[Operační systém Windows] Chování zobrazení kurzoru myši dle polohy

Obsah se netýká pouze prostředí operačního systému, ale všech aplikací. Kurzor by se měl vždy chovat stejně.

I když kurzor v operačním systému Windows vždy může ukazovat na samý okraj obrazovky, jeho poloha bude mírně odlišná. Skutečné chování je znázorněno na obrázcích níže.

 

1. Levá strana (ve skutečnosti kurzor ukazuje na okraj obrazovky).

 

2. Pravá strana (ve skutečnosti kurzor ukazuje na okraj obrazovky).

 

3. Horní strana (ve skutečnosti kurzor ukazuje na okraj obrazovky).

 

4. Spodní strana (ve skutečnosti kurzor ukazuje na okraj obrazovky).