[Notebook] Link to MyASUS – Představení

Link to MyASUS je jednou z funkcí v MyASUS. Je to softwarové řešení, které zajišťuje integraci napříč různými operačními systémy včetně Windows, Android a iOS. Umožňuje vám připojit se k počítači pomocí mobilního zařízení a získat tak integrovaný zážitek. Díky používání Link to MyASUS můžete přijímat hovory nebo volat prostřednictvím reproduktorů a mikrofonu počítače, odesílat a přijímat textové zprávy, přistupovat ke kontaktům, přijímat mobilní oznámení na počítači, sdílet soubory nebo adresy URL a zrcadlit obrazovku zařízení s počítačem. Používejte své mobilní zařízení jako rozšířený displej pro interaktivní použití s vaší mobilní aplikací. Kromě toho můžete také vzdáleně ovládat své PC. Link to MyASUS má za cíl zjednodušit používání, produktivitu a pohodlí napříč počítačem a vaším mobilním zařízením.

*Pokud je na počítači nainstalována aplikace MyASUS ve verzi 3.0.33.0 a novější, funkce sdílení obrazovky a funkce Aplikace v rámci Komunikace se v prosinci roku 2021 přenesla do aplikace GlideX.

Obsah

1. Minimální hardwarové a softwarové požadavky na straně počítače a požadavky na straně mobilního zařízení

2. Proces přihlášení člena ASUS

3. Oprávnění a příslušné funkce, které je nutné povolit na mobilním zařízení

 

5. Přenos souborů a sdílení adresy URL

6. Vzdálený přístup

 

8. Komunikace

9. Share Cam

1. Minimální hardwarové a softwarové požadavky na straně počítače a požadavky na straně mobilního zařízení

   Strana počítače:

  • Operační systém Windows: Windows 11/10 64-bit (verze 1809 a pozdější) (Poznámka: Link to MyASUS NENÍ k dispozici v režimu S)
  • Požadavky aplikace MyASUS na počítač: 3.0.11.0 nebo vyšší (přejděte do Obchodu Microsoft nebo aktualizujte aplikaci MyASUS. Využít můžete také tento odkaz)
  • ASUS System Control Interface v3: 3.0.9.0 nebo vyšší (stáhněte si prosím ASUS System Control Interface v3 na tomto odkazu) (Pokud na váš počítač nelze nainstalovat ASUS System Control Interface v3, pak tento model nepodporuje Link to MyASUS)
  • Síťové požadavky: LAN, Wi-Fi a Bluetooth

   Na straně mobilního zařízení:

  • Operační systém pro mobilní zařízení iOS: iOS 13 nebo novější
  • Operační systém mobilního zařízení Android: Android 9 nebo vyšší
  • Aplikace Link to MyASUS na iOS: 2.2.1 nebo vyšší (stahujte nebo instalujte v Apple App Store, klikněte prosím na tento odkaz)
  • Aplikace Link to MyASUS pro Android: Mobilní aplikace MyASUS ve verzi 2.2.1.10 nebo vyšší (stahujte nebo instalujte z obchodu Google Play, klikněte prosím na tento odkaz)
  • Síťové požadavky: mobilní síť, Wi-Fi, osobní hotspot a Bluetooth
  • Podporovaná mobilní zařízení: iPhone, iPad, Android Phone, Android Pad

Zpět na obsah

 

2. Proces přihlášení člena

2.1 Na straně počítače:

2.1.1 Při prvním otevření MyASUS se otevře stránka z níže uvedeného obrázku. Klikněte na ①[Jsem starší 21 let a souhlasím] a klikněte na ②[Vstoupit na domovskou stránku].

2.1.2 Přihlaste se zadáním ③[členského účtu a hesla ASUS] a klikněte na ④[Přihlásit se].

2.1.3 Po přihlášení na straně počítače klikněte na ⑤[OK].

Zpět na obsah

 

2.2 Na straně mobilního zařízení:

2.2.1 Při prvním použití Link to MyASUS na mobilním zařízení klikněte na ①[Přihlásit se], zadejte stejný ②[účet a heslo člena ASUS] jako na straně počítače, klikněte na ③[Přihlásit se], klikněte na ④[Souhlasím], klikněte na ⑤[Rozumím].

