[Notebook] Jak používat nástrojovou sadu ASUS Control Panel

Relevantní produkty: Notebooky, stolní počítače, počítače All-in-One, herní handheldy

 

Software ASUS Dial & Control Panel poskytuje jednoduchý přístup k softwaru Adobe, softwaru Microsoft Office, zábavnímu softwaru, prohlížečům a řadě dalších aplikací tak, aby byly vaše uživatelské pracovní postupy co nejefektivnější.

Nástrojovou sadu můžete volně používat s jakoukoli aplikací nainstalovanou na vašem notebooku. Díky řadě přizpůsobitelných a personalizovaných funkcí si můžete nástrojovou sadu ASUS Control Panel přizpůsobit, jak potřebujete. 

Když si uživatelé zapnou software Adobe v hlavním rozhraní počítače, mohou pak na druhé obrazovce používat nástrojovou sadu ASUS Control Panel a tím software Adobe rychle ovládat. Když si na hlavní obrazovce počítače otevřete Photoshop, zároveň se na druhé obrazovce otevře nástrojová sada ASUS Control Panel, která vám pomůže s používáním Photoshopu a souvisejících softwarových funkcí.

※ Nová verze softwaru Control Panel podporuje funkci propojení s aplikací GlideX. Podrobné postupy najdete zde:7. Propojení s aplikací GlideX

Informace ohledně používání GlideX najdete zde: [Notebook/Desktop/AIO] GlideX – Představení | Oficiální podpora | ASUS Global

 

Obsah

Požadované systémové prostředí pro Control Panel

Otevření aplikace ASUS Dial & Control Panel

  1. Nastavení funkcí nástrojové sady ASUS Control Panel
  2. Přidání aplikace
  3. Přidání funkce
  4. Nastavení preferencí
  5. Propojení s aplikací GlideX
  6. Jak stáhnout a odebrat nástrojovou sadu ASUS Control Panel

 

1. Požadované systémové prostředí pro Control Panel

Nástrojová sada ASUS Dial ASUS Control Panel Toolkit: V2.1.0.0 a novější

Zpět na obsah

 

2. Otevření aplikace ASUS Dial & Control Panel

(1) Přejděte v panelu hledání Windows do ①[Ovládacího panelu] a pak kliknutím otevřete aplikaci ②[ASUS Dial & Control Panel]. 

(2) Systém Windows spustí prostředí pro nastavení aplikace Control Panel, kde můžete nastavit polohu a funkci ikon dle svých osobních zvyklostí. Kliknutím na tlačítko Spustit povolíte funkci ovládacího panelu. 

(3) Na rozšířené obrazovce se spustí aplikace ASUS Dial & Control Panel. ①[Software] Zde se zobrazí název softwaru, který právě používáte. Kliknutím na tlačítko ②[Stránka] se přepnete na stránku modulu. Kliknutím na ③[Nastavení] otevřete aplikaci ASUS Dial & Control Panel. Sekce ④[ovládacích prvků] se používá k ovládání funkcí aplikace Control Panel. 

(4) Pokud v popředí systému poběží Microsoft Edge, aplikace Control Panel automaticky nabídne odpovídající funkce. 

Zpět na obsah

 

3. Nastavení funkcí nástrojové sady ASUS Control Panel

V hlavním rozhraní nástrojové sady ASUS Control Panel jsou k dispozici tlačítka ①[Přidat aplikaci], ②[Přepnout software], ③[Přidat funkci], ④[Odstranit vše], ⑤[Obnovit], ⑥[Oblast modulu], ⑦[Nastavení preferencí], ⑧[Strana], ⑨[Uložit a použít] a další funkce. 

②[Přepnout software] vám umožňuje nezávisle zapínat nebo vypínat softwarové funkce nástrojového sady ASUS Control Panel. 

④[Odstranit vše] vám umožňuje vyčistit všechny aktuálně nakonfigurované moduly. 

⑤[Resetovat] vám umožňuje obnovit původní výchozí nastavení nástrojové sady ASUS Control Panel. 

⑧[Strana] – Nástrojová sada ASUS Control Panel podporuje dvoustránkové uspořádání funkčních modulů. 

⑨[Uložit a použít] – Až dokončíte úpravy, klikněte na ⑨[Uložit a použít]. 

⑩[Přepínač zařízení]. Když budete používat funkci rozšíření GlideX, můžete se přepnout na mobilní zařízení a nastavit ji. Podrobnější pokyny najdete v bodě 7 tohoto článku: Propojení s aplikací GlideX

Zpět na obsah

 

4. Přidat aplikaci

(1) Klikněte na ①[Seznam softwaru] a klikněte na ②[Přidat aplikaci]. 


