ASUS Premium Care - Představení

 

Postaráme se o Vaše zařízení - ASUS nabízí delší ochranu pomocí balíčku prodloužení záruky

Co je ASUS Premium Care?

Delší záruční doba, širší záruční pokrytí a extra ochrana pro vaše výrobky ASUS včetně bezproblémové opravy nebo výměny.

 

Kdy mohu zakoupit ASUS Premium Care pro můj ASUS výrobek?

1. Balíček rozšířené záruky ASUS musí být zakoupen a aktivován během záruční doby vašich produktů ASUS.  
2. Ostatní služby ASUS (Ochrana před místním náhodným poškozením (Local Accidental Damage Protection) / Balíček servisu baterie (Battery Service Package) / Ponechání pevného disku (Hard Disk Drive Retention) / Servis u zákazníka (On-site Service))  je nutné zakoupit a aktivovat do 180 dnů od data vystavení faktury na produkt ASUS.  
3. S prodlouženou zárukou lze v rámci záruční doby na přístroj zakoupit pouze notebook / pracovní notebook / herní notebook, přičemž celková záruční doba je omezena na dobu tří let.

.

 

Kde mohu zakoupit ASUS Premium Care pro můj ASUS výrobek?

Tato služba může být koupena pouze v zemi, kde jste původně koupili váš nový ASUS výrobek. Můžete ji zakoupit v:

 1. Aplikaci MyASUS: Více infomací naleznete na [MyASUS] Proces zakoupení balíčku prodloužené záruky
 2. Navštivte ASUS Store a klikněte na sekci prodloužení záruky.
 3. Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce ASUS výrobků.

* Pamatujte, prosím, že dostupnost ASUS Premium Care se může v jednotlivých zemích lišit.  

 

Služba ASUS Premium Care je dostupná pro následující ASUS výrobky:

 1. Notebooky
 2. Komerční Notebooky
 3. Herní Notebooky
 4. All-In-One PC
 5. Komerční Desktopy
 6. Uživatelské Desktopy
 7. Mini PC, Vivo PC
 8. Servery
 9. VGA

* Pamatujte, prosím, že dostupnost ASUS Premium Care pro jednotlivé produktové řady se může v jednotlivých zemích lišit.  

 

Co pokrývá služba ASUS Premium Care?

 1. Služba ASUS Premium Care se vztahuje pouze na originální hardware ASUS, který je součástí ASUS výrobků. Nevztahuje se na komponenty nainstalované jinou firmou, neoriginální díly, software, externí zařízení, příslušenství, periférie a přiložené spotřební zboží (včetně baterie, tašky, disků, kabelů nebo myši). Firma ASUS nenese odpovědnost za obnovení nebo reinstalaci dat nebo programů, které nebyly při výrobě nainstalovány firmou ASUS
 2. Baterii považujeme za spotřební zboží. S ohledem na životní cyklus baterie může být záruka na tento díl omezena. Záruční doba baterie odpovídá standardní záruční době na váš výrobek. Pokud není jinak specifikováno v nákupním dokladu, služba ASUS Premium Care nezhrnuje rozšířenou záruku na baterii.

 

Jak aktivovat ASUS Premium Care? 

Krok 1 : Staňte se členem ASUS

Přejděte na ASUS členskou stránku, zaregistrujte se a staňte se členem ASUS. Jestliže již jste členem ASUS, přejděte ke kroku 2.

Krok 2: Zaregistrujte svůj produkt

Přihlaste se na členské stránce ASUS a v nabídce na levé straně vyberte možnost „Product Registration“ (Registrace produktu). Vyplňte do formuláře všechny potřebné údaje o vašem ASUS výrobku. Jestliže jste již produkt zaregistrovali, přejděte ke kroku 3.

Krok 3: Aktivujte ASUS Premium Care

Klikněte na „Warranty Extension Activation“ (Aktivace prodloužené záruky) v nabídce vlevo a postupujte podle pokynů:  
(1) Vyberte zaregistrovaný produkt, pro který chcete aktivovat prodlouženou záruku.

