[LCD monitor] Jak vyčistit monitor?

1. Než zdvihnete nebo přesunete monitor, je lepší odpojit všechny kabely a napájecí kabel. Při zvedání nebo přesouvání monitoru se řiďte pokyny. Při zvedání nebo přenášení držte monitor za okraje. Nezvedejte monitor za stojan ani za kabely.

 

2. Před čištěním monitor vypněte a odpojte napájecí kabel. Nejdříve odstraňte zašlou špínu jemným hadříkem a neutrálním čisticím roztokem. Poté jemně otřete zbytek monitoru.

Poznámka:  K otírání nepoužívejte drsné materiály, například hrubé hadříky, ručníky, papírové utěrky nebo podobné prostředky.
Poznámka:  Látku jemně navlhčete, nestříkejte čisticí roztok přímo na obrazovku a nenechávejte na obrazovce příliš mnoho roztoku. Pokud čisticí roztok nemáte, můžete místo něj použít vodu.

           Nepoužívejte čističe a spreje, ředidla nebo abrazivní látky obsahující alkohol nebo aceton.

 

3. Po úplném otření monitoru počkejte, než obrazovka uschne. Pokud na obrazovce stále budou skvrny nebo šmouhy, použijte suchý hadřík a jemně monitor otřete směrem shora dolů. Tento pohyb opakujte ve stále stejném směru.