[Oprava zákazníkem] Poznámky k ochraně před elektrostatickým výbojem (ESD)

Jak vzniká statická elektřina

Aby lidské tělo mohlo vytvářet statickou elektřinu, musí být splněny tři podmínky:

 1. Suchý vzduch: Statická elektřina snáze vzniká v prostředí, ve kterém je dlouhodobě puštěna klimatizace. Po spuštění klimatizace se začne vzduch vysoušet. Povrchová statická elektřina se nemůže snadno sama rozptylovat, pokud vlhkost vzduchu klesne pod 40 %.
 2. Statická elektřina se snáze hromadí na osobách, které na sobě mají oblečení z umělých vláken: Tření mezi oblečením z umělých vláken a lidským tělem povede ke vzniku statické elektřiny. Ve vláknech se hromadí kladný elektrický náboj a v lidském těle pak záporný (k podobnému jevu dochází při vytváření elektřiny třením plastů). Elektrická ionizace se zvyšuje čím dál víc, dokud nedosáhne určité hodnoty, při níž pocítíte zásah statickou elektřinou.
 3. Statická elektřina jednodušeji vzniká na suché kůži: Suchá kůže má na svém povrchu méně vody. Její vodivost je kvůli tomu nižší a statická elektřina se nemůže snadno rozptýlit. Na povrchu těla se pak nahromadí elektrický náboj.

 

Elektrostatický výboj (ESD)

Situace je podobná, jako když se nahromadí elektrický náboj v mracích a pak dojde k jeho náhlému uvolnění úderem blesku do země. Blesky jsou obvykle k vidění během deště, protože se zvýší vlhkost vzduchu a snáze tak vzniká vodivý kanál.

Blesk je hlavní příčinou zničení elektrických součástek a integrovaných obvodů. Protože je okamžité napětí elektrostatického výboje velmi vysoké (mnoho tisíc voltů), způsobuje trvalá a nezvratná poškození obvodů. Ochrana před elektrostatickým výbojem je velmi složitým úkolem pro všechny konstruktéry a výrobce integrovaných obvodů.

Statická elektřina je obvykle umělého původu. Vzniká při výrobě, sestavování, skladování nebo přepravě. Během těchto procesů se statická elektřina hromadí v lidském těle, nástrojích nebo zařízeních. Když se lidé elektronických zařízení dotknou, ani nemusí poznat, že k elektrostatickému výboji došlo. (Servisní technici proto musí nosit ochranný náramek, který zabraňuje tomu, aby statická elektřina lidského těla zničila citlivé čipy.)

(Na fotografiích vidíme elektrické součástky zničené elektrostatickým výbojem.)

 

Varování: Elektrostatický výboj může poškodit elektronické součástky ve vašem počítači. Statická elektřina se může nahromadit v lidském těle nebo jakémkoli jiném objektu a pak přeskočit na integrovaný obvod nebo elektronickou součástku, například na paměťový modul, základní desku, grafickou kartu apod. Poškození elektronických součástek elektrostatickým výbojem předejdete tím, že statickou elektřinu ze svého těla nejprve uvolníte.

 1. Než otevřete obal součástek citlivých na elektrostatický výboj a pustíte se do sestavování počítače, měli byste se nejprve zbavit elektrostatického náboje. Tímto způsobem předejdete poškození součástek.
 2. Se všemi součástkami citlivými na elektrostatický výboj manipulujte v prostoru, který nesvědčí vzniku elektrostatického náboje. Pokud je to možné, používejte podlahové podložky proti elektrostatickému výboji.
 3. Pokud budete potřebovat přemístit součástky citlivé na elektrostatický výboj, nejprve je vložte do pytlíku chránícího před statickou elektřinou.

 

Poznámky k ochraně před elektrostatickým výbojem:

 • Jak uvolnit statickou elektřinu nahromaděnou v lidském těle 
  Dotkněte se svým tělem uzemněného kovového předmětu. Elektrostatický výboj uvolníte také tím, že položíte dlaň na podlahu nebo stěnu, případně se chytíte kliky od dveří. Statická elektřina se pak z lidského těla svede do země. 
 • S odváděním statické elektřiny z povrchu lidského těla vám pomůže také to, že se budete pohybovat bosí. (Pokud nemáte izolovanou podlahu)
 • Zvyšte vlhkost vzduchu tak, aby se statická elektřina mohla jednoduše rozptylovat. Po uvolnění statické elektřiny z těla se můžete pustit do práce.

 

Poznámky k ochraně před elektrostatickým výbojem při provádění servisu:

 • Sundejte si z rukou všechny kovové předměty a předměty, které se snadno poškrábou (například prstýnky, hodinky, náramky apod.). 
 • Nepracujte v místě, kde může statická elektřina snadno vznikat (například na koberci z umělých vláken, ve vlněných ponožkách apod.). 
 • Mějte uklizeno a nepracujte na koberci z umělých vláken. 
 • Před provedením servisu vypněte počítač, počkejte než se vypne LED kontrolka napájení a pak odpojte napájecí kabel. 
 • Po rozebrání spodního krytu notebooku jako první odpojte připojení baterie (pokud je na západku) a pak odsuňte napájecí kabel baterie stranou (u modelů, které nemají vyjímatelnou baterii). 
 • Podržte tlačítko napájení po dobu 15 sekund a tím se ujistěte, že má počítač opravdu nulový elektrický potenciál. Následně se můžete pustit do opravy.