[Windows 11/10] Zálohování a obnovení souborů (historie souborů)

Pomocí funkce 「Historie souborů」 můžete zálohovat soubory na externí jednotku, například na USB flash disk nebo přenosný pevný disk, a také je můžete zálohovat do síťového umístění. Funkce Historie souborů pravidelně zálohuje verze souborů ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videa a Plocha a soubory služby OneDrive dostupné offline v počítači. Postupem času tak budete mít k dispozici kompletní historii svých souborů. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo odstranění originálů, můžete je obnovit. Můžete také procházet a obnovovat různé verze svých souborů. Pokud například chcete obnovit starší verzi souboru (i když nebyl smazán nebo ztracen), můžete procházet časovou osu, vybrat požadovanou verzi a obnovit ji. 

 

Poznámka: Ve výchozím nastavení Historie souborů zálohuje pouze kopie souborů, které se nacházejí ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky, Videa a Plocha, a soubory služby OneDrive dostupné offline v počítači. Pokud máte soubory nebo složky jinde, které chcete zálohovat, musíte je přidat ručně. (Ve Windows 11 nelze ručně přidat jinou než výchozí složku k zálohování.) 

 

Poznámka: Při využití historie souborů k obnově souborů nahradí aktuální soubory zálohou ze zvoleného konkrétního časového bodu, která nese stejný název. Pokud si přejete zachovat současné soubory současně, doporučujeme před zahájením obnovy provést zálohu samostatně.

 

 

 

Chcete-li získat podrobnější pokyny, můžete také kliknout na níže uvedený odkaz na video ASUS YouTube a dozvědět se více o tom, Jak zálohovat a obnovit soubory

https://www.youtube.com/embed/Hv4WvHxVUdg

 

 

 

Přejděte k sekci odpovídající aktuální verzi operačního systému Windows na vašem počítači:

 

Operační systém Windows 11

Obsah:

 

Zálohování souborů pomocí「Historie souborů」

 1. Napište a vyhledejte [Historii souborů]① v panelu hledání Windows a pak klikněte na [Otevřít].   
 2. Vyberte [Vybrat jednotku].   
 3. Vyberte jednotku, kterou chcete použít k zálohování svých souborů, pak vyberte [OK].   
  Pokud chcete zálohovat své soubory na externí zařízení, ujistěte se, že je toto zařízení připojeno.   
 4. Po výběru jednotky bude funkce Historie souborů povolena.   
  Můžete vybrat [Pokročilé nastavení]⑥ a nastavit dobu cyklu a nastavení období zálohování.    
    
  Vyberte možnosti Ukládat kopie souborů: Jak často chcete zálohovat své soubory a Uchovávat uložené verze: Jak dlouho chcete uchovávat své soubory, pak vyberte [Uložit změny].   
 5. Pokud existují ve výchozím nastavení složky, které nechcete zálohovat, vyberte možnost [Vyloučit složky].   
    
  Klikněte na [Přidat]⑩ a tím přidejte složky, u kterých nechcete ukládat kopie. Pak vyberte možnost [Uložit změny].   
 6. Pokud si přejete přidat do Historie souborů složku za účelem zálohování, klikněte pravým tlačítkem na složku a pak klikněte na [Zobrazit další možnosti].  
   
  Až se objeví další možnosti, vyberte možnost [Zahrnout do knihovny] a poté klikněte na [Vytvořit novou knihovnu].  
   
  Až bude složka do knihovny přidána, znamená to, že složka byla do seznamu Historie souborů úspěšně přidána.  

Zpět na obsah

 

Obnovení souborů pomocí「Historie souborů」

Funkci「Historie souborů」 můžete použít k obnovení souboru nebo souborů ze zálohované jednotky. Můžete vybrat konkrétní datum, ke kterýmu chcete obnovení provést, pokud máte k dispozici verze rozlišené podle data. Pokud jste používali k zálohování souborů externí disk, nezapomeňte jej připojit k počítači.

 1. Napište a vyhledejte [Historie souborů]① v panelu hledání Windows a pak klikněte na [Otevřít].   
 2. Vyberte [Obnovit osobní soubory].   
 3. Můžete vybrat soubor nebo složku, více souborů nebo složek nebo všechny složky ze záložní jednotky a provést obnovení. Po dokončení výběru klikněte na ikonu⑤ [Obnovit] a systém Windows pak začne obnovovat vaše soubory.   
  Klikáním na ikony dolevadoprava můžete procházet mezi jednotlivými verzemi vašich souborů a složek podle data.   
    

Zpět na obsah

 

 

Operační systém Windows 10

Obsah:

 

Zálohujte soubory pomocí「Historie souborů」

 1. Do okna vyhledávání napište [Nastavení zálohování]① a pak klikněte na [Otevřít].   
 2. Vyberte možnost [Přidat jednotku]a pak vyberte jednotku, kterou chcete používat k zálohování svých souborů.   
  Pokud chcete zálohovat své soubory na externí zařízení, ujistěte se, že je toto zařízení připojené.   
 3. Po výběru jednotky bude funkce Automaticky zálohovat mé soubory aktivována. Poté pomocí nabídky [Další možnosti]⑤ nastavte dobu cyklu a složku pro zálohování.    
 4. Vyberte čas cyklu: tedy jak často chcete své soubory zálohovat a pak vyberte období: jak dlouho chcete své soubory uchovat.   
 5. Nyní se zobrazí seznam se zálohovanými složkami. K dispozici je také možnost [Přidat složku], pomocí níž můžete přidat další složky, které chcete zálohovat.    
 6. Po dokončení nastavení vyberte možnost [Zálohovat].   
 7. Po dokončení zálohování se zobrazí následující.   
 8. Pokud chcete změnit jednotku pro zálohování, budete muset nejdříve přestat používat aktuální jednotku pro zálohování. Vyberte možnost [Ukončit používání jednotky] a pak budete moct vybrat jinou jednotku k zálohování souborů.   

 

Zpět k obsahu

 

Obnovení souborů pomocí 「Historie souborů」

Pomocí「Historie souborů」 můžete obnovit soubor nebo několik souborů ze zálohované jednotky. Pokud máte své soubory zálohovány v různých verzích odlišených datem, můžete také vybrat konkrétní datum, které se má obnovit. Pokud jste k zálohování souborů použili externí jednotku, ujistěte se, že je připojena k vašemu počítači.

 1. Do okna vyhledávání napište [Nastavení zálohování]① a pak klikněte na [Otevřít].   
 2. Vyberte [Další možnosti].   
 3. Sjeďte dolů a vyberte možnost [Obnovit soubory z aktuální zálohy].   
 4. Můžete vybrat soubor/složku, více souborů nebo složek nebo všechny složky z jednotky pro zálohování a obnovit je. Po dokončení výběru klikněte na ikonu [Obnovit] ⑥ a systém Windows pak zahájí obnovování vašich souborů.   
  Klikáním na šipku doleva šipku doprava můžete procházet mezi různými verzemi svých souborů a složek podle data.   
    

 

Zpět k obsahu