[Telefon] Jak povolit nebo zakázat funkci oznámení pro aplikace?

1. Přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace a oznámení > Oznámení z aplikací.

2. Klepněte na aplikaci.

3. U dané aplikace zapněte nebo vypněte oznámení.