Zpět na obsah

 

3. Oprávnění a příslušné funkce, které musí být povoleny na mobilním zařízení

Link to MyASUS potřebuje určitá oprávnění. Jako příklad si vezmeme zařízení se systémem Android. Pokud potřebujete používat pouze funkci „Skeneru QR kódu“, stačí, když na mobilním zařízení aktivujete „Oprávnění k používání fotoaparátu“.

Při používání funkcí jako „Sdílení obrazovky“ a „Komunikace“ vám mobilní zařízení připomene, že Link to MyASUS vyžaduje vyšší oprávnění pro přístup k soukromým údajům. To je normální. Aktivujte prosím příslušná oprávnění, abyste mohli používat dané související funkce.

Funkce Oprávnění, která je nutné na mobilním zařízení zapnout
Operační systém na mobilním zařízení Android iOS
Potřebná oprávnění pro software  Žádná Regionální síť (iOS 14)
Párování Bluetooth
Oprávnění k oznámením
Párování Bluetooth Přístup k informacím o poloze na zařízení Žádná
Používání informací o poloze
Objevuje se na dalších aplikacích
Komunikace Přístup k oznámením
Přenos souborů Přístup k úložišti Přístup ke všem fotografiím, médiím a archivům
Shared Cam Přístup k mikrofonu Přístup k mikrofonu
Přístup k fotoaparátu Přístup k fotoaparátu
Povolení změny nastavení systému Přístup ke „všem“ fotografiím, médiím a archivům
Přístup k úložišti Žádná
Skener QR kódů Oprávnění k fotoaparátu Oprávnění k fotoaparátu

Zpět na obsah

 

5. Přenos souborů a sdílení adresy URL

Při přenosu souborů a sdílení adres URL je zapotřebí, aby byla ke stejné síti připojena dvě zařízení, nebo aby byla propojena prostřednictvím rozhraní Bluetooth (v sekci 8.1 tohoto článku najdete pokyny k používání funkce připojení rozhraní Bluetooth, a aby byla povolena vlastnost [zjistitelnosti] a funkce [přenosu souborů].

Protože není možné potvrdit, zda je přijímající zařízení připojené do stejné sítě zařízením pod vaší kontrolou, je nutné provést ruční potvrzení na přijímajícím konci. 

Zařízení připojené prostřednictvím Bluetooth již vaši autorizaci k připojení má, takže při přenášení souborů nemusíte nic potvrzovat znovu. Tento krok plně respektuje ochranu vašeho soukromí.

Pokud při používání této funkce narazíte na problémy, klikněte nejdříve na tento odkaz a přečtěte si text, který vám s řešením problému pomůže.

5.1 Přenos souborů

Existují dva typy přenosu souborů: Počítač přenáší soubory na další zařízení (přijímajícím zařízením je počítač nebo mobilní zařízení) a mobilní zařízení přenáší soubory na jiná zařízení (přijímajícím zařízením je počítač nebo mobilní zařízení).

5.1.1 Přenos souborů z počítače na mobilní zařízení

5.1.1.1 Klikněte na ①[Vybrat soubory], nebo můžete přímo přesunout ①[soubor] do prostoru [sem přetáhněte své soubory]. Pak klikněte ve vyskakovacím okně na ①[soubor] a klikněte na ③[Otevřít] a pak a na ④[Odeslat] a pak na své ⑤[zařízení].

 

5.1.1.2 Protože je soubor přenášen prostřednictvím bezdrátové sítě, přijímající zařízení, tedy vaše mobilní zařízení, zobrazí v panelu oznámení výzvu, zda chcete soubor přijmout. Klikněte na ①[Přijmout], klikněte na ②[Historie] v hlavním rozhraní Link to MyASUS na mobilním zařízení a klikněte na ③[Název počítače]. Zde uvidíte přijatý ④[soubor].

Zpět na obsah

 

5.1.2 Přenos souborů z mobilního zařízení na počítač

5.1.2.1 Klikněte na ①[přenos souborů] v hlavním rozhraní Link to MyASUS na straně mobilního zařízení, klikněte na ②[soubor], který se má přenést, klikněte na ③[Odeslat] a pak klikněte na ④[počítač].

