[Bezdrátový router] Kritéria pro poškození způsobené zákazníkem

Společnost ASUS nezaručuje nepřerušovaný a bezchybný provoz tohoto produktu. Záruka se vztahuje pouze na potíže s technickým hardwarem v průběhu záruční doby a za normálního užívání. Záruka se vztahuje na potíže s firmwarem, ale nikoli na potíže s jiným softwarem a na poškození a problémy způsobené zákazníkem, a to mimo jiné včetně následujících:

Další informace o záruce najdete na záručním listu k produktu ASUS: Informace k záruce o produktu.

Poznámka: Následující obrázky jsou pouze referenční.

 

V případě, že bude poškození způsobeno následujícími faktory (seznam není vyčerpávající), na vaše zařízení se záruční servis ASUS vztahovat nebude.

 

Vnější povrch (kryt) – Poškození

Komentáře: Škrábance nebo praskliny na povrchu způsobené vnějšími silami.

Povrch – Chybějící díly

Komentáře: Zařízení je rozebráno a chybí v něm součástky, například šroubky

Zařízení je zoxidované nebo zrezavělé

Komentáře: Zařízení je poškozené nebo u něj došlo k oxidaci kovových částí kvůli kontaktu s kapalinami

Poškozená anténaKomentáře: Anténa je poškozena, případně anténu není možné řádně nainstalovat kvůli neodborné demontáži či montáži

Poškození adaptéru

Komentáře: Povrch adaptéru nebo jeho kabel je poškozen působením vnější síly.

Poškození V/V portu

Komentáře: Zařízení přijato s vizuálními důkazy o poškození V/V desky hrubým zasunutím nebo vyjmutím externího přípojného zařízení.