[Základní deska] Jak namontovat procesor na základní desku?

 

 

 

Podle následujícího postupu můžete na základní desky montovat procesory Intel i AMD

A. Před montáží procesoru si přečtěte specifikaci socketu CPU. Neinstalujte procesor do nepodporovaného socketu. Pokud chcete zkontrolovat, jaký procesor je základní deskou podporován, využijte následující časté otázky:Jak získat QVL seznamy (CPU/paměť)?

B. Než nainstalujete CPU na místo, ujistěte se, že je napájecí kabel počítače odpojený.

Platforma Intel

Platforma AMD

 

Platforma Intel

(Na následujících obrázcích vidíte příklady slotů LGA1700 a LGA1200/LGA115X)

1. Posuňte páku na straně slotu doprava a nahoru, jak vidíte v níže uvedených krocích A a B. Při zdvihání páčky si dávejte pozor a při jejím uvolňování ji přidržujte.

 

2. Dle níže uvedeného obrázku vysuňte páku a otevřete kryt CPU.

3. Zarovnejte trojúhelníkovou značku v levém dolním rohu CPU se socketem CPU. Srovnejte zářez na CPU s výčnělkem na socketu a vložte CPU vertikálně a plynule směrem dolů.

4. Po správném umístění CPU zavřete kryt CPU a pak stiskem páčky uzamkněte socket, jak je vidět na níže uvedeném obrázku.

Poznámka: Při instalaci CPU se ujistěte, že je CPU správně vloženo do socketu a teprve poté páčku přitiskněte. Nesprávná instalace může procesor poškodit a způsobit jeho nefunkčnost.

5. Kryt CPU bude automaticky vysunut. Tím se dokončí montáž CPU. Po zajištění páčky bude montáž CPU dokončena.

 

 

Platforma AMD

(Následující příklad platí pro socket CPU AM5)

1. Zatlačte páčku na levé straně slotu doprava a zdvihněte ji nahoru. To je znázorněno v krocích A a B. Při zdvihání páčky buďte opatrní. Až ji budete uvolňovat, držte ji.

2. Dle níže uvedeného obrázku potáhněte páčku nahoru a otevřete kryt CPU

3. Srovnejte trojúhelníkovou značku v levém horním rohu CPU s levým horním rohem socketu CPU. Srovnejte zářez na CPU s ploškou na socketu a procesor umístěte jemným pohybem shora svisle dolů

4. Po správném umístění CPU nejprve zavřete kryt CPU a pak tlakem na páčku uzamkněte socket tak, jak vidíte na obrázku níže

Poznámka: Při montáži CPU se ujistěte, že je procesor do socketu řádně vložen a teprve poté páčku stiskněte. Při nesprávné instalaci by mohlo dojít k poškození CPU a jeho nefunkčnosti

5. Kryt CPU se automaticky odhodí poté, co vložíte CPU na své místo a zajistíte páčku

 
(Následující příklad je pro socket AM4)

1. Nejdříve zdvihněte páčku do úhlu 90° vůči základně tak, jak vidíte na obrázku níže.

2. CPU vkládejte svisle dolů a plynule. Dbejte na to, aby trojúhelník na procesoru odpovídal levému dolnímu rohu socketu CPU.

3. Stiskněte páčku. Procesor bude zajištěn a instalace dokončena.

Otázky a odpovědi

 

Otázka 1: Systém nelze po instalaci CPU normálně nastartovat?

Odpověď 1: Využijte časté otázky: Bez napájení / Nelze spustit / Nefunguje zobrazení

 

Otázka 2: Jak vyjmout ventilátor CPU procesoru AMD?

Odpověď 2: Využijte časté otázky: Jak vyjmout chladič ventilátoru CPU AMD a CPU