(2) Vyhledejte aplikaci, kterou chcete přidat, klikněte na ③[aplikaci]. Pokud aplikace, kterou hledáte, v seznamu není, můžete kliknout na ④[Přidat další aplikace] (pouze programy s příponou exe) a pak kliknout na ⑤[Potvrdit]. Tím bude přidání dokončeno. 

(3) Po kliknutí na [Procházením vyhledat další aplikace] se objeví okno místní nabídky, kde můžete do [seznamu softwaru] ručně přidat soubory (aplikace) s příponou exe.

Zpět na obsah

 

5. Přidání funkce

(1) Klikněte na tlačítko ①[Přidat funkci] a přidejte výchozí funkci do ②[seznamu funkcí]. Požadovanou funkci můžete přidat ručně, stačí kliknout na ③[Přidat]. V oblasti ④[Modul] vyberte vhodný modul pro svou novou funkci, pak ⑤[funkci] upravte. Po ukončení úprav klikněte na ⑥[Potvrdit]. 

(2) Když kliknete na [Potvrdit], přidaná funkce se objeví v oblasti modulu a nakopíruje se na ostatní funkce. Novou funkci tedy musíme přesunout do prázdného místa a modul rozšířit. Pak bude možné danou funkci využít. Upravte tedy polohu [oblasti modulu] a klikněte na [Uložit a použít]. Tím budou úpravy dokončeny.

※ V oblasti modulu se zobrazí [Vlastní funkce]. Modul můžete upravit, odstranit nebo přesunout. 

(3) Při přesouvání modulu se objeví následující obrazovka. Pokud nechcete stávající modul nahradit, klikněte na tlačítko [Zrušit] a pak přetáhněte nový modul do prázdného prostoru. 

(4) Když otevřeme rozhraní Control Panel na ScreenPadu Plus, můžeme použít přidanou funkci [Kopírovat+Vložit]. 

Zpět na obsah

 

6. Nastavení preferencí

(1) Klikněte na ①[Nastavení preferencí], zapněte nebo vypněte funkci ②[Nastavení oznámení], povolte nebo zakažte ③[automatické spouštění aplikací]. Klepnutím na ④[Exportovat profil] můžete stávající nastavení uložit. Kliknutím na ⑤[Uložit] můžete tyto úpravy dokončit. 

(2) Po kliknutí na [Exportovat profil] se objeví místní nabídka. Vyhledejte složku, do níž se uloží konfigurační soubor. Zadejte ⑥[název souboru], klikněte na ⑦[Uložit] a tím soubor s nastavením uložte. 

(3) Po přeinstalování softwaru ProArt Creator Hub můžete kliknout na ⑧[Importovat profil]. Vyhledejte a vyberte konfigurační soubor, který jste uložili dříve. Kliknutím na ⑨[Otevřít] uveďte software do kýženého stavu.

Zpět na obsah

 

7. Propojení s aplikací GlideX

Informace ohledně stažení a použití aplikace GlideX najdete zde: [Notebook/Desktop/AIO] GlideX – Představení | Oficiální podpora | ASUS Global

(1) Když budete používat rozšířenou funkci aplikace GlideX, můžete vybrat v levém horním rohu hlavního rozhraní ovládacího panelu své [mobilní zařízení], upravit funkce, které má [modul] vykonávat a kliknout na [Spustit].

※ Informace ohledně přidávání softwaru do Control Panelu nebo ohledně přidávání a úprav modulů najdete v sekcích 4. Přidání aplikace, 5. Přidání funkce.

(2) Když kliknete na [Spustit], funkce ovládacího panelu se zobrazí na vašem mobilním zařízení. Prstem můžete klepnout na funkci, kterou chcete provést na obrazovce svého mobilního zařízení.

※ Následující obrazovka se zobrazí na vašem mobilním zařízení.

 

8. Jak stáhnout a odebrat aplikaci ASUS Dial & Control Panel

8.1 Stáhněte si aplikaci ASUS Dial & Control Panel

Přejděte do obchodu Microsoft App Store a stáhněte si aplikaci ASUS Dial & Control Panel. 

 

8.2 Odebrání aplikace ASUS Dial & Control Panel

Až budete chtít aplikaci ASUS Dial & Control Panel odebrat, přejděte do nabídky Nastavení systému > Aplikace > Nástrojová sada ControlPanelToolkit a ASUS Dial & Control Panel > a proveďte odinstalaci. Případně můžete využít tento odkaz.  

Zpět na obsah