[Optické úložiště] Kritéria pro posouzení poškození způsobeného zákazníkem (CID)

 

Společnost ASUS nezaručuje nepřerušovaný a bezchybný provoz tohoto produktu. Záruka se vztahuje pouze na potíže s technickým hardwarem v průběhu záruční doby a za normálního užívání. Záruka se vztahuje na potíže s firmwarem, ale nikoli na potíže s jiným softwarem a na poškození a problémy způsobené zákazníkem, a to mimo jiné včetně následujících:

Další informace o záruce najdete v záručních podmínkách uvedených na stránce podpory produktu ASUS.

Poznámka: Níže uvedené obrázky jsou pouze ilustrační.

 

 

Pokud je poškození způsobeno následujícími scénáři (mimo jiné), na vaše zařízení se záruční podmínky společnosti ASUS nebudou vztahovat.

 

Vnější povrch (kryt) – poškození

Komentář: Poškrábání nebo praskliny na povrchu způsobené vnějšími silami.

Povrch – chybějící části

Komentář: Zařízení bylo rozebíráno a chybí v něm nějaké součástky, například šroubky.

Poškození V/V portu

Komentář: Zařízení bylo přijato s viditelným poškozením vstupního/výstupního portu způsobené násilným zasunutím nebo odpojením vnějšího zařízení.

Zařízení se stopami nebo fleky od vody.

Komentáře: Zařízení je poškozeno a jsou na něm viditelné vodní stopy způsobené vniknutím kapaliny do zařízení.

Poškození způsobené cizím objektem

Komentáře: Poškození způsobené vniknutím cizího předmětu do zařízení.