(2) Zadejte číslo smlouvy a heslo.

(3) Kliknutím na tlačítko Odeslat dokončete aktivaci.

 

Všeobecné smluvní podmínky:

 1. ASUS Premium Care lze využít pouze pro výrobky ASUS.
 2. Ujistěte se, že typ služby, který jste zakoupili, je vhodný právě pro váš ASUS výrobek.
 3. Jeden kód ASUS Premium Care lze použít pouze jednou pro jeden ASUS výrobek.  
 4. Služba ASUS Premium Care může být zakoupena a aktivována pouze v zemi, kde jste původně koupili váš nový ASUS Výrobek. Firma ASUS si vyhrazuje právo určit, zda má váš ASUS výrobek nárok na prodlouženou záruku.
 5. Mezinárodní záruka je limitována pouze na země, kde firma ASUS mezinárodní služby nabízí. Služby, dostupnost jednotlivých dílů a doba reakce se mohou v jednotlivých zemích lišit.
 6. Uschovejte, prosím, (i.) fakturu k vašemu ASUS výrobku a (ii.) fakturu k nákupu služby ASUS Premium Care pro případ, že by byly v budoucnu vyžadovány.  
 7. Všechny komponenty nebo výrobky, které firma ASUS nebo autorizovaní technici vymění nebo opraví, budou v záruce po dobu standardní záruční doby, ne méně než tři měsíce, v souladu se službou ASUS Premium Care.
 8. Než kontaktujete firmu ASUS:
 • Zálohujte všechna vaše osobní data a odstraňte všechny důvěrné a nevhodné informace z pevného disku. Jak již bylo zmíněno výše, firma ASUS nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu vašich programů, dat nebo informací.  
 • Dodejte následující informace k vašemu ASUS výrobku: verzi operačního systému, verzi BIOS. Upozorněte na všechny změny v hardwaru nebo softwaru.  
 • Ujistěte se,že máte připraveny následující informace: : modelové označení vašeho ASUS výrobku, sériové číslo, fakturu s datem nákupu a záruční list. Před započetím záručního servisu budete požádáni o dodání nákupního dokladu.

 

Informace k servisnímu balíčku ASUS Premium Care

Prodloužení záruky

• Za podmínky dokončení aktivace bude záruční období vašeho produktu po skončení původní záruky na produkt automaticky prodlouženo.

• S výjimkou změny délky trvání záruční doby zůstávají všechny ostatní podmínky stejné jako u standardní záruky ASUS.

• Tento servisní balíček se nevztahuje na software, baterie, periferie, bezplatné příslušenství, například myš nebo obal, a poškození způsobená zákazníkem.

• Tento servisní balíček zahrnuje mezinárodní podporu. Služby se poskytují s přihlédnutím k místním normám a zásadám poskytování služeb. Více informací najdete na svém záručním listu v sekci Mezinárodní záruka a podpora. (Pouze mezinárodní)

 

Ochrana před místním náhodným poškozením

• Tento servisní balíček poskytuje krytí pro následující typy náhodných škod vzniklých při normálním použití: upuštění, pády nebo jiné kolize, poškození kapalinami, elektrickými výboji, náhodným rozbitím

• Celkové kumulované náklady na opravárenské služby poskytované v rámci tohoto servisního balíčku nesmí překročit kupní cenu produktu uhrazenou zákazníkem.

• Všechny součástky, které servisní středisko ASUS opraví nebo vymění budou v záruce po dobu tří měsíců nebo po zbytek záruční doby, a to podle konkrétní situace.

• Pokud chcete provést reklamaci v rámci tohoto servisního balíčku, budete muset poskytnout vysvětlení, kdy a kde k incidentu došlo a také incident podrobně popsat.

 

Ponechání pevného disku

• Tento servis se vztahuje na pevné disky bez omezení kapacity („HDD“) a kryje původně zabudovaný pevný disk dodaný s vaším produktem ASUS i náhradní pevný disk nainstalovaný v souladu s podmínkami této služby autorizovaným technikem ASUS.

