[Telefon] Jak aktivovat zkratky při vypnuté obrazovce?

Když je obrazovka vypnutá, můžete dvakrát stisknout tlačítko hlasitosti a tím rychle aktivovat připravenou funkci. Tou může být rychlé pořízení 3 fotek, nahrávání videa, otevření fotoaparátu nebo otevření předního fotoaparátu.

 

Přejetím dolů z horní části obrazovky se dostanete do nabídky Rychlé nastavení > Klepněte na ikonu Nastavení > Nastavte přepínač Zkratka při vypnuté obrazovce do polohy „Zap“ a klepněte na ni. Pak vyberte možnost Rychlý snímek (Quick Shot).