[Chromebook] Funkce Zero-touch enrollment (ZTE)

Zero-touch enrollment (ZTE)

Funkce zero-touch enrollment dostupná v operačním systému Chrome je alternativou k ruční registraci zařízení. Zajišťující partner (výrobce zařízení, distributor nebo prodejce) pošle pokyny společnosti Google, aby automaticky zaregistrovala zařízení Chrome do domény zákazníka. K tomu dojde po zapnutí zařízení a jeho připojení k internetu. Další podrobnosti najdete v podnikové a vzdělávací nápovědě k Chrome.

Poznámka: Pokud chce podnikový uživatel importovat funkci Zero-touch enrollment, ať správce systému kontaktuje společnost ASUS.

 

Jak používat funkci Zero-touch enrollment

  1. Stiskněte tlačítko napájení a dostaňte se tím na uvítací obrazovku. Pak po stisku kláves Alt + V potvrďte, že je v pravém horním rohu zaškrtnuto ZTE a že jsou hodnoty ADID a SN správné.
  2. Pokud jsou hodnoty ADID a SN správné, klikněte na [Pojďme na to].
  3. Vyberte Wi-Fi připojení a klikněte na [Další].
  4. Přečtěte si podmínky poskytování služby Google a pak klikněte na [Přijmout a pokračovat].
  5. Chromebook kontroluje aktualizace, chvíli počkejte.
  6. Chromebook zjišťuje konfiguraci zařízení, chvíli počkejte.
  7. Chromebook registruje zařízení, chvíli počkejte.
  8. Po dokončení registrace podnikového zařízení se objeví oznámení, že funkce Zero-touch enrollment byla dokončena. Klikněte na [Hotovo]a začněte svůj Chromebook používat. 

Pokud při provádění výše uvedených kroků narazíte na problémy, nahrajte video registračního procesu. Pak kontaktujte společnost ASUS a poskytněte jí své ADID, SN, model hardwaru, doménu a token předběžného poskytnutí zařízení.

 

 

Časté otázky k funkci Zero-touch enrollment

Otázka 1: Když uvidím zprávu „Kdo používá tento Chromebook“ místo „Podnikové nasazení“ během procesu nasazování, co mám udělat?

Odpověď 1: Obraťte se na ASUS a uveďte své ADID a SN. Můžete také stisknout kombinaci Alt + V a podívat se na hodnoty ADID a SN v pravém horním rohu.

 

Otázka 2: Když uvidím zprávu „Chyba nasazování“ namísto „Podnikové nasazování dokončeno“, co mám dělat?

Odpověď 2. Obraťte se na společnost ASUS a uveďte své ADID a SN. Můžete stisknout tlačítka Alt + V a podívat se na hodnoty ADID a SN v pravém horním rohu.