[Notebook/Stolní počítač/AIO] Bez obrazu po zapnutí, ale kontrolka napájení svítí

Tento článek se vztahuje pouze na případy, kdy se na vašem počítači po spuštění nic nezobrazí, ale kontrolka napájení svítí. Pokud jste před výskytem potíží udělali některou z následujících věcí, v tomto článku najdete další pokyny.
Poznámka: Pokud jste žádné z následujících kroků neprovedli a váš počítač se nezapne, využijte následující článek: Řešení potíží – Notebook se nemůže spustit a zobrazí černou obrazovku.

 

Pokud provedete některý z výše uvedených kroků, počítač bude muset při dalším spuštění projít plným zaváděním operační paměti.

Během procesu zavádění operační paměti se na obrazovce nic nezobrazí. Proces trvá v závislosti na velikosti operační paměti počítače přibližně 1 až 3 minuty.

Během této doby musí být počítač připojen ke zdroji napájení. Počítač nevypínejte a nechte jej dokončit celý proces zavádění paměti. Po chvíli se obraz zase objeví.

 

Pokud se obraz neobjeví ani po 3 minutách čekání, využijte k řešení potíží následující článek: Řešení potíží – Notebook se nemůže zapnout a zobrazuje černou obrazovku.