[Telefon] Jak na telefonu používat režim portrétového videa?

Portrétové video využívá AI algoritmus k vytvoření přirozeného efektu hloubky zorného pole. Ten aktivně a v reálném čase identifikuje body pro zaostření a rozpoznává obličeje.

 

1. Otevřete aplikaci fotoaparát.
2. Tažením prstu přejděte do režimu PORTRÉTOVÉ VIDEO.
3. Klepněte na tlačítko Nahrávat a začněte natáčet.