5.1.2.2 V pravém dolním rohu počítače se objeví vyskakovací okně. Kliknutím na ⑤[Přijmout] dokončíte přenos. Klikněte na ⑥[Otevřít přijaté soubory]. Objeví se nové vyskakovací okno, ve kterém uvidíte přijatý ⑦[soubor].

 

Zpět na obsah

 

5.2 Sdílení adresy URL

5.2.1 Sdílení adresy URL z počítače na mobilní zařízení

Sdílení adresy URL na straně počítače je omezeno na prohlížeč Microsoft Edge.

5.2.1.1 Klikněte do ①[pravého horního rohu prohlížeče] a ve vyskakovací rozevírací nabídce klikněte na ②[Sdílet].


5.2.1.2 Objeví se nové vyskakovací okno sdílení. Poté klikněte na ③[MyASUS].


5.2.1.3 Objeví se nové vyskakovací okno. Klikněte na ④[Zařízení, se kterým chcete provést sdílení], klikněte v panelu oznámení mobilního zařízení na ⑤[Přijmout]. Otevře se prohlížeč mobilního zařízení a také sdílená adresa URL.

Zpět na obsah

 

5.2.2 Sdílení adresy URL z mobilního zařízení na počítač

5.2.2.1 Ve spodní části prohlížeče na mobilním zařízení klikněte na ①[ikonu], klikněte na ②[Sdílet], klikněte na ③[Více], klikněte na ④[Link to MyASUS], klikněte na ⑤[Název počítače].


5.2.2.2 Na straně počítače se objeví vyskakovací okno, kde klikněte na ⑤[Přijmout].

Zpět na obsah

 

6. Vzdálený přístup

Vzdálený přístup vyžaduje, aby se počítač i mobilní zařízení připojovaly ke stejnému členskému účtu ASUS a aby byla funkce vzdáleného přístupu na počítači již aktivována.

Když použijete funkci vzdáleného přístupu poprvé, systém zašle e-mail do poštovní schránky. V poštovní schránce musíte ručně kliknout a zapnout funkci vzdáleného přístupu. (Protože dojde k přístupu k datům na straně vašeho počítače, tato akce zabrání úniku soukromých údajů).

Vždy, když použijete funkci vzdáleného přístupu na následujícím zařízení, systém vám zašle e-mail s upozorněním do vaší poštovní schránky, aby se ochránilo vaše soukromí.

Pokud při používání této funkce narazíte na problémy, klikněte nejdříve na odkaz, přečtěte si text a pokuste se váš problém vyřešit.

6.1 Párování počítače a mobilních zařízení

6.1.1 Klikněte na ikonu nastavení v rozhraní Link to MyASUS a kliknutím aktivujte funkci ①[vzdáleného přístupu]. Pokud nejste přihlášeni ke svému členskému účtu ASUS, přečtěte si prosím kapitolu 2 tohoto článku.

6.1.2 Na počítači klikněte na ②[spárovat mobilní zařízení pomocí párovacího kódu], načež se vygeneruje ③[QR kód a párovací kód]. Klikněte na ②[spárovat mobilní zařízení párovacím kódem] na mobilním telefonu a vyplňte v novém vyskakovacím okně ③[párovací kód].

6.1.3 Počítač a mobilní zařízení byly úspěšně spárovány.

Zpět na obsah

 

6.2 Použití funkce vzdáleného přístupu

6.2.1 Klikněte na ①[Vzdálený přístup k souborům] na mobilním zařízení, klikněte na ②[Složka], klikněte na ③[Soubor], klikněte na ④[Stáhnout do telefonu nebo využít jiné funkce], klikněte na ikonu ⑤[Plus], klikněte na ⑥[Nahrát soubory do počítače nebo přidat nové složky].

Zpět na obsah

 

6.3 Funkce vzdálené plochy

K využití funkce vzdálené plochy je nutné, aby na počítači bylo nastaveno heslo pro zapnutí.

6.3.1 Klikněte na ①[vzdálenou plochu] aplikace Link to MyASUS na straně mobilního zařízení, zadejte ②[heslo pro zapnutí počítače] a klikněte na ③[Přihlásit se]. Na mobilním zařízení se poté zobrazí obrazovka počítače, na které lze provádět různé operace. V tuto chvíli se na počítači zobrazí zamykací obrazovka, aby nedošlo k úniku soukromých údajů. Klikněte na ④[ikonu], aby se zobrazila ⑤[rozevírací nabídka]. V pořadí shora dolů máte k dispozici odpojení vzdálené plochy, aktivaci myši, aktivaci klávesnice, otočení obrazovky o 90 stupňů a nápovědu.

