[Základní deska / Grafická karta] Jak nainstalovat grafickou kartu na základní desku

Pokud budete potřebovat podrobnější pokyny, můžete také kliknout na odkaz na kanál ASUS na YouTube. V odkazovaném videu se dozvíte, jak nainstalovat grafickou kartu do základní desky

https://youtu.be/3Bfur1gRWgw

 

Následující postup instalace vám pomůže, pokud kupujete novou grafickou kartu, nebo jen vyměňujete tu starou:          
*Poznámka: Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte napájecí zdroj vypnutý a že je napájecí kabel vytažený ze zásuvky.

 

Obsah:          
I. Instalace grafické karty
II. Způsob připojení napájecího konektoru grafické karty 
III. Otázky a odpovědi          
  Otázka 1: Vyjmutí grafické karty 
  Otázka 2: Řešení potíží: Po instalaci grafické karty se nic nezobrazuje, případně je obraz s vadami
  Otázka 3: Jak vybrat pro grafickou kartu adekvátní napájecí zdroj  
  Otázka 4: Opatření při instalaci těžší grafické karty

  Otázka 5: Jak nainstalovat ovladač?

 

 

I. Instalace grafické karty: Sejměte bočnici skříně, vyhledejte pozici PCIe na základní desce a grafickou kartu správně vložte.          
1. Pokud montujete grafickou kartu do nově zakoupené počítačové skříně, musíte nejprve odstranit kryt pozice z rozšiřující pozice na skříni. Zamyslete se, do jaké pozice bude grafická karta instalována.

 

2. Srovnejte zářez na zlatých konektorech grafické karty s výřezem v pozici PCIe na základní desce, jak vidíte v kroku 1 na obrázku.           
Zasuňte grafickou kartu svisle směrem dolů do pozice PCIe na základní desce, dokud neuslyšíte zacvaknutí.           
Západka pozice PCIe na základní desce se automaticky uzamkne, jak vidíte v kroku 2 na obrázku. To znamená, že grafická karta již bude v pozici pevně zasunuta.           
Na obrázku níže je vzorová základní deska: ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL          


3. Upevněte grafickou kartu do skříně pomocí šroubků.

 

II. Způsob připojení nezávislého napájecího konektoru grafické karty

Pokud je vaše grafická karta vybavena pomocným napájecím konektorem, připojte napájecí konektory PCIe ze zdroje napájení (PSU) ke grafické kartě.           
Pokud je vaše grafická karta vybavena dodatečným napájecím kabelem, nezapomeňte tímto kabelem propojit grafickou kartu a zdroj napájení.          
Poznámka:          
a. Až připojíte napájecí konektor, budete se muset ujistit, že je pevně zasunutý a že jsou všechny kolíky správně zasunuty. Konektor musí dosedat do zdroje napájení i do grafické karty.          
Správně připojené kolíky:  


Nesprávně připojené kolíky:          
b. Napájecí kabel pro přídavné napájení grafické karty připojte na nezávislé konektory na napájecím zdroji. Nepoužívejte stejný konektor na napájecím zdroji k napájení dvou nebo více nezávislých portů.           
Pokud připojíte oba konce rozděleného kabelu PCIe současně, může dojít k poškození.

 

Konkrétní způsob připojení napájecího konektoru grafické karty nebo napájecího kabelu najdete níže:

1*16 pinů (12+4 piny)          
3*8 pinů          
2*8 pinů          
1*8 pinů          
1*8 pinů+1*6 pinů          
1*6 pinů          
 

1*16 pinů (12+4 piny)

 --> 

 

a. 1*16 pinů (12+4 piny) na 1*16 pinů (12+4 piny) 

 

b. 2*8 pinů na 1*16 pinů (12+4 piny)

 

c. 2*8 pinů na 1*16 pinů (12+4 piny) s adaptérovým kabelem

 

d. 3*8 pinů na 1*16 pinů (12+4 piny) s adaptérovým kabelem

 

e. 4*8 pinů na 1*16 pinů (12+4 piny) s adaptérovým kabelem

 

3*8 pinů

 

2*8 pinů          

 

1*8 pinů

 

1*8 pinů+1*6 pinů

 

1*6 pinů

 

 

III. Otázky a odpovědi          
Otázka 1. Jak vyjmout grafickou kartu z pozice PCIe na základní desce 
Odpověď 1:          
1. Vyjměte napájecí konektor PCIe ze zdroje napájení (PSU), jak je uvedeno výše v kroku 4 instalace grafické karty.          
2. Odšroubujte šroubky upevňující grafickou kartu ke skříni  

3. Zatlačte západku na konci slotu PCIe základní desky  
Poznámka: Dávejte pozor a na západku zatlačte směrem dolů přiměřenou silou. Nesnažte se grafickou kartu vytáhnout násilím, abyste nepoškodili základní desku a západku karty.   

4. Vyjměte grafickou kartu tím, že ji vytáhnete svisle směrem vzhůru.

 

Otázka 2: Pokud po vložení grafické karty nevidím žádný obraz, případně je obraz poškozen, co mám dělat?          
Odpověď 2: Zkuste odpojit hlavní napájecí kabel počítače a pak dle výše uvedeného postupu vyjmout a vložit grafickou kartu na místo a znovu připojit napájecí kabely ze zdroje. Pak ověřte, zda se problém vyřešil. Pokud problém přetrvá, využijte k dalšímu řešení následující článek:  [Grafická karta] Na monitoru nebo žádný obraz, případně je obraz poškozen – Řešení potíží

 

Otázka 3:Jak vybrat napájecí zdroj odpovídající grafické kartě?        
Odpověď 3:Způsob volby napájecího zdroje s výkonem odpovídajícím vaší grafické kartě je popsán níže. Při správném výběru zvýšíte stabilitu grafické karty i základní desky.  
Poznámka: Při vkládání nebo vyjímání grafické karty se ujistěte, že je napájecí kabel počítače odpojen

 

Způsob jedna:     
1. Přihlaste se na oficiální web ASUS,zadejte název modelu hledané grafické karty do vyhledávacího pole v pravém horním rohu 🔍 a klikněte na tlačítko.
Jako příklad si vezmeme níže uvedenou grafickou kartu:ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING·          
2. Na stránce tohoto modelu grafické karty klikněte na [Technické specifikace].

3. Zkontrolujte doporučený výkon napájecího zdroje pro vaši grafickou kartu. Je uveden ve sloupci „Doporučený napájecí zdroj“. 
Doporučený výkon napájecího zdroje je 1000 W.    

 

Způsob dvě:          
1. Přihlaste se na oficiální web ASUS, zadejte název modelu grafické karty, který chcete vyhledat, do vyhledávacího pole 🔍 v pravém horním rohu a klikněte na tlačítko.
Jako příklad si vezmeme grafickou kartu:ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING·          
2. Na stránce modelu grafické karty klikněte na [Podpora]          

3. V sekci [Manuál a dokumenty] klikněte na [TABULKA DOPORUČENÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ]          
Jak vidíte na níže uvedeném příkladu, doporučený napájecí zdroj se liší podle toho, jakou kombinaci grafické karty a CPU používáte.          

 

Otázka 4: Opatření při instalaci těžší grafické karty 
Odpověď 4: Vzhledem k hmotnosti grafické karty doporučujeme při přemisťování počítače grafickou kartu zabalit samostatně. Grafické karta ponechaná ve skříni by se mohla při přepravě poškodit. Při manipulaci s počítačovou skříní s nainstalovanou grafickou kartou dávejte pozor, aby nedošlo k poškození. Stabilitu grafické karty můžete zlepšit také tím, že do skříně nainstalujete držák grafické karty.           
Další informace o držácích na grafickou kartu najdete na oficiálním webu:Držák grafické karty ROG Herculx

 

 

Otázka 5: Jak nainstalovat ovladač?

Odpověď 5: Využijte tento článek: [Základní deska] Jak nainstalovat ovladač a utility základní desky?