

Odpověď 3: Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat v systému BIOS.

Otevřete nabídku [Pokročilé]-[Konfigurace zařízení na desce]-[Q-LED Core]-[Povolit/Zakázat] dle obrázku níže:

 

 

Otázka 4: Má moje základní deska funkci Q-LED Core?

Odpověď 4: Tuto funkci nemají všechny základní desky. Otevřete adresu www.asus.com a řiďte se níže uvedenými pokyny, abyste zjistili, jestli vaše základní deska tuto funkci podporuje.

1). Klikněte na a zadejte název modelu vaší základní desky (například: PRIME Z690-P)

2). Otevřete nabídku [Přehled]-[Úpravy]-[Pro svépomoc] a zkontrolujte, jestli je podporována funkce [Q-LED Core]. Viz níže: