[Telefon] Nemůžete v Galerii najít fotky, které hledáte?

Aby vám Galerie poskytla komplexnější vyhledávací funkce, aplikace skenuje a rozděluje do kategorií fotky na vašem mobilu (fotky jsou skenovány pouze na vašem mobilu, neprobíhá jejich nahrávání na cloud). Doporučujeme vám, abyste si před použitím funkce vyhledávání přečetli následující informace: 

  • Uživatelé, kteří nedávno vyměnili své mobilní zařízení: Pokud jste právě přenesli data a fotky ze starého telefonu na nové zařízení, je možné, že skenování fotek před prvním použití funkce hledání nějakou dobu potrvá. Doporučujeme, abyste telefon nechali zapnutý na nabíječce. Telefon se postará o naskenování fotografií a po dokončení akce budete moct začít vyhledávat. 


 

  • Pokud jste dokončili počáteční sken a pokračujete v přidávání fotografií (focením nebo importem), nově přidané fotky bude také nutné nejprve naskenovat. Počkejte jeden nebo dva dny a zkuste vyhledávání opakovat.
  • Pokud na fotkách chybí časové razítko nebo informace o poloze, není možné je vyhledávat podle „času“, „místa“ ani kombinace těchto klíčových slov.
  • Pokud zadáte vyhledávané pojmy a nenajdete relevantní výsledky, zkuste fotky popsat podrobněji, případně k vyhledávání použijte jiné podobné výrazy.