Zpět na obsah

 

8. Komunikace

Pokud při používání této funkce narazíte na problémy, klikněte nejdříve na tento odkaz a pak si přečtěte text, který vám s řešením problémů pomůže.

8.1 Párování počítače a mobilního zařízení

8.1.1 Link to MyASUS na straně počítače: Klikněte na ①[Komunikace] a klikněte na ②[Spárovat s novým zařízením].

8.1.2 Vyberte svůj ③[Typ zařízení]. Pokud na vašem mobilním zařízení není nainstalována aplikace Link to MyASUS, můžete kliknout na ④[Stáhnout aplikaci Link to MyASUS] v závislosti na typu vašeho mobilního zařízení a kliknout na ⑤[Další].

8.1.3 Řiďte se vyskakovací výzvou a klikněte na ⑥[Další].

8.1.4 Klepněte na své ⑦[mobilní zařízení]. Na mobilním zařízení klikněte na ①[začít připojovat k počítači přes Bluetooth], klikněte na ②[Start], klikněte na ③[Povolit], klikněte na ④[Povolit přístup ke kontaktům a záznamům volání], klikněte na ⑤[Párovat]. Provede se párování.

8.1.5 Připojení je navázáno.

8.1.6 Klikněte na ikonu ⑧[], abyste zapnuli různé funkce, například co se týče historie a kontaktů. Pokud tuto funkci nebudete moct zapnout, přejděte na počítači do sekce „Komunikace“. Zapněte prosím možnost „Přijímat oznámení z mobilního zařízení na PC“ a „Vždy směrovat zvuk přes telefon“. Tuto funkci můžete na straně mobilního zařízení zapnout ručně dle popisu v sekci 8.1.7.

8.1.7 Přejděte na stránku nastavení rozhraní Bluetooth na mobilním zařízení a klikněte na ①[připojená počítačová zařízení] a pak zapněte ②[mobilní hudbu a další funkce].

8.1.8 Pokud nebude váš počítač připojen ke stejné síti jako vaše mobilní zařízení, můžete použít jinou metodu připojení, než jaká byla popsána výše. Až dokončíte krok 10.1.4, objeví se v pravém spodním rohu počítače ①[Nastavení zařízení]. Klikněte na něj.

8.1.9 Potvrďte, že je ②[párovací kód] shodný. Na koncovém mobilním zařízení vyberte možnost ③[Povolit přístup ke kontaktům a historii volání] a pak klikněte na počítači a mobilních zařízeních na ④[Ano] a ④[Spárovat].

8.1.10 Na počítači se objeví text ⑤[úspěšně připojeno].

8.1.11 Vraťte se k terminálu MyASUS a podívejte se na potvrzení, že ⑥[Připojení mezi počítačem a mobilním zařízením je navázáno].

Zpět na obsah

 

8.2 V historii volání se můžete podívat na záznam volání. Dvojitým kliknutím na jakékoli volání si můžete zavolat.

Zpět na obsah

 

8.3 Na kartě Kontakty si můžete procházet všechny kontaktní údaje uložené na mobilním zařízení. Dvojitým kliknutím na jakýkoli kontakt si můžete zavolat a také můžete v liště hledání rychle vyhledat kontakt, který hledáte.

Zpět na obsah

 

8.4 Na kartě Oznámení se budou zobrazovat notifikační zprávy aplikací na mobilním zařízení. Dvojitým kliknutím na tuto zprávu otevřete aplikaci. Díky funkci zrcadlení obrazovky lze mobilní zařízení ovládat přímo z počítače.

Zpět na obsah

 

8.6 Ciferník

8.6.1 Vytočte číslo na ciferníku.

8.6.2 V pravém horním rohu se objeví nové vyskakovací okno. V něm můžete kliknout na ikonu zavěšení a ukončit tak hovor pomocí mobilního zařízení. Klikněte na ikonu rozevírací nabídky.

