[Notebook] Jak nabootovat systém z USB flash disku / CD-ROM

Na produktech ASUS existují dvě metody pro výběr zařízení k bootování:

Otevření nabídky bootování pomocí klávesové zkratky

 1. Když počítač ještě není zapnutý, stiskněte a podržte klávesu [Esc]  na klávesnici a pak stiskněte [tlačítko napájení] (Nepouštějte klávesu [Esc], dokud se nnezobrazí konfigurace BIOSu.).
 2. Vyberte USB flash disk / CD-ROM, které chcete používat a pak stiskněte klávesu Enter, abyste nabootovali systém u USB flash disku / CD-ROMu.
  Poznámka: Pokud se nemůžete dostat do nabídky bootování pomocí klávesy Esc, vyzkoušejte postup otevření nabídky bootování pomocí konfigurace BIOSu.

 

Otevření nabídky bootování pomocí konfigurace BIOSu

Před bootováním systému z USB disku nebo CD-ROMu otevřete na počítači konfiguraci BIOS. Zde najdete více informací o tom, jak otevřít konfiguraci systému BIOS. Po otevření konfigurace BIOS máte k dispozici dva druhy obrazovky BIOS, a sice režim UEFI a režim Legacy. Postupujte následovně.

Bootování systému z USB flash disku / CD-ROMu v režimu BIOS – UEFI. V režimu UEFI můžete vybírat položky pomocí šipek a Enteru na klávesnici, touchpadem a myší.

※ Poznámka: Pokud obrazovka vaší BIOS utility vypadá jako na obrázku níže, nahlédněte do sekce Bootování systému z USB flash disku / CD-ROMu v systému BIOS – režim Legacy.

 1. Po otevření konfigurace systému BIOS stiskněte klávesovou zkratku [F8], nebo použijte kurzor ke kliknutí na [Nabídku bootování] na obrazovce.
 2. V nabídce bootování vyberte USB flash disk / CD-ROM, který chcete použít a pak stiskem klávesy Enter nabootujte systém z USB flash disku nebo CD-ROMu.
  Pokud se v nabídce bootování nezobrazuje USB flash disk / CD-ROM, který chcete použít, pokračujte ke kroku 3 a proveďte příslušná nastavení. (Nastavení se mohou lišit v závislosti na modelu. Pokud nenajdete některá nastavení ve své konfiguraci BIOSu, pak nastavení ignorujte a pokračujte dalším krokem.)
 3. V konfiguraci systému BIOS stiskněte klávesovou zkratku [F7], nebo kurzorem klikněte na [Pokročilý režim]③ na obrazovce.
 4. Přejděte na obrazovku [Bootování], vyberte možnost [Rychlé bootování]⑤ a pak vyberte možnost [Zakázáno], abyste zakázali funkci rychlého bootování.
 5. Přejděte na obrazovku [Zabezpečení], pak vyberte možnost [Zabezpečené bootování].
 6. Po vstupu na obrazovku Zabezpečené bootování vyberte možnost [Ovládání zabezpečeného bootování]⑨ a pak vyberte [Zakázáno].
 7. Uložte a ukončete program nastavení. Stiskněte klávesovou zkratku [F10] a vyberte [Ok]. Počítač se restartuje.
 8. Až se počítač restartuje, vyzkoušejte krok 1 a krok 2 ještě jednou a vyberte USB flash disk / CD-ROM v nabídce bootování. Systém pak z daného prostředku nabootuje.

 

Bootování systému z USB flash disku / CD-ROMu v režimu Legacy systému BIOS. V režimu Legacy můžete vybírat položky pouze šipkami a Enterem.

 1. Přejděte na obrazovku [Uložit a ukončit], vyberte USB flash disk / CD-ROM v přednostním bootování, které chcete použít, pak stiskněte klávesu Enter a nabootujte systém z USB flash disku nebo CD-ROMu.
  Pokud přednostní bootování nenabízí USB flash disk / CD-ROM, který chcete použít, pokračujte ke kroku 2 a pak upravte příslušná nastavení. (Nastavení se mohou lišit v závislosti na modelu. Pokud nenajdete některá nastavení ve své konfiguraci BIOSu, pak nastavení ignorujte a pokračujte dalším krokem.)
 2. Přejděte na obrazovku [Bootování], vyberte [Rychlé bootování]④ a pak vyberte možnost [Zakázat], abyste funkci rychlého bootování vypnuli.
 3. Vyberte položku [Spustit CSM]⑥ a pak vyberte [Povoleno].  (Nastavení se může lišit v závislosti na konkrétním modelu. Pokud nenajdete nastavení CSM ve vaší konfiguraci BIOSu, ignorujte jej a pokračujte k dalšímu kroku.)
 4. Přejděte na obrazovku [Zabezpečení], pak vyberte [Bezpečné bootování].
 5. Až vstoupíte na obrazovku Zabezpečené bootování, vyberte možnost [Ovládání zabezpečeného bootování]⑩ a pak vyberte [Zakázáno].
 6. Uložte a ukončete nastavení. Stiskněte klávesovou zkratku [F10] a vyberte možnost [Ano], počítač se restartuje.
 7. Až se počítač restartuje, vyzkoušejte znovu krok 1 k výběru USB flash disku /CD-ROMu pro přednostní bootování. Systém pak z daného prostředku nabootuje.