[Telefon] Jak nastavím světlo obrazovky?

Indikátor na obrazovce vám umožňuje být v hektických situacích informován o nových oznámeních a stavu nabíjení, aniž byste museli zapínat obrazovku.

 

Přejděte prstem dolů od horní části obrazovky k přístupu k Rychlým nastavením > klepnutím na ikonu Nastavení > Zobrazení > Přepněte přepínač Světlo obrazovky do polohy „Zapnuto“ a klepněte na něj.

   

 

Světlo obrazovky obsahuje dva typy světelných zpráv, které ukazují aktuální stav nabíjení a nová oznámení. Pro aktivaci zpráv světla obrazovky stačí přepnout přepínač. Kromě toho můžete při vstupu na stránku Vlastní efekt zvolit různé styly, barvy a pozice světel.    

 

 

Pro čas zobrazení světla můžete kromě trvalého zobrazení a naplánovaného zobrazení klepnout na Úspora energie.

Kromě toho můžete vybrat zobrazení času, kdy se objeví nová upozornění. Nakonec klepněte na Apply, aby se změny uložily.