• Tato služba vám umožňuje ponechat si vadný pevný disk a získat náhradní pevný disk nainstalovaný autorizovaným technikem ASUS poté, co autorizovaný technik ASUS potvrdí, že došlo k selhání disku. Na pevný disk, který si ponecháte, se nebude vztahovat žádná další průběžná podpora.

Povinnosti zákazníka:

• Ve chvíli vyžádání servisu na místě budete muset uvést, zda si přejete využít tuto službu pro ponechání disku.

• Je vaší povinností, abyste si udrželi „fyzickou kontrolu“ nad vadným pevným diskem a zajistili, aby byly osobní, důvěrné nebo chráněné údaje na vadném pevném disku zničeny, nebo zůstaly zabezpečeny.

• Vadný pevný disk musíte zlikvidovat v souladu s platnými zákony a nařízeními.

• Vy, nebo váš oprávněný zástupce, jste povinni podepsat dokument o ponechání pevného disku, který vám poskytne společnost ASUS, a tím stvrdit, že jste si pevný disk ponechali.

 

Servis na místě

• Tento servisní balíček zahrnuje servis vašeho produktu na místě.

• Před poskytnutím servisu na místě vás mohou naši zástupci technické podpory požádat o pomoc při řešení problémů s produktem. Podrobnější informace najdete v sekci „Při kontaktování zákaznického servisu ASUS“ na záručním listu dodaném spolu s naším produktem, případně můžete navštívit https://support.asus.com/.

• Pokud se problém nepodaří vyřešit na dálku, bude zajištěna místní technická podpora pro váš produkt autorizovaným technikem ASUS, který se k vám dostane většinou do konce následujícího pracovního dne. Doby reakce se mohou lišit v závislosti na geografické poloze, dostupnosti náhradních dílů a místního servisu.

• Autorizovanému technikovi ASUS budete muset poskytnout přístup do své budovy a také přístup k elektřině, připojení k internetu, CD/DVD s ovladači ASUS (pokud byl disk dodán s produktem) a dostatečně velký bezpečný pracovní prostor.

• Pokud produkt selže během normálního a řádného používání v rámci doby kryté tímto servisním balíčkem, společnost ASUS opraví nebo vymění vadné součástky produktu nebo produkt jako takový. Nové nebo opravené součástky musí být oproti původně dodaným funkčně stejné nebo lepší.

• Pokud budou v rámci této služby vadné díly vyměněny, pak předem souhlasíte s převodem vlastnictví vyměněných vadných dílů na společnost ASUS.

• V případě, že autorizovaný technik ASUS dospěje k závěru, že produkt není kryt rozsahem záruky, bude vám vystaven účet a servis bude poskytnut pouze oproti platbě. Pokud se rozhodnete k opravě nepřikročit, bude vám účtována částka, která již společnosti Asus vznikla (mimo jiné včetně vyslání technika na místo, testování/ladění apod.).

 

Servisní balíček pro baterii

• Tento servisní balíček je prodloužením délky trvání standardní záruky na baterii.

• V případě selhání baterie během prodlouženého období záruky po vypršení základní záruky na baterii máte nárok na jednu výměnu baterie ročně.

• S výjimkou změny délky záruční doby na baterii platí všechny ostatní podmínky jako u standardní záruky na baterii. Podmínky standardní záruky na baterii jsou uvedeny na záručním listu dodaném k vašemu produktu.

• Tento servisní balíček se vztahuje pouze na originální baterii dodanou k vašemu produktu ASUS.

• Náhradní baterie bude kryta tímto servisním balíčkem po zbytek záruční doby, ale ne méně než 3 měsíce.

• Tento servisní balíček se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na očekávané snížení kapacity způsobené používáním.

 

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Kontaktujte naši podporu:

Pokud stále nemůžete problém vyřešit, stáhněte si MyASUS a vyzkoušejte diagnostiku systému pro řešení problémů. KLIKNĚTE ZDE!