8.6.3 Objeví se tři ikony, konkrétně pak: ztišit, klávesnice a použít mobilní telefon (viz úvod v sekci 8.7).

Zpět na obsah

 

8.7 Nastavení během hovoru. Během hovoru bude systém používat k přenosu zvuku ve výchozím stavu rozhraní Bluetooth. To znamená, že se bude používat mikrofon a reproduktor počítače. Pokud chcete použít mikrofon a reproduktor na straně mobilního zařízení, klikněte na stránce hovoru přes mobilní telefon na ①[Bluetooth], a ②[vyberte způsob komunikace].

Zpět na obsah

 

9. Shared Cam

Funkce Shared Cam umožňuje využívat fotoaparát mobilního zařízení jako webovou kameru na počítači. Díky tomu můžete své zařízení využívat jako zdroj kamery ve video službách třetích stran.

Funkce Shared Cam vyžaduje, aby byla zařízení připojena ke stejné síti. V kapitole 4 tohoto článku zjistíte, jak využívat funkci sdílené kamery Shared Cam s velmi nízkou latencí.

Pokud budete mít při používání této funkce potíže, klikněte nejprve na tento odkaz nebo tento odkaz a pokuste se pomocí uvedených informací problém vyřešit.

 

9.1 Zapnutí funkce Shared Cam

9.1.1 Na stránce Nastavení v pravém horním rohu Link to MyASUS klikněte na ①[Připojit zařízení].

9.1.2 Objeví se nové vyskakovací okno, klikněte na ②[Vaše mobilní zařízení]. V oznamovacím poli mobilního zařízení se objeví dialogové okno, ve kterém klepněte na ③[Přijmout].

9.1.3 Po úspěšném připojení se na počítači zobrazí vyskakovací okno [Připojení úspěšné], ve kterém klikněte na ④[Rozumím]. Na mobilním zařízení se objeví následující obrazovka.

Zpět na obsah

 

9.2 Jak používat funkci Shared Cam

9.2.1 Jako příklad si vezmeme komunikační software Teams. Na stránce nastavení Teams klikněte na ①[Zařízení], vyberte možnost ②[Kamera], klikněte na ③[Link to MyASUS-Shared Cam]. Komunikační software pak bude používat fotoaparát mobilního zařízení k přenášení obrazu během video komunikace.

9.2.2 Na stránce Shared Cam na mobilním zařízení je pět částí. ①[Stav připojení k počítači], ②[ikona zapnutí kamery], ③[režimy kamery], ④[galerie], ⑤[ukončit sdílení kamery].

[Stav připojení k počítači] – zobrazí stav přenosu videa mezi mobilním zařízením a připojeným počítačem. Existují dva stavy: a. Video se streamuje a b. Video je přerušeno. Stavy závisí na tom, zda je připojena video komunikační služba na počítači v době připojení zařízení. První stav znamená, že používáte video službu a že je obraz zachycovaný mobilním zařízením přenášen do počítače. Druhý stav znamená, že váš počítač video službu nepoužívá a obraz není do počítače přenášen.

[Režimy kamery] – tato funkce vám umožňuje pořizovat fotografie nebo videa při používání video komunikační služby. Pořízené poznámky nebo práce lze okamžitě odeslat do vašeho počítače prostřednictvím funkce přenosu souborů, což vám umožňuje je pak sdílet s dalšími lidmi.

9.2.3 Po klepnutí na [Ukončit sdílení kamery] klepněte na ⑥[Konec]. Pokud budete během používání pořizovat fotografie nebo videa, budete dotázáni, zda se mají právě pořízené soubory přenést do počítače. Pokud potřebujete zachycené soubory přenést, klepněte na ⑦[Přenést] a následně klepněte na ⑧[Fotografie nebo videa k odeslání].

9.2.4 Když budete používat mobilní zařízení ke sdílení kamery, pak platí, že kvůli šetření výdrže baterie se po 1 minutě nečinnosti zapne režim, ve kterém se zobrazí následující obrazovka. K funkci Shared Cam se vrátíte jednoduchým klepnutím na obrazovku mobilního zařízení.

Zpět na obsah

 

Pokud stále nemůžete problém vyřešit, stáhněte si MyASUS a vyzkoušejte diagnostiku systému pro řešení problémů. KLIKNĚTE ZDE!