[Windows 10] Jak zkontrolovat heslo Wi-Fi na vašem počítači

Přejděte k pokynům odpovídajícím aktuální verzi operačního systému Windows na vašem počítači:

 

Operační systém Windows 11

Metoda 1: Zkontrolujte heslo k Wi-Fi prostřednictvím nastavení sítě a internetu

 1. Připojte se k síti Wi-Fi, u níž chcete zkontrolovat heslo, a pak klikněte pravým tlačítkem na ikonu [Síť]① na hlavním panelu a vyberte možnost [Nastavení sítě a internetu].
 2. Vyberte možnost [Pokročilá nastavení sítě].
 3. V sekci Související nastavení vyberte možnost [Další nastavení adaptéru a sítě].
 4. Vyberte připojenou síť Wi-Fi, pak vyberte možnost [Zobrazit stav tohoto připojení].
 5. Vyberte [Vlastnosti bezdrátové sítě].
 6. Na kartě [Zabezpečení] v sekci Vlastnosti bezdrátové sítě zaškrtněte pole [Zobrazovat znaky]. Heslo k Wi-Fi najdete v poli klíč zabezpečení sítě

 

Metoda 2: Zkontrolujte heslo k Wi-Fi prostřednictvím příkazového řádku

 1. Napište a vyhledejte [Příkazový řádek] v panelu hledání Windows pak klikněte na [Otevřít].
 2. Do okna příkazového řádku napište příkaz [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear] a pak stiskněte klávesu Enter.
  Příklad: Netsh wlan show profile name=”WLAN2_5G2” key=clear, WLAN2_5G2 je název Wi-Fi, která je momentálně připojena. 
 3. Heslo k Wi-Fi je uvedeno v poli [Key Content] v nastavení zabezpečení
 4. Pokud chcete zkontrolovat hesla ke všem sítím Wi-Fi, ke kterým se počítač kdy připojil, můžete použít následující příkaz. Po napsání příkazu stiskněte Enter. Pak se objeví hesla ke všem sítím Wi-Fi.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]

 

 

Operační systém Windows 10

Metoda 1: Zkontrolujte heslo k Wi-Fi prostřednictvím nastavení sítě a internetu

 1. Připojte se k síti Wi-Fi, u které chcete zkontrolovat heslo, pak klikněte pravým tlačítkem na ikonu [Síť] na panelu úloh a vyberte možnost [Otevřít nastavení sítě a internetu].
 2. Vyberte možnost [Centrum sítí a sdílení]v kategorii Pokročilé nastavení sítě.
 3. Po otevření okna Centrum sítí a sdílení klikněte na připojené sítě Wi-Fi.
 4. Klikněte na [Vlastnosti bezdrátové sítě].
 5. Vyberte kartu [Zabezpečení] a pak zaškrtněte políčko [Zobrazit znaky]. V poli Klíč zabezpečení sítě se objeví heslo k síti Wi-Fi. 

 

Metoda 2: Zkontrolujte heslo k síti Wi-Fi prostřednictvím příkazového řádku

 1. Napište a vyhledejte [příkazový řádek] v panelu hledání Windows a pak klikněte na [Otevřít].
 2. V okně příkazového řádku napište příkaz [Netsh wlan show profile name=”Název Wi-Fi” key=clear] a pak stiskněte klávesu Enter.
  Například: Netsh wlan show profile name=”ASUS” key=clear, přičemž ASUS je název bezdrátové sítě, ke které jste momentálně připojeni. 
 3. Heslo k Wi-Fi najdete v poli [Obsah klíče] v kategorii Nastavení zabezpečení
 4. Pokud chcete zkontrolovat hesla k sítím Wi-Fi, ke kterým se počítač připojil kdykoli v minulosti, můžete použít následující příkaz. Po napsání tohoto příkazu najdete hesla pro jednotlivé bezdrátové sítě.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]