[Notebook] Řešení problémů - Jak opravit problém s podsvícením klávesnice

Pokud zjistíte, že podsvícení klávesnice nelze zapnout, nebo je podsvícení vadné, využijte následující postup pro řešení potíží.

 

Provedení smazání CMOS (reset integrovaného řadiče)

Zkuste provést reset integrovaného řadiče (EC), obnovení RTC (Real-Time Clock) nebo tovární obnovení hardwaru. Tím se obnoví výchozí nastavení a mohou se vyřešit potíže s nabíjením baterie.

Podrobný postup najdete v následujícím článku: Jak obnovit integrovaný řadič (EC), hodiny reálného času (RTC) a provést tvrdé obnovení.

Pokud potíže přetrvají i po provedení smazání CMOS (resetu integrovaného řadiče), přistupte k dalšímu kroku řešení potíží.

 

Obnovení nastavení BIOSu

  1. Přejděte do obrazovky nastavení BIOSu na zařízení. 
    Pokud zařízení není zapnuté, stiskněte a podržte klávesu [F2] na klávesnici, pak stiskněte tlačítko napájení a zařízení tím zapněte. Pokračujte v držení klávesy [F2], dokud se neobjeví obrazovka nastavení BIOSu. Pak můžete klávesu [F2] pustit. Další informace najdete v článku Jak přejít na obrazovku nastavení BIOSu.
  2. Až budete na obrazovce nastavení BIOSu, využijte následující články a přečtěte si, jak obnovit nastavení BIOSu: Jak obnovit nastavení BIOSu.
  3. Po dokončení nastavení BIOSu se počítač restartuje a zapne systém Windows. Zkontrolujte ještě jednou, zda je problém vyřešen. Pokud potíže přetrvají, přistupte k dalšímu kroku pro řešení potíží.

 

Aktualizovat a potvrdit BIOS /softwarovou sadu Windows/ovladače na nejnovější verzi ve vašem přenosném počítači

Aktualizování softwaru obvykle pomůže optimalizovat systém a zlepšit jeho stabilitu. Doporučujeme vám zkontrolovat a často provádět aktualizace ve vašem přenosném počítači na nejnovější verzi. Více informací se dozvíte na:

Jak používat Winflash k aktualizaci verze BIOSu v systému Windows

Jak používat EZ Flash k aktualizaci verze Notebook BIOS

Více informací o provedení aktualizace Windows a ovladačů se dozvíte v článku Jak provést aktualizaci Windows.

Jak aktualizovat ovladače pomocí aktualizace systému v aplikaci MyASUS 

Pokud po provedení aktualizace BIOSu a Windows na nejnovější verzi problém přetrvává, postupujte podle dalšího kroku pro vyřešení problému.

 

Přeinstalovat ovladač ASUS System Control Interface

  1. Napište a vyhledejte [Správce zařízení] na vyhledávací liště Windows, a potom klikněte na [Otevřít]. (The left-side search illustration below is in Windows 11, and the right-side is Windows 10.) 
  2. Odinstalujte ovladače ASUS System Control Interface. Klikněte na šipku vedle [Systémová zařízení], a potom klikněte pravým tlačítkem myši na [ASUS System Control Interface]a vyberte [Odinstalovat zařízení]
  3. Zaškrtněte okénko na [Vymazat software ovladače pro toto zařízení], a potom vyberte [Odinstalovat].
  4. Po dokončení procesu odinstalace nahlédněte do článku Jak stáhnout a nainstalovat ovladač rozhraní ASUS System Control Interface.
  5. Pokud po instalaci ovladače problém přetrvává, postupujte podle dalšího kroku pro vyřešení problému.

 

Zpět na obsah

 

Obnovit systém z bodu obnovení

Pokud jste někdy vytvořili bod obnovení nebo automaticky vytvořili bod obnovení systému, zkuste obnovit systém z bodu obnovení, což se nejvíce přibližuje poslednímu normálnímu spuštění systému. Více informací se dozvíte na Jak použít bod obnovení k obnovení systému.

Pokud problém přetrvává, postupujte podle dalšího kroku pro vyřešení problému.

 

Zpět na obsah

 

Resetovat PC

Pokud po provedení všech výše uvedených kroků pro vyřešení problému tento problém přetrvává, zálohujte si svoje osobní soubory, a potom resetujte osobní počítač. Více informací se dozvíte na:

Jak obnovit systém a zachovat moje osobní soubory

 

Zpět na obsah

 

Pokud se vám pomocí výše uvedeného řešení a poskytnutých informací nepodařilo vyřešit váš problém, obraťte se na autorizované centrum pro opravy ASUS ohledně dalších zkoušek.