[Telefon] Jak povolit nebo zakázat potlačování hluku s využitím AI?

Tato funkce identifikuje a potlačuje rušivé zvuky na pozadí, například hluk dopravy nebo okolí v kavárně. Ať už budete zrovna hovořit po telefonu nebo budete ponořeni do hry, kvalita zvuku zůstane stále křišťálově čistá.

*Tato funkce je podporována pouze v některých softwarových aplikacích, například při herní komunikaci, během hovorů v komunikačním programu a při telefonických hovorech. Kvalita hovoru závisí na prostředí, kvalitě sítě operátora a mnoha dalších faktorech. Reálné výsledky se mohou lišit.

 

1. Otevřete Nastavení svého telefonu.

2. Klepněte na Síť a internet > Hovory.

3. Vyhledejte Potlačení hluku s AI (AI Noise Cancellation) a funkci zapněte nebo vypněte.