[ZenFone/Pad] Řešení problému - Problémy s voláním a příjímáním hovorů

Proveďte, prosím, následující kroky:

 

1. Ověřte, zda je vypnutý režim letadlo:

Pokud je režim letadlo zapnutý, nemůžete volat, přiímat hovory/textové zprávy a nemáte přístup k datovým službám jako email nebo Internet.

Potažením obrazovky směrem dolů přejděte do Rychlého nastavení 

nebo klepněte na Nastavení > Připojení> Odškrtněte režim letadlo 

 

2. Zkontrolujte nastavení SIM karty:

Klepněte na Nastavení > Připojení > SIM karta > Zkontrolujte SIM kartu, kterou chcete používat.

3. Ujistěte se, že má zařízení dostatečný signál (alespoň dvě čárky).

Slabý signál může způsobit problémy s voláním a přijímáním hovorů.

 

4. Zkuste restartovat zařízení.

Stiskněte a podržte Power tlačítko po dobu  2-3 sekund> klepněte na Restart

 

5. Zálohujte data a zkuste obnovit zařízení.  

Poznámka: Jakmile je reset jednou proveden, všechny vaše aplikace, data, nastavení a osobní infformace budou po inicializaci smazány.

 

Pokud výše popsané kroky nepomohly vyřešit váš problém, kontaktujte, prosím, Servisní středisko ASUS.

Tyto informace nemusí být použitelné pro všechny výrobky stejné kategorie/řady. Některé obrázky a funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.